შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-474-4 - 1948 წელი


შადურთან 11 აგვისტოს.
მიენდობა მხატვართა კავშირს:
V. 1. ორმოცი ფარი (40 წელი). 2. ფოტო-ქაღალდი, ჩარჩოები.  საგამოფენო კომიტეტი.
VI. პრესის საკითხი. ინფორმაცია და...
VII. რადიოს საკითხი.
VIII. მიიღებს თუ არა მონაწილეობას  მთავრობა და პარტია!
X. საერთოდ გამოფენები.
იუბილეი არის იუბილეი: დისკუსიები.
XI. მატერიალური მხარე: მთავრობამ უნდა ერთდროულად დამეხმაროს. მომცეს შესაფერისი ბინა (ნაცვლად ძველისა, აიგოს ახალი).

*
მეტი ახალიო.
რაც მეტი გამოიცემა ქართული ნაწარმოები რუსულ ენაზე, მით უკეთესიაო.