შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-658-3 - 1944 წელი


                                              სასახლე და მეტეხი
                                                          (მონოლოგი)

1. რა მშვენიერი... რა საუცხოვო, როგორი...
2. განა იგი ფიქრობდა? განა იგი ესაა... განა, განა...
3. შეიძლება, იქნება.
4. პირველი ათეული.

სამშაბათი. საღამოა.
1 აპრილს გამოვა ჟურნალი. 1 მაისს გამოვა წიგნი.