შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-212 - 1948 წელი


1948 წელი

88-54 - ჭილაია, ბინის.
Ул. Клары Цеткин 90. Шарти. 3-28-78 - Д-р. Чургулия Тамара.
Стихи или подстрочники.
3000. 25. გ. ტაბიძე. 1948.

3-354-90 - იროდიონ ქავჟარაძე.
ამბობს: აი, ვინ არის აქ პრეზიდიუმის წევრები: აბაშიძე, გომიაშვილი, ქიაჩელი, ნატროშვილი, ჩიქოვანი, სულიაშვილი, დადიანი.

*
„В разделе монументальных бюстов выделяются работы Е. Вучетича, З. Азгура, С. Какабадзе и А. Саркисьяна.
...Портреты армянского мастера Саркисьяна и грузинского мастера Какабадзе (портреты поэтов Орбелиани и Галактиона Табидзе) приятно поражают чувством естественной торжественности образа. Выразительная лаконичность поворотов, общенациональная приподнятость тонуса, образа, делают их действительно праздничными и торжественными и вместе с тем свободными от холодной, вымученной парадности. Следует лишь пожелать  им большей культуры в оперировании пластической формой“.
Ю. Колпинский
„Скульптура на всесоюзной художественной выставке“
Журнал „Искусство“, март-апрель, 1948 г., стр. 12

Помещен на этой же странице фото-снимок скульптуры С. Какабадзе. Внизу подпись: С. Какабадзе. Поэт Галактион Табидзе. Песчаник. 1947.

*
11.000 - 5.400 = 5.600 + 12.000 + 5.000 = 27.600 : 4 = 6.900. 7.000.
ეს დაიხარჯა ოთხ თვეში - 1 აპრილიდან 1 [აგვისტომდე] ივლისამდე, 1948.

სანრვეული. Сантетрадь №2033.
 ტაბიძე გალაკტიონ ვასილის ძე. 1944 წ.

*
1948. ივლისი.
კოლაუ ნადირაძე. კლარა ცეტკინის 17.

*
3 ივლისი. 1948.
- სიმონს ყურს ნუ უგდებს, მე დამიჯეროს, ასეთი სისულელე როგორ იქნებაო!
სიმონს ნუ დავუჯერებ, მაშ, მდივანს დავუჯერო?
- ლეო ქიაჩელს ხომ დაურეკე, დილით ხომ მობრძანდება?
იმ შემთხვევაში, თუ სთქვეს, ჯერ ამ იუბილეებს მოვითავებთო, 25 სეკტემბერს არ შეიძლება. იმ შემთხვევაში: 1. ნინა. 2. ნადია.
სიმონი წავიდა ც. კ.-ში.

3 ივლისი. 1948.
და 12 საათზე.
აბაშიძე ირაკლი; დადიანი შალვა (არაა) - უკრაინაშია; გომიაშვილი (პ/მ. მდივანი); ლეონიძე გ.; მოსაშვილი ილო; ნატროშვილი გ.; სულიაშვილი დ. (სულამშია); ქიაჩელი ლეო; ჩიქოვანი სიმონ (თავმჯდომარე).

*
2 ივლისი. 1948.
მასწავლებლის სახლი. პედაგოგიური მოტივები.
აქვთ ფოტო-ლაბორატორია.

2 ივლისი. 1948.
დადიანს ტელეგრამა გაეგზავნა, სასწრაფოდ დაბრუნდეს უკრაინიდან.
მართალია.
Писать буквы.
ლადო ქუთათელაძე. თვალთვაძე.
Перепут.
კეცხოველი.
Дай мне горячий чай.
აბაკელია. კეცხოველი.

2 ივლისი. 1948.
Киев. Академия Наук. Павло Григорьевичу Тычина.
Сердечно благодарю [за присланную книгу]. [Она] Книга великолепна.  [Подробно напишу в письме. Привет].
Галактион Табидзе

2 ივლისი. 1948.
Сухуми. Аб. Абгиз. Папаскири. Пищику.
Сакцигни хочет приобрести весь тираж моей книги. Оформите - срочно. А также срочно прошу прислать мне авторские: Жореса четыре.
Галактион

*
გრიშაშვილი, გვეტაძე, ჩიქოვანი, მაშაშვილი, აბაშელი, კლდიაშვილი, ლეონიძე, ლორთქიფანიძე, მარგიანი, მოსაშვილი, მაყვალა მრევლიშვილი, მიხ. მრევლიშვილი, ნონეშვილი, ნატროშვილი, ტაბიძე, ქიაჩელი, შანშიაშვილი, შენგელაია, ჟურული, გომიაშვილი.
არაგვიან 20 აგვ.

კომკავშირის 30 წლისთავთან დაკავშირებით გადაწყვეტილია გამოიცეს ქართველი მწერლების კრებული ლენინური კომკავშირის და საბჭოთა ახალგაზრდობის შესახებ.
კრებულის სარედაქციო კოლეგია გთხოვთ, მონაწილეობა მიიღოთ აღნიშნულ კრებულში.
მასალის წარმოდგენის ვადა ა/წ. 20 აგვ.

*
„რეაქცია მძვინვარებს. სახლები იწვიან. ხან ერთი“...

*
მურიკა ჩემს სახლში არ დაბადებულა, თორემ ისე აქ აღიზარდა.  ვერის ბაზარზე ვიყიდე ლეკვი - მშვენიერი შავი ლეკვი თეთრი ხალებით ფეხებზე და ყელზე. როდესაც სახლში მივიყვანე, ყველა გარს შემოეხვია: იგი მხიარულად გრძნობდა თავს. სირბილი ჯერ არ შეეძლო კარგად და როდესაც  მოისურვებდა გარბენას, წაიქცეოდა და გადატრიალდებოდა, კიდევ წამოდგებოდა, კიდევ გაირბენდა და ისევ ისე დაეცემოდა. ყველა იცინოდა ამ უხერხულ სირბილზე. ძალიან ბემურაზი რამ იყო.
ასე თუ ისე შეეჩვია ოთახში ცხოვრებას და  იზრდებოდა ჩუმს, უწყინარ ატმოსფეროში, ოთხ კედელს შუაო, რომ იტყვიან, თუმცა მთელი სამი ოთახი და დიდი აივანიც მის განკარგულებაში იყო, დროგამოშვებით, რა თქმა უნდა.
როდესაც თავისუფლებას იგრძნობდა, უნდა გენახათ მისი აღტაცებული თამაში. იგი ეალერსებოდა ყველას. ყველას გვართობდა მურიკა.
მას, პატარას, ეშინოდა ქუჩის; როდესაც აივანზე გავიყვანეთ, იგი აწკმუტუნდა, საცოდავი გამომეტყველება მიიღო, შეაშინა, ეტყობოდა, ავტოების გრიალ-გრიალმა. იგი ოთახებისკენ მიიწევდა. უნდა გენახათ მისი სიხარული, როდესაც ისევ ოთახებს დაუბრუნდებოდა.
და გამოდის, რომ მას არ უნახავს დღის სინათლე, ქუჩა, ჰაერი. ეს ეზოს ძაღლის ნაშიერი ნებიერ ოთახის ლეკვად იქცა.
მოგვეჩვია ჩვენ, მიეჩვია თავის არეს, მაგრამ [ეხლა] მალე ჩვენ მივდივართ თბილისიდან და მურიკასაც - უნდა დავემშვიდობოთ.

*
ტრამვაიში ახალგაზრდა დედამ თავისი პატარა გოგონა ერთ სკამზე დასვა, თვითონ კი მესამე სკამზე მოეწყო. ასე რომ, დედა და გოგონა ერთმანეთს ვერა ჰხედავენ - ხალხიც ძალიან ბევრია.
ზის გოგონა - იგი 4-5 წლის თუ იქნება, მაგრამ წლოვანებაზე უფრო დინჯია, როგორი დიდი თვალებით იყურება.
მე გავიფიქრე: ყოველი პატარა გოგონას შუბლი - გენიალური შუბლია.
ასეთი გოგონასი მაინც.

*
 [28].
ტანის დაზელამ [დიდებ] გამომაცოცხლა დილით, ძალიან ზანტად რომ ვგრძნობდი თავს.
მწერლების ექსკურსიაზე შუბლში იტკლიცეს.
წავიდნენ ორმოცდაათი მანეთით და, აი, ორი საათია, აღარა სჩანს. ორჯერ მოვიდა მუხრანელი გოგო მურიკას წასაყვანად, ნინა კი არსადა სჩანს. მუხრანელ გოგოს თან მაწონის ფული ერგება. ნეტავი რად იგვიანებს?

*
გაჩეჩილაძე.
პროპაგანდირება. პროპაგანდის სეკტორი.

25% 2.000 р. - пятьсот рублей получил Аккерман. 28.VII.1948.

*
3 ივლისი. 1948 წ.
1. სიმონ ჩიქოვანი. 2. ირაკლი აბაშიძე. 3. შალვა დადიანი. 4. ალ. გომიაშვილი. "მნათობი". მდივანი ქალი. 5. ლ. ქიაჩელი. 6. გ. ნატროშვილი. 7. იონა ვაკელი. 8. ჩხეიძე. შატბერაშვილი. ნატროშვილი. მრევლიშვილი.

* * *
- სერგო კლდიაშვილი ხომ არ გინდათ?
- რათ [გინდათ] მინდა!
- ისე, რაღა, კახურად.
(ქალებმა გადიკისკისეს. [ვაჟებმა] კაცებმა გაიღიმეს).
- რა საჭიროა. ვის რათ უნდა, ნატა ვაჩნაძეს კუდში დადევს!
- მერე შენც შეეცილე. - კიდევ გადიკისკისეს ქალებმა.

*
ასი პოეტი.
აბაშელი ალექსანდრე. აბაშიძე ირაკლი. აბაშიძე გრიგოლ.

*
11 ოკტომბერი. თეატრი.

გატუნიას ნინოსაგან. 1948. 10. VI.

3-67-88 - ს. ხანთაძე. 9-12 საათი. Республ. комит. профсоюза работников почтамта.