შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-524-1 - 1944 წელი


1
18 სეკტ.
1. ოქრო აჭარის ლაჟვარდში.
2. ერთტომეული.
3. მოსკოვის ერთტომეული.
4. „ზარია ვასტოკა“-ს წიგნი.
ქრონიკა: გაზ. კომუნისტში, გაზ. ლიტ. საქართველოში, გაზ. Заря Востока.
რადიოთი. შესაფერი რეცენზიები.

სახლში:
1. ელეკტრო ლამპები და შნურები. 2. „დაროჟკები“. 3. შუშების ჩასმა. 4. ელეკტროუთო და ელეკტროასადუღებელი. 5. ერთი კრესლო. 6. ტელეფონის საკითხი. 7. ბინისა და ელექტრონის ქირა. 8. შეშის საკითხი. 9. ნაჯახი, წალდი. 10. საშინაო აფთიაქი. 11. გაზეთებისა და ჟურნალების გამოწერა. 12а. კოსტიუმების შეკვეთა. 12b. პაიოკის საკითხი. 14. აკადემიის საკითხები: 1. გამოცემები, 2. შეშა. 15. წერილებისა და გაზეთების ყუთი. 16. რემონტი კარების. 17. თავსაბანი და სარეცხი ტაშტი. 18. ვანნა. 19. პალტოს საკითხი.

*
Худ. литература:
Для справок – К. 5-50-23. Директ. – К. 4-23-02. Зам. дир. лит. – К-4-82-72. Договор -  К. 0-54-56. Лит. народн. СССР – К. 57-58.

აკადემიაში: აკადემიის წევრობის მოწმ.
მწ. კავშირში: მწერალთა კავშირის მოწმ.\