შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-207 - 1948 წელი


1948 წელი

Галактион Табидзе. Избранные произведения.
Составил и отобрал Г. Табидзе.
Москва, 1948, 1 июня.

1908 წ. (ტ. I).
სამშობლო - ტ. I. გვ. 418. [სქელი ღრუბელი - „ახ. კვ.“ ჟურნ. 1908. ოცნება და სინამდვილე - „ამირანი“. გაზ. 1908.] პირველი მაისი - ტ. I. გვ. 375. იშლებიან ყანები - ტ. I. გვ. 32. სერენადა - გვ. 34. ზამთარი ძნელი - გვ. 45. არაგვი - გვ. 42. ჭარხალი - გვ. 49. ალვის ხე - გვ. 54. სადღეგრძელო იყოს მისი - გვ. 57. ხვალინდელი დღე - გვ. 58. რაც უფრო შორს ხარ - გვ. 81. სინამდვილეში ოცნებისას - გვ. 85. ეს წინად იყო - გვ. 84. სადღაც მინახავს - გვ. 86. ციხის ნანგრევებთან - გვ. 100. საშინელი მოსკდა წვიმა - გვ. 102. მე მიყვარს ჰანგი გრძნობით გამთბარი - გვ. 130. ზღვაში გადვისვრი ბედითი ბადეს - გვ. 135. ბედს იქით - გვ. 250. ტყეში - გვ. 361. ტყემ წამიყვანა - გვ. 363. ხანდახან მშფოთარ ქალაქის ხმაში - გვ. 429. მეოცე საუკუნის კარებთან (ხელნაწერი).

1909 (ტ. I).
კლდეზე მიჯაჭვული - ტ. I. გვ. 416. შემოქმედება - გვ. 178. ხალხი ფუსფუსებს - გვ. 82. გამოჩნდა რხევა მაღალი ტანის - გვ. 83. მთვარე ჭაში - გვ. 87. ცელი ჰკივის - გვ. 88. აყვავილებულ ველებს სალამი - გვ. 89. თვალით ვეღარას ვხედავ - გვ. 90. მუსიკა უეცარი - გვ. 159. ხელოვნება - გვ. 170. პარალელი - გვ. 169. რაა ეს გრძნობა - გვ. 177. შემოქმედება - გვ. 178. ხშირად ვოცნებობ - გვ. 211. ხომლი - გვ. 212. უსიყვარულოდ - გვ. 263.

1910 (ტ. I).
ზევით ასწიეთ მზე, ზევით - ტ. I. გვ. 436. პირიმზე - გვ. 37. პირიმზეს - გვ. 38. ზღაპარი - გვ. 39. მოგონება ჩვენი ჭალისა - გვ. 91. ვდღესასწაულობთ პირველ თაველებს - გვ. 92. აგერა, აჰანდე - გვ. 93. ძველი წისქვილი - გვ. 94. ქალავ - გვ. 95. გზად ვეშურები მგზავრი - გვ. 96. შორი ყინული კავკასიონის - გვ. 97. კარს გაუღებენ - გვ. 103. გავიდა ხანი - გვ. 104. მაისის ისრით - გვ. 213. ჭიანური - გვ. 238. რომელი საათია - გვ. 252. ჰორიზონტიდან ზენიტამდე - გვ. 261.

1911 (ტ. I).
იბობოქრე, ცხოვრების ზღვავ - ტ. I. გვ. 466. ქალს მთებიდან - გვ. 99. გავიდა ხანი - გვ. 104. მცხეთამდე - გვ. 107. დაგვიფარავენ - გვ. 106. ავჭალის იქით - გვ. 108. მცხეთიდან - გვ. 109. ცხრა ოკტომბერი - გვ. 110. თითქო არა აქ - გვ. 112. გვირაბებიდან - გვ. 113. ღამე ხეობაში - გვ. 117. ქარი - გვ. 345. მე ამ ყვავილებს - გვ. 434.

1912 (ტ. I).
განახლდა გული - გვ. 417. [ქალს მთებიდან - გვ. 173]. ვარსკვლავიანი კამარა - გვ. 206. მივალ, გადავკოცნი - გვ. 270. თვალუწვდენელი - გვ. 398. ოცნება ბორკილებში - გვ. 414. საპატიმროში - გვ. 415. აშრიალდა ნეშო ტყეში - გვ. 413. მიმღერე რამე - გვ. 423. დარიალის კლდეებში - გვ. 433. მიყვარს მარტო ქარიშხალი - გვ. 438. სიმღერავ, უხმე - გვ. 447.

1913 (ტ. I).
გურიის მთები - გვ. 431. დადგა აგვისტო - გვ. 244. ხალხური მოტივებიდან - გვ. 246. შენ სრულიად ყურს არ მიგდებდი - გვ. 297. მუხა - გვ. 362. ვმოგზაურობდი - გვ. 361. მწვანე ზოლი მთის - გვ. 365. ვერხვები - გვ. 369. მე ვუკვირდები ამ უძირო ზღვას - გვ. 424. ვით გრიგალის შემდეგ ტყე-ველი - გვ. 425. მგზავრის სიმღერა - გვ. 426.

1914 (ტ. I).
მოაქვს გაზეთი მოსამსახურეს - გვ. 105. მერი - ტ. I. გვ. 30. შენ ზღვის პირად - გვ. 33. ზამთრის მოტივებიდან - გვ. 68. ტყე დაბურული - გვ. 72. შუადღის გულმოდგინება - გვ. 74. გზაში - გვ. 74. საქართველოში შენ ერთი მაინც - გვ. 131. სიშორით შენით - გვ. 133. ის - გვ. 134. გული - გვ. 148. მარმარილო - გვ. 150. ყველა საქმეები - გვ. 165. [პარალელი - გვ. 169]. მერის თვალებით - გვ. 201. ვინც მე მიყვარდა - გვ. 306. საღამო სოფლად - გვ. 316. შემოდგომის ყვავილები - გვ. 317. შემოდგომის მოტივებიდან - გვ. 318. ავადმყოფს - გვ. 319. დაღამდება ტყეში ოდეს - გვ. 366. ქარი მოგონებათა - გვ. 667. რიმანელი - გვ. 370. მზის ჩასვლა - გვ. 399. სად დასასრული იყო - გვ. 401. ავტომობილით - გვ. 427. ქალაქის მტვერში - გვ. 442. ალუჩა ბავში - გვ. 453. ბავშები კაფეში - გვ. 454. ბავშობის დღეები - გვ. 455. ბავში გაზეთებში - გვ. 457. გემზე - გვ. 456.

1915 (ტ. I).
მგონია, თენდება - გვ. 439. მთაწმინდის მთვარე. სანთელი - ტ. I. გვ. 17. ძველი ხელნაწერი - გვ. 40. მამული - გვ. 41. წერილი სოფლიდან - გვ. 50. იქით ნუში, აქეთ ნუში - გვ. 53. შინდისის ჭადრებს - გვ. 55. მოდის Qჭალების სული - გვ. 56. ყვავილები - გვ. 59. ღვინოს დააბრალებენ - გვ. 63. თოვლი იყო ირიბი, ალმაცერი - გვ. 66. ვეღარ ვცნობილობ. შერიგება - გვ. 136. აკაკის ლანდი - გვ. 138. ხიდი მთის მდინარეზე - გვ. 156. მაშინ ტოვებდა ყველას - გვ. 155. ქართველი კომპოზიტორი - გვ. 157-8. როცა გარშემო ღამეა ბნელი - გვ. 164. პოეტს [მთვარისა] - გვ. 176. მთვარისაგან - გვ. 228. ატმის ყვავილები - გვ. 254. ატმის რტოო - გვ. 255. იმ ატმებს გაუმარჯოს - გვ. 257. მოსვლას აპირებს წვიმა - გვ. 334. მშვიდობიანი სიმღერა დების - გვ. 336. გადავიარეთ მრისხანე ზღვები - გვ. 333. ანძები - გვ. 458. როგორც სიზმარი - გვ. 460. სანთლები - გვ. 451.

1916 (ტ. I).
ილაპარაკეთ ქართულად - გვ. 16. ტფილისი - ტ. I. თეთრი პელიკანი - გვ. 15. თბილისის ზეცა მოწამეა - გვ. 19. მეტეხი იდგა რუხი, პიტალო. უცნობი ქუჩის დასასრულთან. დღეს მაისი ფერში ნაირ-ნაირშია. აივანზე. მოვა, მაგრამ როდის? თბილისს სძინავს მძიმე ძილით. კაკლის ხე მთაწმინდაზე. სიბერე ორბის. ძველი ორნამენტი - გვ. 43. ომნიბუსით - გვ. 47. შენ რაღას იტყვი - გვ. 51. სიცოცხლის თასებს მივაშუროთ - გვ. 62. ზღვა - გვ. 361. ეს მძინარე მთა და ველი - გვ. 64. ამპარტავანი - გვ. 71. სამხედრო გზაზე - გვ. 114. სული გვქონდეს - გვ. 120. როცა აკტეონი - გვ. 121. ძველი ჟურნალები - გვ. 123. კაფეში - გვ. 125. ქუჩა... სხვები ჩხავიან - გვ. 129. იხდება ფარდა - გვ. 151. წერილი მეგობრებს - გვ. 172. ლოცვაზე უფრო - გვ. 321. შემოდგომა - გვ. 322. გზაზე ფოთლები ჰყრია - გვ. 338. არ დაღუპულა - გვ. 341. ნუ ქვითინებს ჭიანური - ტ. II. გვ. 105 - 120.

1917 (ტ. II).
დროშები ჩქარა - ტ. II. გვ. 7. არც ვალებს - ტ. I. გვ. 65. შემოდგომაა - ტ. I. გვ. 320. ერთხელ - ტ. I. გვ. 344. მოგონება შესახვევის - ტ. I. გვ. 360. ცეცხლი, მახვილი - ტ. I. გვ. 368. ეს გრიგალია სიახლის - ტ. I. გვ. 435. კრონშტადტი - ტ. I. გვ. 470. ათრობდა ხალხთა მწუხარება - ტ. II. გვ. 8. დღიურ პროზიდან - ტ. II. გვ. 31. რევოლიუციონერის ხსოვნას - ტ. II. გვ. 33. ჩაჰკეტა კარი - ტ. II. გვ. 35. ურიცხვ დროშებში - ტ. II. გვ. 36. არიან დღენი - ტ. II. გვ. 37. სად ოდესმე მეოცნებე აფრებით - ტ. I. გვ. 47. რა საჭიროა სიტყვები? - ტ. II. გვ. 61. სიმღერის მინდა მე წამოწყება - ტ. II. გვ. 23. აქ საიდუმლო პატარა ქოხის საიდუმლოა კაცობრიობის - ტ. II. გვ. 149.

1918 (ტ. II).
გემი „დალანდი“ - ტ. I. გვ. 472. მე ვადღეგრძელებ მშვენიერ ფაზისს (ხელნაწერი). დაბრუნება (1918 წ. გამოცემულ წიგნში). [ლადო მესხიშვილის ხსოვნას]. ცხრაას თვრამეტი - ტ. II. გვ. 38. ბინდი ღამისა გაჰქრა - ტ. II. გვ. 305. ქარი ამწევი ფარდის - ტ. II. გვ. 46. ქარი ჰქრის, ქარი ჰქრის - ტ. II. გვ. 44. [ქალი ბარიკადებზე]. მას გახელილი დარჩა თვალები - ტ. II. გვ. 55. ქალი ბარიკადებზე (წიგნიდან "ეპოქა").

1919 (ტ. II).
იყო ბურუსი გაურღვეველი - ტ. II. გვ. 43. წიწამურში რომ... - ტ. I. გვ. 137. ლაჟვარდი ზღვები (ო. ა. ლ.) - გვ. 94. ტყვია-წამლის ბოლი - ტ. II. გვ. 26. ქიმიურ საგნებთან - ტ. II. გვ. 45. იტალიური შობის ხე - ტ. II. გვ. 48. მჭედლის ნაამბობი (ხელნაწერი). როგორ ებრძოდენ ზარებს ზარები - ტ. II. გვ. 57.

1920 (ტ. II).
მაგიდა ალემბიკებით - ტ. I. გვ. 309. შორმა ნისლმა დანისლა მთები დაღესტ. - ტ. I. გვ. 7. შუქი გაიშალა, წყალი დაიფერა - ტ. I. გვ. 8. ეს მშობლიური ქარია - გვ. 8. კახეთის მთვარე - გვ. 10. წინანდალელი ნათელა - გვ. 11. გახედე: კახეთი - ტ. I. გვ. 12. დგება თეთრი დღეები - ტ. I. გვ. 46. გაგონდება თუ არა კარალეთი? ტალახში - ტ. I. გვ. 421. ბავშები ჰყიდდენ პაპიროსებს - ტ. II. გვ. 98.

1921.
გზებზე გავედით - ტ. II. გვ. 28. თუ ბრძოლა არ არის - ტ. II. გვ. 29. სალიტერატურო მანიფესტი („ლომისი“). 1921. [ხალხი - ამირანი]. ვჭექოთ... (წიგნიდან „რევ. საქართველო“). დალუქულ ფოლიანტებთან - დ. წ. გვ. 301. მისი პათოსი - დ. წ. გვ. 301. არც ერთ ეპოქას არ აქვს უფლება - დ. წ. გვ. 302. ბრმა ცალი თვალით - დ. წ. გვ. 302. ბორკილის მეტს ის არაფერს ჰკარგავს - ტ. II. გვ. 321.

1922.
პროლოგი 100 ლექსის - ტ. II. გვ. 9. რა დამშვიდებით - ტ. II. გვ. 25. ეჯახებიან პლანეტები ერთი მეორეს - გვ. 24. გრიგალი - ტ. II. გვ. 12. კლდეებს ამსხვრევენ - ტ. II. გვ. 183. ეფინება სიხარული - გვ. 184. ერთი სახე და ერთი ფერი - გვ. 185. სიმღერა კარგი მხოლოდ მასისთვის - გვ. 186. საღამო ხანად - გვ. 187. ჩემო სიმღერავ, მაღლა, სულ მაღლა - გვ. 188. სხვა სტრიქონები - გვ. 189. შენ ობლად კვლავ ადგიხარ გზას - გვ. 190. ძლიერ მომავალს უმღეროდა - გვ. 191. სულს ნუ დაზოგავ მღელვარე ხმებში - გვ. 192. სიხარულით ეგებება დღის სალამი - გვ. 193. მეშჩანური გული - გვ. 197. ახალი გზების მოდის რაინდი - გვ. 198. იყავ გულწრფელი - გვ. 199. ღელვას ფერადები - გვ. 200. უზარმაზარი მსოფლიო ქნარი - გვ. 202. ხელოვნური შუქი - გვ. 203. ზეკაცობიდან - გვ. 204. მთელი თაობა გარდამავალი - გვ. 205. იგი დრო ენამ ვერ გამოხატა - გვ. 206.

1923.
პოეზია მარადისობის - ტ. I. გვ. 140. კოსმიური ორკესტრი - ტ. II. გვ. 17. გავიხსენოთ ადგილები (ხელნაწერია). დრომ შუბლს ნაოჭი - ტ. II. გვ. 203. რომ ლტოლვა დიდი არ დაიჩრდილოს - გვ. 209. სარდალი საუკუნეთა გაქროლების - გვ. 210. ამდენ ცეცხლიან მზეების თაღი - გვ. 211. შენ, შუქთა მხარე - გვ. 212. მე მასთან ვარ ისევ ისე - გვ. 213. გასწი, იარე - გვ. 214. შორეულ ყინულთა მხარე - გვ. 215. შავი ზღვის პირად - გვ. 216. მკაცრია ამ დროს - გვ. 218. განთიადზე კი - გვ. 220. აღტაცებას იმედისას - გვ. 221. უტეხი ხმებით - გვ. 222. ჰყვება თბილისი სხვადასხვა ჰანგებს - გვ. 223. ახალი იმედით - გვ. 224. მიდუდუნებენ ზვირთნი მტკვარისა - გვ. 226. შენ მიდიხარ - გვ. 228. მატარებელში - გვ. 229. სწორედ ისეთი, როგორიც ვიყავ - გვ. 230. ცა, ზღვა და მიწა - გვ. 231. თავისუფალი და ძლიერი ადამიანი - გვ. 232.

1924.
ლენინი - ტ. II. გვ. 98. ვუპასუხე: ლენინს - ტ. II. გვ. 587. ლენინი შვეიცარიაში - „მნათობი“-დან. ისტორიული გემი - ტ. II. გვ. 234. მწერვალი დაიხარა - ტ. II. გვ. 233. ჩემი სამშობლო მანჰატანია - გვ. 235. სიცოცხლის მტევნები - გვ. 238. გზაზე - გვ. 239. მხოლოდ ეს გული - გვ. 240. სტანსები - გვ. 241. ავდარი - გვ. 244. ქუჩებს ყვავილი  მოეფინება - გვ. 245. სიცოცხლით, მთელი შემოქმედებით - გვ. 246. ყოველ სტრიქონზე - გვ. 247. სალამი ახალგზით გაერთიანებულ საქართველოს - გვ. 248. მშვენიერი წიგნი - გვ. 250. ჩვენ - გვ. 251. ქალაქად და სოფლად - გვ. 253. მარადისი იმედი - გვ. 254. იყოს ასფალტით გასხივოსნება - გვ. 255. შრომის გვირგვინით - გვ. 257. მე მიმღები ვარ, შენ კი სტუმარი - გვ. 256. ცეცხლის სახმილი გამოსცდის რკინას - გვ. 237.

1925.
სტალინს - ტ. II. გვ. 592. ეს ლექსი - ტ. II. გვ. 51. ჩვენ, პოეტები საქართველოსი - ტ. II. გვ. 10. სტალინი - ტ. II. გვ. 100. მაშ, გაუმარჯოს - გვ. 261. არხევს ახალი სიცოცხლის აკვანს - გვ. 263. აფრიალებულ ყორნების გუნდი - გვ. 260. ხანდახან, როცა გაზაფხულები - გვ. 262. სადღეგრძელო - გვ. 264. დაჰკარ, ორკესტრო - გვ. 266. ტალღებთან შებმა - გვ. 267. ბრძოლათა თასი - გვ. 268. ფიქრი თვალს აწევს - გვ. 269. დღემ გაიარა - გვ. 270. გვინდა, ვეძიებთ, გვწყურის - გვ. 271. წყალს იქით რომ ერთი სახლია - გვ. 273. გზა ახალ-ახალ გადამთოვრების - გვ. 275. გადაეფარა იგი მრავალ ხმას - გვ. 277. დიდი მარაგი - გვ. 278. ოქროს ტყავები - გვ. 282. მარადიული ოქროს კალმებით - გვ. 283. მაღაროებში - გვ. 284. მრავალი მონათესავე - გვ. 285. არგონავტები ახალი დროის - გვ. 265.

1926.
ეპოქას მოაქვს ახალი შვენება - გვ. 299. მზის კაშკაში - ტ. II. გვ. 286. მოტორი მღერის - გვ. 287. სხვადასხვა გული - გვ. 288. სხივი ტალღებში - გვ. 289. სტრიქონები - გვ. 290. ახლა განა ისეთი დროა - გვ. 291. მოელვარე გზით - გვ. 292. ფრაგმენტები - გვ. 293. მსოფლიო ჩრდილი - გვ. 294. უკმარობის ნიაღვარი - გვ. 295. ქარის პირდაპირ - გვ. 296. მშვილდი ბედითი - გვ. 297. ხვალ მაისია - გვ. 298. თანასწორი - გვ. 300. ჰქუხდე, გულისთქმავ - გვ. 301. რაც არ ჰყოფილა, არის - გვ. 302. ჩვენ ის გვიყვარს - გვ. 303. მაინც სწამდა გამარჯვება - გვ. 304. მხოლოდ იდეა - გვ. 305. ჩვენ ავდიოდით საღრჩობელაზე - გვ. 306. რამდენ ღამეს მოეღო ბოლო - გვ. 307. დამშვიდდი, ქარო - გვ. 308. მზის სალამი - გვ. 309. ქარი ანიავებს ფერფლს - გვ. 310. ხერხი, შალაშინი - გვ. 311.

1927.
ეპოქა იშვა და გაიზარდა - ტ. II. გვ. 125. იმიტომ ხდება რევოლიუცია - გვ. 131. დაჰკვირვებიხარ ტრიალა კარებს? - გვ. 133. დღითა და ღამით - გვ. 134. ამ ცხოვრებაში - გვ. 135. სცენა სუნთქვაა გახშირებული - გვ. 136. ჰღვიძავს რკინისგზის სახელოსნოებს - გვ. 137. უზარმაზარი რეზერვუარი - გვ. 138. ფერადი შუშები - გვ. 139. ინდუსტრიული - გვ. 140. ორი სიმღერა - გვ. 141. ბეწვზე გადარჩენილს - გვ. 143. ეჯახება ბორბალს ბორბალი - გვ. 144. ჩემი გულია დღეს ეს შავი ზღვა - გვ. 512. შეხედე - გვ. 513. საღამო მთების დღისით ზღვაური - გვ. 514. დაუძლეველი - გვ. 515. რად გვინდა თავი ცოცხალი - გვ. 520. ჩვენ არ გვინდა სხვისი რბევა - გვ. 523. ჩვენი მნათობი ცეცხლისფერია - გვ. 103. ნავთსადგურთან - გვ. 145. მეზღვაურებო - გვ. 146. უძლეველი არმია - გვ. 147. მჭედლების ქუჩა - გვ. 148. პროჟექტორი - გვ. 150. რევოლიუციური პლაკატი - გვ. 151. ფიქრები რატაციონთან - გვ. 153. მწარე გათიშვა - გვ. 154. ისევ პოეტი და მასა - გვ. 152. თვითეული პოეტი ეხლა ინჟენერია - გვ. 516.

1928.
საღამო ხანად, მთაწმინდას რომ - ტ. II. გვ. 155. ნამდვილი და ხელოვნური - ტ. II. გვ. 155. ფელეტონების შემდეგ - გვ. 157. წარწერა წიგნზე - გვ. 158. მოგონება - გვ. 159. რა წარმტაცი ხარ - გვ. 160. ელოდენ რევოლიუციას - გვ. 161. შორი ალპების წყაროზე წმინდა - გვ. 162. რომ დაეუფლო ახალ მწერვალებს - გვ. 163. სიმღერავ - გვ. 164. ფიქრი ზღვის პირას - გვ. 165. ახლო ქვაფენილს გაეკრა მგზავრი - გვ. 166. კოლხიდის დაბლობზე - გვ. 510. ჩვენი ჯარი ძლიერია - გვ. 524. მოდის მშენებელი - გვ. 526. ძველი და ახალი ხიდი - გვ. 528. უბინაო ბავშების შესახებ - გვ. 531. პიონერო, იყავ ღირსი - გვ. 534. ჩემო მენავე - გვ. 167. ნუ დაუმალავ ხალხს შენს იარას - გვ. 169. გულს მიეც სული - გვ. 170. მეტეხს იქით ცა ნათლდება - გვ. 171. რაც დავიწყებით არ იბინდება - გვ. 172. სამაისო სიმღერებიდან - გვ. 173. აყვავილებულ საღამოს - გვ. 174. პორტრეტები - გვ. 175. კარგი პიესა - გვ. 176. მატერია - გვ. 177. სტრიქონები - გვ. 179. იქ, სადაც ყველა - გვ. 180. რა იყო შენი ბავშობა - გვ. 181. გახსოვს ის ქარბუქი? - გვ. 182. სამოცდაათი წლის პოეტი - გვ. 538. მოდიან ლეგიონები - გვ. 543. ცეცხლოვანი ბზრიალა - გვ. 545. ნუ მიატოვებ ლექსს უთვისტომოდ - გვ. 548.

1929.
ხალისიანი კრთომა - ტ. II. გვ. 236. სიტყვა - რადიო - გვ. 243. დიდი ზამთარი - გვ. 249. გამარჯვებული ბრძოლების რიგით - გვ. 252. თემა - გვ. 258. გრიგალმა გადაიარა - გვ. 259. ყველგან დირიჟორად არის ინჟინერი - გვ. 272. ელვარება - გვ. 274. მიჰყევ, გაუგონე - გვ. 276. ელექტრონის საუკუნეში - გვ. 279. როგორც ცხენოსანთა ჯარი - გვ. 312. ოცნებაო, მოიგონე - გვ. 313. ის დროება სიზმარივით წავიდა - გვ. 314. ვერ აშორებს ელვას თვალებს - გვ. 315. გორა-გორა, ვაზი-ვაზი - გვ. 316. ო, ჩემო ჩანგო! - გვ. 317. იალქანი დაუცხრომელი - გვ. 318. ბევრი ჩიხი, ბევრი ხვეული - გვ. 319. დილის ნაპირზე შემოხვეული - გვ. 320. რევოლიუცია არის გრიგალი - გვ. 322. გაფიცვა - გვ. 324. ღიმილი - გვ. 327. რვა მარტი - გვ. 329. როდესაც სოფლებს ვეთხოვებოდით - გვ. 330. ფრაგმენტი (ცეცხლი ფიქრიანია) - გვ. 331. არწივების თავდასხმა აეროპლანზე - გვ. 336. ლეჩაქები ჯაგებზე - გვ. 338. ყველაფერს ხედავს - გვ. 340. მამა და შვილი - გვ. 341. აწ რკინადაა გული ქცეული - გვ. 342. უცდიან ახალ მიქელ ანჯელოს - გვ. 343. როცა ტფილისში ტყე მღელვარებდა - გვ. 344. არგონავტები - გვ. 345. კატორღიდან დაბრუნებულს - გვ. 346. მეცნიერება - შრომასთან - გვ. 347. გულში ცეცხლია - გვ. 348. მე ვოცნებობ ახალ საქართველოზე - გვ. 349. აჰა, თენდება - გვ. 350. გაუმარჯოს მებრძოლ თაობას - გვ. 351. მთელი ქვეყანა რომ გადაიწვას - გვ. 352. გავუწოდოთ ერთმანეთს ხელი - გვ. 353. ცეცხლი ქუთაისში - გვ. 356. დრამა ერთი ბინისა - გვ. 357. გამბედაობა - გვ. 363. ინტერნაციონალი - გვ. 366. ბოძთან ტრამვაის უცდიდა - გვ. 370. ქალაქი წყალქვეშ - გვ. 372. თვალებით თვალში - გვ. 376. შენ ფოლადივით ცივი თვალებით - გვ. 378.

1930.
მიწას კვლავ ეფინება - ტ. II. გვ. 338. გაიცანით: პაციფისტია - ტ. II. გვ. 384. პარიზელები უჩივიან მოწყენილობას - ტ. II. გვ. 388. კაცი სათვალეებით - ტ. II. გვ. 391. მოხუცი ქალი - გვ. 395. ოპერიდან გამოვიდა გვიან - გვ. 396. ძია, ვის ეძებ? - გვ. 397. მიეც ქარიშალს თევშესაფარი - გვ. 399. ჟენევის პირად მდგარო ტირიფო - გვ. 400. ქუხილო, გელით - გვ. 401. ბოგემა - გვ. 402. იქაურ გულსაც დახედოს დრომა - გვ. 403. და სისინებდენ, სისინებდენ - გვ. 405. მიწის თხრაში მთიელს ვერვინ ჯობნის - გვ. 407. კიდევ რამდენს - გვ. 409. როგორ არ გახსოვს ბავში - გვ. 411. ჩვენ არა ერთი ცხოვრების კიდევ - გვ. 412. ძირს პაციფიზმი - გვ. 414. შეტაკება - გვ. 413. დაჰკა წერაქვი - გვ. 423. რევოლიუციურ საქართველოს - გვ. 427. თანდათან ახალი ქვეყანა შენდება - გვ. 428. ისტორიის ბორბლების რიტმი - გვ. 431. თანამედროვე, გიგანტიური - გვ. 433. თავისუფლების გრძნობაში - გვ. 435. რიონჰესით - გვ. 437. მშვენიერი და ძლიერი ადამიანი - გვ. 439. კოლექტიური ხელების ეტიუდი - გვ. 440. ახალი გზებით - გვ. 442. ყოველი მხრიდან - გვ. 444. რევოლიუციის ნიაღვრები - გვ. 446. კარებთან გვიცდის - გვ. 449. ავტო და ურემი - გვ. 450. სიმღერა - გვ. 454. რევოლიუც. საქართ. ცხოვრებიდან - გვ. 455. ათასის მხედველობა - გვ. 458. აბა, რაა ეს? - გვ. 461. ქარბუქი მუსიკის ხმათა - გვ. 463. რიტმი, საწყისი შრომის - გვ. 465. უდიადესი თუ რაიმე მოვა ხმელეთზე - გვ. 466. მხარი - მხარს! - გვ. 468. პირველჯერ - გვ. 469. ახალი ნიკორა - გვ. 471. მეხი მეხს, ქარი ქარს - გვ. 473. შრომა ხმაურობს - გვ. 476. მზე თვალებში ჩაგეწვეთება - გვ. 478. ხმამაღლა! ხმამაღლა! - გვ. 480. კლასობრივი ბრძოლა - გვ. 482. მოგზაურობა - გვ. 506. ჩემი მეეტლე (ხელნაწ.).

1931 (ტ. II).
პრესა - ტ. II. გვ. 553. პოეტი და ოკტომბერი - გვ. 561. ოკტომბრის სიმფონია - გვ. 564. ჩვენი არმია გზას მიჰყავს მზიანს - გვ. 578. ყველა წითელ-არმიელი იდგეს - გვ. 580. მოდიოდა თეთრის ჯარი - გვ. 583. გაზი - გვ. 585. შვებული - გვ. 586. მოხუც პაპას - გვ. 589. მზეა ისე მგზნებარე - გვ. 590. სანამ არ დამსხვრეულან - გვ. 591. უმაღლეს მწერვალთა მსუბუქო ღრუბელო - გვ. 594. როგორც მენავემ ძველი სანავე - გვ. 593. ეს ძველი მუზა - გვ. 598. ეს რა ნიაღვრებს ვეზუვი ისვრის - გვ. 600. ცაზე ლეგიონი სცურავს ვარსკვლავების - გვ. 601.

1932 (ტ. III).
ჩემი სიმღერა - ტ. III. გვ. 7. დღევანდელი დღის თვალი და ფიქრი - გვ. 8. ლენინისა და სტალინის გზით - გვ. 12. მთვარის ნაამბობიდან - გვ. 15. მთებში - გვ. 17. ეს წელიწადი - გვ. 22. საბჭოთა ხალხის გმირული - გვ. 32. ფერი მზესა და ქარს მოჰყავს - გვ. 33. პოეზიის ინტეგრალები - გვ. 35. სამშობლოს - გვ. 37. შრომა და მოსვენება - გვ. 39. გამხიარულდი, ბუხარო - გვ. 41. ახალი მეკვლე - გვ. 42. აწმყოს დიდება დიდი - გვ. 43. წყალტუბოდან ქუთაისში მიმავალო ქარო - გვ. 45. გორი - გვ. 74.

1933.
ოკტომბრის გემი - გვ. 50. ნიავი, ია - ტ. III. გვ. 46. მე ხომ სხვა ვარ - გვ. 48. მთაგორების ზემო - გვ. 49. ჰქუხდა ხმოვანი ქარი - გვ. 53. სალამი ახალგაზრდობას - გვ. 56. სადღაც ყინულზე -  გვ. 58. ოდეს იყრების ომად ლაშქარი - გვ. 59. სამშობლო - გვ. 60. ჩანგო, ბევრი კარგი დრო - გვ. 61. ალბად იმიტომ ხომალდის აფრით - გვ. 99. უღრმესს, ურთულესს - გვ. 101. მაღალ მთაზედა ავაგე - ტ. II. გვ. 603.

1934.
გამძლეობა - ტ. III. გვ. 65. ქარი - გვ. 66. ტბა ალპიურ ზონაზე - გვ. 68. წარწერა წიგნზე - გვ. 70. ჩამავალი მზის ფერადო კიდევ - გვ. 72. სადაც ალპებია, ველად - გვ. 75. იერი - გვ. 77. ცაზედ მიდის ერთადერთი - გვ. 79. სანატორიუმში - გვ. 81. მგზავრის სიმღერა - გვ. 82. ფრაგმენტი - გვ. 84. ზღვა წყნარია ნამეტანი - გვ. 85. გამოცოცხლება - გვ. 87. აღემატება ყოველგვარ ძალას - გვ. 88. ალპები - გვ. 89. მატარებლიდან - გვ. 90. ზღვაზე - გვ. 91. სახლიდან გავიდა და აღარ დაბრუნდა - გვ. 93. გამონაკლისი - გვ. 94. დიდი ქალაქი - გვ. 96. ჩვენ დავინიშნოთ ეს ადგილი - გვ. 97. ავტო-მოტო-ველო - გვ. 100.

1935 (ტ. III).
იმ დღეს რომ იყო - გვ. 111. რას იპოვი აქ? - ტ. III. გვ. 105. მოგონება - გვ. 107. ფიქრები - გვ. 109. ჰანრი ბარბიუსი - გვ. 113. ვეზუვი - გვ. 117. უცვლელად, საერთო - გვ. 119. უცხოელი პოეტი - გვ. 123. წარწერა ანატოლ ფრანსის სურათზე - გვ. 124. უმუშევარი - გვ. 126. ვერ გიხსნის გენიალობა - გვ. 127. ტირიფი - გვ. 128. მოდის - გვ. 130. პატარა პიერი - გვ. 132. აგერ შემოდგომების - გვ. 134. ვოლტერის ძეგლთან - გვ. 135. ბარელიეფი - გვ. 136. გოტიეს რომანიდან - გვ. 137. მელანქოლიური მოსიმღერე - გვ. 140. ხმოვანი კინო - გვ. 142. რუსთაველი - გვ. 144. პუშკინი - გვ. 146. მზადა ვარ მარად - გვ. 148. ვით მეომარმა - გვ. 149.

1936 (ტ. III).
ვით პაპისპაპა გოლიათი - გვ. 150. რაც ბედმა გითხრა - გვ. 151. მოხუცი მწიგნობარი - გვ. 152. ლუმანიტე - გვ. 153. ქალაქისაკენ - გვ. 155. სიკვდილი უმუშევარისა - გვ. 159. უცხოელი ბავში - გვ. 161. ქუჩის მომღერალი - გვ. 163. უბინაო დედა - გვ. 164. მისტერია წვიმაში - გვ. 165. საღამო. ჩვენს სუფრას - გვ. 168. მონ პარნასი - გვ. 170. შუქი ღრუბელთა შორის - გვ. 171. მონ-მარტრზე - გვ. 172. ერთხელ დილით - გვ. 173. ეხლა, ძვირფასო მოგონებავ - გვ. 174. ეიფელის კოშკზე - გვ. 175. მკვლელების კაფე - გვ. 171. ბანანები - გვ. 179. ამ არემარეზე - გვ. 180. რური - გვ. 181. რეინი - გვ. 183. უცხოელ პოეტს - გვ. 184. ჰეინეს სტრიქონის გამო - გვ. 185.

1937.
ნეაპოლში - გვ. 190. მგელი და ცხვარი - გვ. 187. აბესინელი ჯარისკაცი - გვ. 191. იბარური - გვ. 193. სევილია - გვ. 194. გზა ბარსელონის და ვალენსიის - გვ. 195. გვადალკვივირი - გვ. 197. „ტაბეს დ’ორზალის“ - გვ. 199. ახალ ცხოვრებას გაუმარჯოს - გვ. 201. მეგონა - გვ. 203. მეტყვი, როგორც ეს გრიგალი - გვ. 204. მონ-ბლანი - გვ. 205. სადღაც დარჩა შორს სტოკჰოლმი - გვ. 206. მუშის სიტყვა - გვ. 208. რეიმსი - გვ. 209. იოველიადა - გვ. 210. ორი ძალა - გვ. 213. შენ აღარ ხარ - გვ. 215. დემონსტრაცია ომის წინააღმდეგ - გვ. 216. უცხოეთის გზიდან - გვ. 218. თვითმფრინავი - გვ. 220. ძირს მუქთახორა - გვ. 221. აშკარა მხეცი - გვ. 223. ევროპის უფერული დღე - გვ. 225.

1938.
ქიმერა - გვ. 226. დაბრუნებისას - გვ. 227. მე მახსოვს მისი სახე - გვ. 228. ესპანეთის გმირებს - გვ. 230. აყვავილდა ყაყაჩო - გვ. 231. ვით ხეს ფოთლები - გვ. 232. ბაღთან ძეგლია - გვ. 233. რა მშვენიერი და კარგი დღეა - გვ. 235. ორი მილიარდი - გვ. 236. რა წარმტაცია - გვ. 237. დუმილი ფარავს - გვ. 238. ლანკაშირში ეხლაცა სდგას - გვ. 239. მე მახსოვს - გვ. 241. უროებს, გრდემლებს - გვ. 244. მისი ბუნება - გვ. 247. კრიზისისაგან თავის დაღწევა - გვ. 250. იქ, კუთხეში კი... - გვ. 252. პოეტი, ვინაც წრფელია გულით - გვ. 253. ოქრო - გვ. 255. ევროპის დიპლომატი - გვ. 258. ღრუბელი ამაოების - გვ. 259. პარიზი, ეს ხმა - გვ. 260. ო, მაინც რომ ვერ - გვ. 262.  და მაშინ,  როცა - გვ. 262. არ მინახავს შენი არე - გვ. 265. შენ გამოშორდი ავადმყოფ მხარეს - გვ. 266.

1939. „ოქრო აჭარის ლაჟვარდში“.
ზღვაო, ოცნება პოეტის. მზის ამოსვლა ზღვაზე. შრომა მეცნიერებასთან. ოცნება აჭარისწყალთან. მზის ფერადები. სანატორია. ის ადგილები. კაშკაშა მზის მხურვალებით. სიმფონია მცენარეების. სიმფონია ფესვების. შედუღება ოცნებისა და სინამდვილის. ბუნება მოქანდაკე. მხარევ, გეთაყვა. ოქროს ნავს მიესაჭა-რა. ბოსტნიდან. ბობოქარ ტალღებს. დგება შემოდგომა. სამხრეთ დაბლობზე. ქალი ლიმონებში. სხვა ყვავილები. გასწიე ფარდები. ჩვენი ძველი დროშები. სიძველენი. თამარი ზღვის პირად. რუსთაველი ზღვის პირად. აკაკი წერეთელი შავ ზღვასთან. აჭარის სილაჟვარდეში. ორმოცი წლის წინად. ძლეული სენი. მოკრძალებით მომაქვს ეს წიგნი.

1940.
ვიგონებ ყრმობას - ტ. III. გვ. 271. აკაკი წერეთელი (შესავალი) პოემიდან - გვ. 5-8. ახალი სანაპირო (ხელნაწერი). (ცხრაას ორმოცი წელი, დღიური).

1941-1945 (თხზულებანი. ტ. IV).
მშობლიურო ჩემო მიწავ. ადამიანის ბორკილებში ჩაჭედვისათვის? აი, მძლავრი მთების ხაზი. არაგვი. არაგვის ქარი. არ დაგავიწყდეს. [არ ვარ ობოლი ამ ქვეყანაზე]. არ დავინდობთ. აფხაზი ომგადახდილი. აფხიარცა, როგორ ჟღერდი. აჭარელი მფრინავი. აჭარის სილაჟვარდეში. ახალი წელი. ბავშები ზღვისპირად. ბათუმი. ბარათაშვილი. ბოსტნიდან, სადაც. ბობოქარ ტალღებს გასცქერის. გახსოვს? გამარჯვების პირველი სალიუტი. გამარჯობა, აფხაზეთო, შენი. გახსოვდეს მარად. დაიძრა ქვევითი ჯარი. დიადი მონათება. დილა გამარჯვებისა. დიდება. დნეპრი. დნეპროპეტროვსკი. დონის ბასეინს. ელგუჯას დაბრუნება. [ერთხელო, ჰყვება შარდენი]. ეს წელიწადი ახალი. ვისი არის ეს გუგუნი? თასი. იავ-ნანა. ის ადგილები, სადაც ყრმობა გიტარებია. ისეთმა ქარმა დაჰბერა. ვწერ ვინმე მესხი მელექსე. ვწერ ამ სტრიქონებს. ის გამოხედვა მზიური. ისევ მესხის გამოხედვა. ირაკლი, მომგები ასი ომის. ისტორიის ახალი გვერდი. კავკასიონის დასაცავად. კავკასიონის კლდეებზე. კავშირი გულთა შორის. კაშკაშა მზის მხურვალება. კვლავ შეგვახვედრებს გამარჯვება. კლდეთ სდგას ჩვენი მამული. ლენინგრადს. ლენინგრადის ფაბრიკა ბლოკადის დღეებში. მამულო, სიცოცხლეო. მადლობა აფხაზეთს. მაისის დღეები. მას, განათებულს ივერიის მზით. მაშ, დიდება მზეს. მახაჯირი. მე კავკასიის ქედები მთხოვენ. მე დნეპრს ვიცნობ ახლო. მე შენს ყვავილებს ვზოგავ. მთავარსარდლის შორსმჭვრეტელო მზერავ. მთებს გაჰხედე, რატი. მიაგდებს მერანს მხედარი. მრავალ მხარეთ მოგზაური. მრავალჟამიერ გუგუნებდეს ხმა. მუმლი წყდებოდა. მშობლიურ ჩანგებს დავუგდებ  ყურს. მშვენიერი აფხაზეთის. მშფოთარებაში დინჯი. [ნანგრევი]. ო, სიხარულო შემოქმედების. ომი მწერვალებზე. ომში მყოფ ქართველ ქალს. ორი სამყარო. რა კარგზე კარგი დროა თენება. რად მინდა ქვეყნად ცხოვრება. რატი რატიშვილი. რკინის ჯაჭვით. რიცა. როგორც მერანი. სადაც ეხლა ზვირთებს სძინავთ. სამშობლოსათვის თავდადების დრონი. სანატორია. საქართველოს ვარსკვლავი. სევასტოპოლის დამცველს. სულ არ ვივლი ამ ქვეყანას. სტალინი. სტალინგრადთან. სხვა ყვავილები. ქარი მოარხევს დროშებს. ქართული ორნამენტი. ყაზბეგის მხრები. შუქი აღმოსავლეთით. ჩანგო, ვით წინად. ჩვენთვის სიცოცხლე ყველაფერს ნიშნავს. ჩვენ შევქმენით, ჩვენი არის. წიგნების შესახებ. ხარკოვს. ხედავ, გაშლილი სივრცეა წინა. ჯარი სიმღერით მიდის. ჰე, მამულო! ომს ჰსურს. ო, მოსკოვი არ დაინდობს. დანგრეული სახლი სოხუმში. ჩვენ გავიმარჯვებთ (კრებულიდან).

1945 -1948.
ცხრა მაისი (გახსოვს?). გათენდა ცხრაას ორმოცდა ექვსი. დილა, სკოლისკენ, მელანი, ჩანთა. ესტონეთს. ერთხელო, ჰყვება შარდენი. ვენეციურ ხიდეზე. ვესპერი. ზღვა ახმაურდა. ზღვის სიყვარული. თავისუფლება ქალის. იმერის დაბრუნება. მესხის დაბრუნება. სვანის დაბრუნება. აფხაზის დაბრუნება. ნაქერალელის დაბრუნება. ფირუზისფერ ტალღებზე. ტყვარჩელი. ერთხელო, ჰყვება შარდენი. აგე, იმ ჩრდილ ქვეშ. სტუმრად. სხვაგან სადაა? ევკალიპტი. ფანჯრის მინაზე. გამარჯობა, აფხაზეთო, შენი. მილიონებში ხელის მრეველი. ნაკადულო,  ნაკადულო. აწითლებს ზღვას ზეცის კაშკაში. ვარდები. შარდა ამთა. ჩვენი კოდორი. ფიქრები კოდორთან. ისტორიულად არწარმავალი. ტყვარჩელთან. გამარჯვების დღე. დღეს ჩამოვხსენი ფერადი რუქა. აზრი გენიალური ჰარმონიის. მშფოთარებაა გარედ, მშვიდობა არის შიგნით. არ ვარ ობოლი ამ ქვეყანაზე. დიდებულო შოთა. გზით ჩვენ მიერ გაკვალულით. ილიას მოტივი. მეცხრე სიმფონია. ჟუგა და ასიდა.

ახალგაზრდობას. სიახლე დღეთა ესევითარი. რასაც სხვა ათას წელს მოუნდება. უცნობ მეომართა სამარე უღელტეხილზე. გათავდა ომი. ჩვენ გავიმარჯვეთ. რაჭველმა იგრძნო: მხურვალე თვეა. აი, მართლაც ჭადარი. ასის წლისანი. ბევრი რამ არის, მეზობლებო,  ამქვეყნად კარგი. რაა ატომის ენერგია? საქართველოს ორნამენტი. ქებათა-ქება ნიკორწმინდას. ბუხრის თავი თრიალეთიდან. ოქროს თასი ორნამენტებით. მეგობარ პოეტს. ვერ გაიმარჯვებს ყორანი შავი. შავი ზღვიდან ნიავი ჰქრის. განთიადი. მოსკოვი. საქართველოს მდინარეები. XXX  წელი.

Одобряю. Г. Джибладзе. 30/V-48.

[რუსთავი. ქუთაისი].