შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-200 - 1948 წელი


ჩემსოქრონინას-გალაკტიონისაგან. 1948 .
[1 იანვარი].]
-ნიდამედილ. 8 . ჩავედითსოხუმში. გავჩერდითსასტუმროაფხაზეთში. ნუნუცთანგვახლდა.
[2 იანვარი].]
მივაკითხეთსახელგამსწიგნზე. აღგვითქვესთვისბოლოსთვის.
[9 იანვარი].
ნუნუკაგავაცილეთსადგურამდე - წავიდათბილისში. დიპლომისდასაცავადგამოიძახეს.
[11 იანვარი].]
დილ. 8 1/2-. - მივეცითხმა, რისშემდეგგადავედითსანატორიაგანთიადში.
[20 იანვარი].
ჩემიდედიკოსწერილიმომივიდა: შვილო, სულგულშივიხუტებდავკოცნიშენსმაგივრადშენსწერილს...
[23 იანვარი].
დეპეშამომივიდა (სასტუმროში). დიპლომიდაუცავსუკვე. მიხარია, მიხარიადამიხარია.
[27 იანვარი].
დუთუნასწერილიმომივიდა - ავადყოფილა, შვილო!
. ხუციშვილისდედასმტკვარშითავიდაუღრჩვია - ძლიერწუხსბავშვი, შეშინებული, ანერვიულებულისჩანსწერილში.
[30 იანვარი].
[პედინსტიტუტში] [სასწავლებელშიშეხვედრაადღესმოსწავლეებთან. . ჭანიშვილიინიციატორია, ეწყობა].
მასწავლებელთასახლშიშეხვედრაძლიერკარგადჩატარდა, რისშემდეგვახშამიგაუმართეს. ძლიერკმაყოფილიდავბრუნდითსანატორიუმში.
[31 იანვარი].]
სან. განთიადიიკეტება. ჩვენ 2-IIწამოვედითდაისევსასტ. აფხაზეთშიგავჩერდით. ვუცდითწიგნსზღვაახმაურდა.
საღამო-შეხვედრაპედსასწავლებელთან. ჭანიშვილისინიციატივითროდისიყო, რიცხვსუნდაგახსენება.
[2 თებერვალი].]
ისევაფხაზეთში. წიგნიხვალმზადიქნება.
[3 თებერვალი].
არცდღესააწიგნი - საღებავიარგამშრალაყდაზესურათის.
[4 თებერვალი].
დღესაცარმთავრდება, რადგანგვიანგაშრადაისევხვალიდანდავიწყებთობეჭდვას. უნდანახოსგალაკტიონმა. უმისოდშიშობენბეჭდვას.
[5 თებერვალი].
დღესვეღარშეიარაგალაკტიონმა. არარისკარგად.
[6 თებერვალი].
ყდამოწონებულიაგალაკტიონისმიერ.
[7 თებერვალი].
დღესთვითონდირექტორის-ლეპიშჩიკიმოიტანსწიგნსჩვენთან. ჩვენგამოვემშვიდობეთიქყველას.
გავსწიეთბანაში, იქედანკიბილეთებიავიღეთ. მივდივართთბილისში. საღ. 6 . და 10 . გადისმატარებელი. დოც. ბოცვაძეგვესტუმრა, რომელმაცგამოგვაცილაკიდეც. გალაკტიონიმიდისდამიაქვსზღვაგულით. ზღვაზელექსები...
[8 თებერვალი].
დილ. 9 . ჩამოვედით. უკვეშინვართ. მენუნუსთანგავქანდი. კარგადდამიხვდა. ამდღესგალაკტიონისახლშიისვენებს.
[9 თებერვალი].
გალაკტიონითავსშეუძლოთგრძნობს.
[13 თებერვალი].
ნუნუსთანავედიდღ. 4 .
[15 თებერვალი].
ვასიკოყოფილა (მეანეტასთანვზივარ, არმიშვებსსახლიდან). კარებზებარათიმიუკრავს: ნუნუ! ვიყავი, არაღმოჩნდით.
[17 თებერვალი].
გალაკტიონიორიდღეავადყოფილა. ჩამოვედიდილის 10 . ერთისაათისშემდეგსამუშაოოთახშიიჯდა - როგორცლომიისედატრიალებდათავსმისმაგიდებს. მიხარიაგანუზომლად... წინპოემებიუდევს. შლის - განსაკუთრებითსამპალმა-ზეშეჩერდა. უნდამე-V. შეიტანოს.
[18 თებერვალი].
აკადემიაშიხელფასიავიღეთდამემანქანედანლექსიკომ. მანიფესტი (რუსულად) გადაბეჭდილიЗаря Востока-შიწავიღეთ. სურსდაბეჭდოსხელმეორედ. .თარიღთანდაკავშირებით. დავითაშვილსგადასცა. არვიცით, როდისთვისდაიბეჭდება, დღედანამდვილებით.
[19 თებერვალი].
მნათობისპირველნუმერში. ჭილაიასმონოგრაფიიდანგალაკტიონზეპირველითავიამოთავსებული. უნდაითქვასსიმართლე: ბევრიახალიკარგადდასაბუთებულიაზრიაშიგ. მიდგომაპოეტისადმიადამიანური, გამართლებულიდაგამართულიალარივითხაზისაბჭოთაპოეზიამდესამშობლოზესევდისხიდითმოსვლის.
[20 თებერვალი].
დილიდანვეშეუდგა-ნიმუშაობასწიგნზე (მე-V.). სრულირვასაათიარგამოშორებიასამუშაოოთახს.
საღამოსგავიარეთ. ჩქარადავბრუნდითშინ. მენუშისხაჭაპურებითდავაშლებით, ხოლოისკისაწერიქაღალდებითდატვირთული. ისევმაგიდასმიუჯდა.
[21 თებერვალი].
ბელინსკისსაიუბილეოკომიტეტისკრებაზეწავიდა.
[24 თებერვალი].
სოხუმიდანფულიდაბრუნდა (ხელფასიაკ-დან).
[25 თებერვალი].
დათუნაჩამოსულა. ჩვეულებისამებრჯერაქარმოვა - იცდის, იქნებიქეთგვნახოს. -შიმექაჩება, ჯერვერწავალ, რადგანწიგნიაგასაკეთებელი.
[27 თებერვალი].
აკადემიისსესიაზეარწავიდადღეს, შეუძლოდაა.
ისეასაქმე, იქნებკოჯორშიმოხვდეს. . იყოდაეწყობა, ვგონებ, პროფესორისდახმარებით.
[28 თებერვალი].
მოვიდათოვლი. წიგნისდუმსისევ.
[29 თებერვალი].
ყინვებია.
. იყო. ურეკიაპრო-რს. არგაგვიგია. შორსვიყავითელსმენისაგან.
უნდოდაშეეტყორიცხვი, თუროდისწავალთ.
დათუნაწავიდაისევქუთაისში.
რაეშველებაწიგნს? ეტყობა, ხანგრძლივადგადაიდება. ბოცვაძესწერილიარმისწერა. მეკითავსვიკავებ, რადგან, შეიძლება, უკეთესიაიმმხრივ, რომთვითმოაკითხოსიქნებ.
[1 მარტი].
ყინვადნება; ქუჩაშიწყალისდგას. მზიანი, ნამდვილიგაზაფხულისდღეა.
-ნიაკადემიაშია. ვიცეპრეზიდენტსირჩევენდღეს.
ნუნუძლიერცუდადგახთა. დიდიშიშივჭამე.
შანიძეაურჩევიათ.
ძლიერცუდადარის, რაეშველება?! ძლივსსუნთქავს, ისეაგაცივებული.
[2 მარტი].
ისევსდუმსწიგნი...
წუხელიუთოვია, დღესაცგრძელდება. საშინელისიცივეა.
შაქარზევიდექი. ერთი. სრული - ისევვერვიშოვე - აღარგვეყო.
ნუნუსგულისრევამგაუარა. სიცხეაღარაქვს - ადგაკიდეც...
[5 მარტი].
დაიწყოწიგნზემუშაობა (ცოტაშორიდან). საინტერესოადარბაზობანი:
1. იმედაშვილის.
2. ლომაიას (უთარგმნიამესაფლავე).
3. მე-8 შრ. სკოლიდანმასწავლებელიქალი-თანშეხვედრისმოწყობისშესახებამავესკოლისმოსწავლეებთან.
4. ნორჩილენინელისრედაქციიდანთხოვენლექსსმასწავლებელი.
[6 მარტი].
დილიდანვეგულმოდგინეთზისდაბეჭდავსმანქანაზემასალებს წიგნისთვის.
[21 მარტი].
ჩამოვედისახლიდან. მინდაწიგნი (მე-Vტომი) გააკეთოს.
27 მარტიდანგადაიკვეთაავადმყოფობადიდი.
[28 მარტი].
დიდიაესდღე - ამდღიდანკარგადგახდა.
[5 აპრილი].
საქართველოსმდინარეები - ხრამჰესიდაუტოვაკომუნისტისრედაქციას. ნანიტაშვილსგადასცემენ.
[14 აპრილი].
ითარგმნამედაღამესლოვაკურენაზე. ლიტერატურადახელოვნება“, №10 და №13.
[17 აპრილი].
ნანიტაშვილივერვნახეთ. მასალავერგადავეცით.
[21 აპრილი].
მოადგილეპასუხობს, დაიბეჭდება, ოღონდცოტაშესწორებებით... დაგამოიარეთ.
[22 აპრილი].
პლენუმიმწ. -ში
[23 აპრილი].
. პასუხი: - კაცო, დიდიანამეტანი. არგვექნებაამისთვისადგილი.
კიმარასხვებისთვისთუა?! - დამილიმძიმედეშვებაძირს.
[25 აპრილი].
დავბეჭდავთ, ოღონდდაგვჭირდებაზოგიადგილებისერთადწაკითხვაო (მწ. კავშ.).
დამთავრდაპლენუმი.
[4 მაისი]].
წიგნისპალატისმიერგამოცემულ (პერიოდულ) წიგნში. ., ოქროსვერძიდასხვა, მთელრიგტყუილებსააქვსადგილი-ისმიმართ.
[5 მაისი].
მოსკოვისწიგნისშესახებდაუძახასიმონს. ხვალ 2 . შეხვდებიან. . . დღეს 2 . . . შეხვდება. დაიპირა.
[17 მაისი].
ხვალდილ. 6 . 15 . მივფრინავთმოსკოვშიწიგნისშესახებ. ხელშეკრულებას 25 ამთვისგაუდისვადა. დაიდო 1944 .
[18 მაისი].
დილის 31/2. გავედითსახლიდანჰაეროფლოტისაკენ. გავსწიეთდღეს 7 . და 10 . გავფრინდითმოსკოვში. ბინააკადემიაშივიშოვეთერთიღამით, რადგან. უნდაცენტრშიიცხოვროს. აქმეტსარგავჩერდებით.
[19 მაისი].
გადავედითაკ-დანსასტუმრომოსკოვშიმე-10 . ძნელია, მაგრამესეცდიდისპატივისცემითმივიღეთ.
[20 მაისი].
გამოვცხადდითსახელმწიფოგამომცემლობაში. ვერავინ, გარდარიაბინინასივერვნახეთ. სხდომაზეარიან. რიაბინინამგეგმამოითხოვაწიგნის. ხვალისათვისუნდაჩავაბაროთ.
[23 მაისი].
გოლოვენჩენკოჩამოსულა, . იუბილეზეიყვნენ.
[24 მაისი].
. . დღეს 3 . - . . უნდაშეგვხვდეს.
ვუცადეთ 2 . არმოსულა.
საღ. 7 . თვითონამოვიდაჩვენთან. დაჰგვიანებოდაბაღშიმოსვლადაისევხვალისათვისდათქვესშეხვედრა.
[25 მაისი].
ერთადმივედით. . . რიაბინინამმიიღო. აღუთქვაუსათუობაჩვენიწიგნის. 49 . გეგმაშიშეიტანადათანაცგოლოვენჩენკოსთანშევიდენსამივეერთად. სტ. რაოდენობადაზუსტდა 8.000. ცოტაა, მაგრამიმედია, 10.000-მდეავა. გოლოვენჩენკომდადებითიპასუხიმოგვცაწიგნისშესახებ. 49 . გამოიცემა.
[28 მაისი].
ისევმთელიდღედაღამედაძაბულიმუშაობარუსულწიგნზე. ხვალ. . ხელიუნდამოაწეროსმასალას, როგორცკონს. რედ
[29 მაისი].
დათქმულ 3 . . . არდაგვხვდა.
ძლივსვნახეთსახლში 5 . 5 . ნაკლებშესრულდაცერემონიალი: მოაწერაწიგნსხელი. .
[1 ივნისი].
დავდივართ, დავდივართდაგეგმახითაროვასვეღარგადავეცით - არდადისსამუშაოზე. სახეზენავთიგადასხმიადაერთიკვირაარმოვაო.
[2 ივნისი].
ვიყავით. . ვერავინვერვნახეთ. ტიხონოვმაეს-ესარისჩამოვედი (. იუბილეა), მეთვითონდაგიძახებ.
არცდაუძახნია. საზიზღარი...
[5 ივნისი].
რიაბინინასთქმით, ამხანაგები  უშლიანხელს, არაინტერესებსწიგნიმისიდასხვამრავალიამბები... აქრომიყოვო... დასხვადასხვა.
ამდროსყველაფერიიმისიბრალია, მასრომმოენდომებია, წიგნიიქნებოდა.
[11 ივნისი].
როგორციქნა, გადავეცითხითაროვასქალსგეგმა. რაღაცალმაცერიგადმოხედვითაგდებულადმკითხა: будут подстрочники?
მეკიმობღვერითდადამამცირებლადგადავხედესიტყვებით: да!
. პირდაპირეჯდა, მეკიგვერდზე. შეხედე, ხედავ? რაებსბედავს, უყურე!..
[13 ივნისი].
ყოველდღევკითხულობთფულისშესახებ - არმოდისაკადემიიდანდათითქოს. -დანაც.
[14 ივნისი].
ვშიშობ, ესეცშემოგვეხარჯებადაგზისარდაგვრჩება. უნდაწავიდეთ - მეტიგზაარარის.
[15 ივნისი].
ბილეთებიშევიძინეთ. ხვალგადავფრინდებით.
[16 ივნისი].
დავბრუნდითმოსკოვიდან. წიგნიმომავალიწლისთვისგადაიდო.
[23 ივნისი].
ეკერმანსპოდსტროჩნიკებისმასალებიისევხელუხლებელიქონია. დაინტერესებულიაფულით, ისეხელსარკიდებს. ფულსწინდაწინთხოულობს. თავსკიასეარუთქვამს. ჩვენცუფულობისგამოჯერვეღარვაკითხავთ.
ღირსასეთიკაცი. თანამშრომლადიყოს. არააამისღირსი. კარგიიქნება, თუმოვიშორებთ.
[25 ივნისი].
. ცაგარელიშეგვხვდა - უნდამთლიანადგადათარგმნოსმთელისტრიქონები. საქმისდაჭერასკიოფიციალურადორგანიზაციასთანთხოულობს. ისეარცისართანხმდებამუშაობისდაწყებას.ვართაგავახელმეორედწასულააქედან. ვეღარცისვეღარვნახე.
[27 ივნისი].
არეთა. შეგვხვდა. უნდამოვიდესხვალჩვენთან.
[28 ივნისი].
იყოარეთა. გადავეცითსათარგმნიმასალები. ვნახოთ.
ესერთიკვირაა. . დავდივართბუჰღალტერიაშისესხისთვის. დღეს, ხვალარდაელიათ...
ბანკშიდაცგვათრიეს. თავისსაქმეგააკეთებიეს. დაფულიკითვითონგაინაწილეს. ჩვენკიმხოლოდშემნახველისალაროსიგამოგვართვესდამოგვიშორეს. დღესდაუძახეთ. ., გვიბარებსხვალისათვის. გადარიცხვაცაღარმოხერხდაო. ასეიყომოსკოვშიგამგზავრებისწინაც. სრულიერთიკვირაგვარბენიესფულზე. რამდენისამუშაოა. რუსული, ქართულიწიგნებიერთადარისგასაკეთებელი.
[30 ივნისი].
ჭილაიამცკ-დანორდღეშიგამოვარკვევთოწიგნის  საკითხს. იმგანცხადებისშედეგად, რომლითაც. . გეგმისგარეშედარჩენილივართდაგთხოვდითუფლებისაღდგენას: წიგნიმზადარის, ნუთუარეღირსებაგამზეურება? სულასერათარისჩვენიწიგნებისსინათლისისტორია?!
[21 ივლისი].
1. . . რედ. დარასელიამაღუთქვა. მოაწყოსომისპერიოდისგამოფენა (. .) აფ. სახ.
2. Заря-შიგვითხრეს, გეგმაშიყოფილაჩვენიწიგნი 1949 .
[25 ივლისი].
ვიყავითაღლაძისდასაფლავებაზე, იქვნახეთ (სასაფლაოზე) . თაყაიშვილი. რაოდენიპატივისცემაამისიმხრივგარდაცვლილისადმი, რომდავარდნილიკაციმოსულიყოსაფლავზეგასაცილებლად. . დამეცწარგვადგინეს. ექ. ბერძენიშვილთანსაუბრობდა. აქედანშანიძესხათრივერგავუტეხეთდაწავედითგარდ. სახლშივახშამზე.
. მეორეოთახშია. იჩენენპატივისცემას.
მექალთასაზ. თანგადამყვენ - არმეჭმებოდა. ადრეავდექით. მისმავაჟმა (.) . გამოაცილაშემდეგისიტყვებით: თქვენმამადიდპატივსგცემდათ. მერომმოსკოვშივიყავი, თქვენილექსებიმნათობებშიდაეხვავებიადამომიტანა - გამაცნოდამითხრა, რომშენესყველაფერიუნდაიცოდეო. შენიაკადემიაშიარჩევაგაუხარდადასთქვა: აი, ნამდვილიღირსი, სხვა, შვილო, პოეტებიარცერთიარარისოღირსი.
[30 ივლისი].
. . საღამოსშესახებგანცხადებადავტოვეთ. სამშაბათს, 3. VIII, პრეზიდიუმისსხდომაა.
[2 აგვისტო].
. . - . . ინახულა. აღუთქვა: საღამოსშესახებნაბიჯისგადადგმადაქვესტრიქონებისერთადსაბოლაოგადასინჯვა.
[3 აგვისტო].
დღეს. . პრეზიდიუმისსხდომაა. ირჩევაჩვენისაღამოსსაკითხიც. საკითხიდადებითადგადაწყდა. . .-შუამდგომლობაასაჭირო.
[5 აგვისტო].
81/2. უკვეგორშივართ. სალიტერატუროსაღამოზე.
[6 აგვისტო].
დღესსალ. საღამოა.
. წაიკითხაახალთახალილექსიეგარიდა  გორისციხე - ეტყობოდა, მტერსაცკიმოეწონა...
[7 აგვისტო].
გამოვედითგორიდან 4 .
[12 აგვისტო].
ცეკაშივიყავით. . შადურთანშევიდასაღამოსსაკითხზე. პირადადმევერგადავწყვეტ. - პასუხი.
[22 აგვისტო].
ჩავაბარეთ. . პოემაახალგაზრდამოხევექალი“.
[24 აგვისტო].
. . . ჭილაია: გომიაშვილიგანცხადებითშევიდესშადურთანო.
. . მოითხოვსშენსსაჯაროგამოსვლასოდაჟინებით.
რამასხარაა, ვინცამასურჩევსანმოსთხოვს-...
[25 აგვისტო].
. . (მდივანი/.) უნდაშადურთანშესულიყო. გვიპასუხა: ხვალო.
[26 აგვისტო].
. . გვპასუხობს, რომყოფილაშადურთან, დაუტოვიამასალებიდაგანიხილავსოამ 3 დღეში. ასეერთმანეთისყურებაშიორიძიძისშუაბავშისგაჭყლეტასჰგავსესამბავი. აქეთწიგნსავაღეთხელი, აქეთსაღამოარგამოდის. სექტემბერიხოუკვემოვიდა. რაგვეშველება, არვიცი! გულიაიცრუაწიგნზე - აქეთუფულობაუშლისხელს.
[7 ოქტომბერი]დავასაფლავეთაბესალომი.
[15 ოქტომბერი].
ვადბოლსკი 6 საათზე იყო.. „ქართული გერალდიკა“. სცემს „ხელოვნება“.
[16 ოქტომბერი].

ელისაბედჩერქეზიშვილი

გარდაიცვალა ელისაბედ ჩერქეზიშვილი. ვერის ხიდთან, სადაც დარიალისკენ მიმავალი ავტობუსების ბილეთებსა ჰყიდიან, ისიც იდგა თურმე რიგში ბოლნისში გასამგზავრებლად. იქ წარმოდგენაზე იყო მიწვეული. „ხანუმა“ უნდა ეთამაშნა. „ბოლნისიდან კვერცხები უნდა ჩამოვუტანო ჩემს შვილსო“, - ამბობდა (შვილი საზღვარგარეთიდან, დიდი ხანი არაა, რაც დაბრუნდა. ხიზანიშვილიდანა ჰყავს, ტუბერკულიოზითაა ავადო). სულ იმ შვილზე დარდობდა საწყალი ელისაბედი. უკანასკნელადაც მასზე ჰფიქრობდა, ის უდგა თვალწინ. აღმერთებდა მას. რიგში მდგარ ამხანაგებს ეხლაც მასზე ესაუბრებოდა: „ბოლნისიდან რამეები უნდა ჩამოვუტანოვო“.
უეცრად გული შეუწუხდა, ჩაიკეცა, გათავდა კიდეც.
ხიდის ყურთან. ვერის ხიდთან, სადაც იდუმალია მტკვარი, საიდანაც ასე ნათლად სჩანს კავკასიონის მთის მწერვალები, ყაზბეგი, სადაც ლესელიძის ძეგლია, სადაც ამდენ ამბავშია მტკვარი, სადაც სანაპიროა და ახალი სანაპირო შენდება - წავიდა ამ სანაპიროდან სხვა სანაპიროში ელისაბედ ჩერქეზიშვილი.
- ბედნიერი სიკვდილიაო, - ამბობდა გომიაშვილი (მარჯანიშვილის თეატრის წინ შემხვდა), - მაგრამ როდესაც ასეთი სიკვდილით ჰკვდებიან, სახეზე ღიმილი თან დაჰყვებათ ხოლმეო. ელისაბედის სახე კი რაღაც უღრმეს მწუხარებას გამოხატავსო... ეჰ, შვილმა გადაიტანაო.
გაიხსენეთ ივ. ჯავახიშვილი, ია ეკალაძე, ისინიც უეცრად გარდაიცვალნენ. „Пьер счастливчик“.ცუდიაო, - სთქვა გომიაშვილმა, როცა ლაპარაკი სეზონზე ჩამოვარდა, - ცუდია, როცა გიჭირს და ამას ხალხი ხედავს. კარგია, როცა გიჭირს და როცა რომანტიულად განწყობილად კი აჩვენებ თავსო.  შენს გაჭირვებას ხალხი არ უნდა ხედავდესო.

 [19 ოქტომბერი].

მუხაძე

გრ. მუხაძეც სულ უკანასკნელად შემხვდა ვერის ხიდზე. ასაფლავებდენ ექიმს. მუხაძე ძალზე დასუსტებული, მაგრამ უაღრესად გაბრწყინვებული სახით, მიდიოდა ნელა. უკეთ, ის მიჰყავდა ქირურგ ფიფიას. რომ დამინახეს, შეჩერდნენ.
- ხომ ამართლებთ გვარს, ბ. გრიგოლ, - ვუთხარი მე, - ხომ ისევ ისე მუხასავითა ხართ, ა?- ცოტა დავსუსტდი, - მიპასუხა მან, მაგრამ სახე უცინოდა, უბრწყინავდა, თვალები დიდი სიცოცხლით ანათებდენ. „ასე რამ გამოსცვალა ეს მკაცრი, გაუღიმარი სახე-მეთქი“, - ვფიქრობდი მე. წინად უფრო სხვა იყო. აკადემიის სხდომებზე რომ ესწრებოდა მუხაძე, უსათუოდ ვაშლს ამოიღებდა,  ჯიბის დანით სუფთად გათლიდა და მთელი საღამოს განმავლობაში გემრიელად შეექცეოდა. სულ ერთია, არჩევნები იყო თუ სხვა რამ.
[21 ოქტომბერი].
საბიბლიოგრაფიო მასალებისათვის - ქეთევან ანანიაშვილი, ეთერი შუშანია.
პიონერთა სასახლე. ლიტერატურის კაბინეტი. ქეთევან ანანიაშვილი.
[3 ნოემბერი].
აფიშების [მთავლიტის]  ნებართვა აღებულია (მთავლიტი: საღამო დიდ საღამოდ გადაიქცევაო).
[4 ნოემბერი].
არ შედგა, უნდა ყოფილიყო საღამო კონსერვატორიაში.
კონსერვატორიაში კომპოზიტორები.
[9 ნოემბერი].
საღამო მარჯანიშვილის თეატრში.
[12 ნოემბერი].
40 დღე აბესალომის გარდაცვალებიდან.
[22 ნოემბერი].
საღამო ოპერის თეატრში.