შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-476-2 - 1948 წელი


1948.
თრთის გერონტი - გერონტინი,
ვით [და] ბალახი ღერომდინი.

ლაშარსა და მე...

[მთაწმინდის მთვარე]
[დიდი ხანია, რაც მთაწმინდას [...] დასცქერის მთვარე,
მთვარე საწყისი ვაჟკაცობის, მთვარე სინდისის].

მთვარე საწყისი, ვაჟკაცობის,  მაშასადამე, მთვარე სინდისის.

მფრინველი.
აკადემია.

*
5. [კინო] გალაკტიონი ეკრანზე (1938, 1943, 1945, 1947 წწ.).