შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-211 - 1948 წელი


1948 წელი
დღიური-211.

შენიშვნებისათვის. რუსული კრებულის - ჯერ ქართულად დალაგებისათვის. №1.

1908 წ.
აკლია სამი ლექსი „შუქიდან“:
1. „შუქს“. 2. მთას მიეფარა დღის მნათობელი. 3. გადანახული დროშები.
შესრულებულია ნინას მიერ ერთს საათში. 19/VIII-48.
ჩამატებულია ლექსი „საღამო“ - გადილიას რვეულიდან.
სერენადა - 270. ზამთარი ძნელი - 330. არაგვი - 267.
1911 - აკლია „იბობოქრე“. იბობოქრე - გვ. 484.
ერთა მეგობრობაზე რომ იყო ლექსი „მნათობში“.
22 წელს აკლია რკალიდან „ეპოქა“, რადგან სათაურებია მხოლოდ საჭირო!

*
წაიღო სათარგმნელად (კიკნაძემ) 1948-1-VIII.
1. კოსმიური ორკესტრი - ტ. II, გვ. 17.
2. დაბრუნდა გრძნობა და სისადავე - 27.
3. გზებზე გავედით - 28.
4. თუ ბრძოლა არ არის - 29.
5. ქარი ვარდებში - 30.
6. დღიურ პროზიდან - 31.
7. ხელი იმ წამების დროს რომ არ გამოგიწოდეს - 32.

*
„შემოდგომა“ (1917 წ.) გადატანილია სხვაგან.
1917-ში.
1918-ში არ არის: 1. მე ვადღეგრძელებ მშვენიერ ფაზისს (ხელნაწ. ახალი ქართული წიგნიდან). 2. ქალი ბარიკადებზე (ეპოქიდან).
1919 წ-ში აკლია: 1. მაისმა ისევ მოიტანა ლაჟვარდი ზღვები. 2. მჭედლის ნაამბობი.
1920 წ-ში ყველაფერია.
1921 წ-ში აკლია: 1. ხალხი - ამირანი. 2. მისი პათოსით (ვერ ვნახე).
შენიშვნა: ლექსების დამატებაა საჭირო ამ წელში.
1922. აკლია ლექსები რკალიდან „ეპოქა“.
1923. აკლია: 1. ლექსები რკალიდან „ეპოქა“ და 2. „კოსმიური ორკესტრი“. 3. გავიხსენოთ ადგილები.
1924. „ეპოქიდან“ აკლია მასალები.
1925. „ეპოქიდან“ ლექსები აკლია.
1926. აკლია „ეპოქიდან“ მასალები.
1927 წ.

„ეპოქა“
1. „იგი ომია“ - გადატანილია 1916 წელში.
2. „აღმოსავლეთი“ - გადატანილ იქნება (სად? რომელ წელში?) 1921 წელში.
ასეთია.
„ეპოქაში“ სულ არის 3939 სტრიქონი.  აქედან ნათარგმნია 588 სტრიქ. (ეპოქის დასასრული). რჩება 3351 სტრიქონი.
3351 - 205 (ნათარგმნი) = 3146 (სათარგმნია).
ჩაბარდა აკერმანს „ეპოქა“ - 1948-28-VII.

როდის გარდაიცვალა ლადო მესხიშვილი? (ზუსტად).