შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-550-4 - 1947 წელი


შეხედონ, რა მდგომარეობაშია ჩვენი ბაღი. სამტრედია.
„З. В.“

*
...ო ელსნ.? -
...ო 1938 წ. N. N.
...კეთდეს პარაფ.
...ვეცნო სტენოგრ.
...ალ. ჯაყელს ფული.
...თავისთავად ტემაა.
ჩერნიავსკის ბედის?
... ?? ი. გრ.
ისიც თავისთავად ტემაა.

*
Позаростали
Стежки - дорожки,
Где мы убегали
Тогда от бомбежки.

*
7 მარტს.
55-25 - სამორიგეო მწ. კ.

აგარელი - წერილი კოლეკტივს.
ვადბოლსკი. ნახატი. შერრი.

Акад. К. Кекелидзе; Василий Барнов; Валериан Гуния; Иа Екаладзе; Давид Клдиашвили; Гандегили; Шалва Дадиани; Захарий Чичинадзе; Сандро Шаншиашвили; Акакий Гацерелия; Борьян; Адрес Ленингр.; Андроников; Колективин.;. Ш. Дадиани; А. Гацерелия; Т. Рамишвили; Ш. Радиани; М. Рамишвили; ჟღენტი.

*
„ეს
პატარა
საქართველო
ჯარასავით
დატრიალდა“.

*
სტენოგრაფია.
3-01-81 - ბაგრატიონი. ძნელაძის ჩიხი 3-a.

1. თ. ჩუდეცკი (გალ.).
Умение дарить у Руставели.
ბარათაშვილი ცრემლნარევი სიცილით იცინის.
დაიწყება „დაო მაიკო" (დაიგო, გაიგო, აიგო).
რემედასი - გენდელი.
არასდროს ილია არ იტყოდა „წამძლია სულმა და გულმაო“.

ცინკოგრაფია:
გალაკტიონი, „Правда“, აკად. ნ. მარრი, პარ. აფიშა, პარ. სამანი ბ., ჩუდილო. პირველი ანძა.
წერილები: შალვა რადიანი, ბესო ჟღენტი, იერ. ასტვაცატუროვი, დ. ბენაშვილი, გ. ნატროშვილი.

По пути пробитой...
17 - ლომი დილით... (სიტყვა სიტყვ.).
Стихотв. в папке 90.

*
„ჩემს აივანზე მერცხალმა
ბუდის აგება დაიწყო“.

*
17 ივნისი - რ. ივნევი, ბ. სერებრ., ვ. ჯვარშ.
8 საათზე (9/VI) ლომი.

გვართა საკითხი
1. როგორ სწერს ბარათაშვილი? (დამახასიათებელი ნიშნები - ხელნაწერთა მინაწერები).
2. სადაა ბარათაშვილის ხელნაწერები?

*
ორშაბათს, 1 ივლისს.
1. ელენე შერვაშიძე. 2. რიურიკ ივნევი. 3. ამატუნი. 4. გადაბეჭდილია მას.
შალვა კაშმაძეს აქვს ჩემი ჟურნალი „Новый мир“.

კ. კეკელიძე, შალვა დადიანი, აკაკი გაწერელია, შალვა რადიანი, ბ. ჟღენტი.
ბ. ჟღენტი - თარგმ., ა. გაწერ. - თარგმ.
14 ოკტ. დასაწყისი. პროცესიის.
მზია.
- შახალი, შახალი! (დედა ფრონტზე).
თასმის, გულდასმით.
საფერფლე.
Телячий восторг? Поэтам...

*
15. მელანი. კოსტ.
Ellen Cherr, Ruric Ivneff, Sandro Canchelli, Vera Surscaia, Boris Serebriacoff,  Bullat Bullatoff, Galaction Tabidze.

შერმადინი. Борис Корн.
მწერ. კავშ. 1 ივლ. ან 2 ივლ.
ავტო-ბიო-გრაფია.
გათხრები?
დედაჩემი. რევოლვ.ქალის საქაღალდე. დედა ცხენზე.

Папка для подстрочников. Павло Тычина.
„Кавказский Календарь“ с 1900 по 1917.
„Вестн. Груз. Екзархата“ с 1900 по 1917.

*
19/VI.  შერრი, ივნევი, სერებრ., სურსკაია.
იდეა: ყდა. პირველი პერიოდი.
1. აკაკი წერეთელი, 2. შალვა დადიანი, 3. ს. აბაშელი, 4. დ. კლდიაშვილი, 5. ივ. გომართ, 6. ბარნოვი, 7. ბელინსკი, 8. იპოვა თუ არა გამართლება, ბარათაშვ., 9. ილია ჭავჭ., 10. აკაკი წერეთ., 11. ვაჟა-ფშაველა.

ჭუმბურიძე. პაპავა. ირ. ტოფაძე.
მოკლე კურსი - ბელინსკი.
ბუნება იქ, სადაც...
სახელმძღვანელო!

*
1947. კალენდარი.
11 ან 18. გ. ქუჩ.
მთების საქაღალდე (შ. ეს.).

ხალხური ლექსები. მთქმელები (მცხეთაში).
მუსიკა აკეთილშობილებს ადამიანებს.
მაღალ მთაზედა ავაგე.
АДАЛИС?