შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-638-2 - 1944 წელი


აჭარის მსუბუქი მთები. და შორს, ძლიერ შორს კავკასიონი.
უნაზესი ჰაერი.
ეს ციხის ძირია.
მშვენიერი პალმები.
ზღვის ქვების ორნამენტი.
ცისფერი გორტენზია.
ყველგან როდედენდრი.
უზარმაზარი ევკალიპტები.
მთების ხაზები - მიეშურებიან ჰაერში.
კურორტები.
ვილლები, დაკიდებულნი მწვანეში.
ლიანებში ჩაფლული.
ჩრდილში გაჭრილი გზები.
ეს მხიარული ბავშებია. კისკისებენ.
ფორთოხლები.
მანდარინები.
სახურავები, რომლებზედაც ადის ბოლი.
წითელ ქვიშიანი ბილიკები.
თითქო არვინაა, მაგრამ ყველგან ხალხია.
ფლორა: ფიჭვნარი, ცაცხვები და ალვის ხეები.
მაგნოლიები, დაფნა, კიპარისები.
კრიპტომერიები.
ათასნაირი წიწვი.
Ливанские кедры.
ზამბახები.
პალმასთან კაკტუსი (Крик экзотики).
ბანანები.
Как бурьян - Бамбуки.
Лиловый каскад соцветий.
Прибой - скрежет камней, დღითა და ღამით.
ყაბალახის თავისებური თავწაკვრა.
(Мотив всех мотивов).
აჭარული  სიმღერები - სწრაფი, თითქო იმპროვიზაცია.
მღერის, რასაც გიგებდის.