შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-627-23 - 1947 წელი


ხარის კულტი რაჭაში
1. ხარის ორნამენტი ნიკორწმინდის ტაძრის სამხრეთით.
2. ნიკორ-წმინდა. შეიძლება წარმოსდგეს ხარის სახელიდან „ნიკორა“.
3. „ხარის თვალი“ - არის ტბა, რომელიც მართლა ჰგავს ხარს.
4. არის სოფელი ნიკორწმინდა.
5. ხარი სიმბოლოა შრომის.