შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-427 - 1944 წლის შემდეგ


„კონფერენციის პარტიულის პატივსაცემად“ (კომუნისტი, 1941 წ., 2 თებერვ., №27. 300 X 4 = 1200 სტრიქ.).
22 ივნისს, 1941 წ. მოლოტოვის გამოსვლა. ომის დაწყების დღე.

*
1. მთის გულისცემა. 2. ელგუჯას დაბრუნება. 3. მშობლიური მოწოდება. 4. მამულო, სიცოცხლეო. 5. დიდო არმია. 6. ირაკლის ხმალი. 7. ჰე,  მამულო. 8. ოცნებაო ჩემო ძველო. 9. მოგონება ერთი გაზაფხულის. 10. მესხის გამოხედვები. 11. ღრუბლები ძაუგთან (ორი ლექსი). 12. მოსკოვი. 13. ფიცი.

*
1. წვევამდელი გიორგი ლოლუა. „ლაშქრად წასულთა სიმღერა“. „კომ“... ოთხშაბათი, 25 ივნისი.
2. იოსებ ნონეშვილი. „დედის დარიგება“. 4 ივლისი, 1941 წ.
3. კალე ბობოხიძე. სამხედრო კომისარი.
4. სევერიან ისიანი. „გამოგვაგზავნა სამშობლო მხარემ“. „კომ.“, 18 ივლისი.
5. რევაზ მარგიანი. „მამულისათვის გვიხმობს ბელადი“.
6. „წითელარმიელის სიმღერა“ გიორგი ჯანიაშვილისა. 25 ივლისი.
8 აგვისტო. „სამშობლო იყოს შენი ოცნება“ - გრ. ნოზაძისა.
ა. არაგველი (?). 18 აგვისტო.
ვლასი შვანგირაძე (წითელ არმიელი. მოქმედი არმია). „ფიცი“. 22 აგვისტო, 41 წ.
როსტომ საბიტი. „მთიდან დაიძრა ლაშქარი“. 26 აგვისტო.
ნიკოლოზ კოპალიანი. უმცროსი ლეიტენანტი. „მე თვითონ მოვალ“. 28 აგვისტო.
ილო ბერაშვილი (წვევამდელი). „ფრონტზე მყოფ ძმებს“. 28 აგვისტო.
სტ. არღუთელი. „იაკობ ჯუღაშვილი“. 2 სეკტემბერი.
[კალე ბობოხიძე. „მედგარი შვილი კავკასიონის“. 4 ოკტომბერი].
[იოსებ ნონეშვილი. „საბჭოთა კავშირის გმირს გეგეშიძეს“. 28 ოკტ.].
[სოლომონ თავაძე. „ძმები გულვარდაშვილები“. 25 ოკტ.].
[იოსებ ნონეშვილი. „ცას სწვდება მძაფრი გუგუნი“].
როსტომ საბითი. „წერილი ფრონტიდან“. 28 სეკტ.
სტ. არღუთელი. „ღია ბარათი“. 28 სეკტ.
ვ. ლორთქიფანიძე. „მამულს დიდება“. 28 სეკტ.
[კალე ბობოხიძე. „საიერიშო“. 28 სეკტ.].
2 ოკტომბერი. დავით მესხი. 1. „წითელ არმიაში გაწვეული“. 2. „ფაშისტების აღსასრული“.
რევაზ მარგიანი. „ჩვენ მშობლიურ მთა-ველს ვიცავთ“.
გ. ჯამბაზაშვილი (?).
ელიზბარ უბილავა. „წითელარმიელის წერილი კოლმეურნე მამას“ (9 ოკტ.).
12 ოკტ. როსტომ  საბითი. „დედის პასუხი“.
12 ოკტ. ევგენი ბართაია. „ლეიტენანტ ნაკაშიძეს“.
იოსებ ნონეშვილი „ჩვიდმეტნი“. 19 ოკტომბერი.
სტეფანე არღუთელი. „შემუსრე მტერი“. 19 ოკტომბერი.
პლ. ასანიძე. „ლაშქრული“. 19 ოკტომბერი.
როსტომ საბითი. დაჭრილი არწივი. 26 ოკტ.
როსტომ საბითი. „გამარჯვებათა სარდალი“. 6 ნოემბ.
ალ. შანიძე. „წინ, ძმებო, გამარჯვებისკენ“.
რევაზ მარგიანი. „ალექსი ინაურს“. 1941, 28 დეკემბერი.
1942. რევაზ მარგიანი. „ამხანაგი ჩანჩიბაძე“. 22 იანვარი.
იოსებ ნონეშვილი. „ოთხი ძმა“. 25 თებერ.
კალე ბობოხიძე. გმირო მებრძოლო. 10 ივლისი. 1943.
ვანო გიგოშვილი (მოქმ. არმია). „მე ვერ ვიცნობდი“. 1 ოკტ., 1943 წ.
იოსებ ნონეშვილი „სიმღერა კროსნოდონულ გმირებზე“. 17 ოკტომბერი, 1943 წ.
შ. რეხვიაშვილი. „ჩვენი დივიზია“ (ანაპის 414). 14 ნოემბერი, 1943.
კალე ბობოხიძე. „სიმღერა ლ. პ. ბერიაზე“. 20 ნოემბერი, 1943 წ.

39 ლექსია „კომუნისტში“, 15 - „მებრძოლში“. სულ 54 ლექსი.

„მებრძოლი“ - 1943.
1. კალე ბობოხიძე. „ქართველ მეომართა სიმღერა“. 21 აგვ.
2. ვლადიმერ გელაშვილი (წითელ არმიელი). „მოვლენ ჩვენები“. 25 აგვისტო.
3. უფრ. სერჟ. ალ. ჯაფარიძე. „გმირის სიკვდილი“. 29 აგვისტო.
4. ალი თირქია. „მებრძოლის წერილი სატრფოს“. 2 სეკტემბერი.
5. ი. ნონეშვილი. „გრგვინავდა მისი ყოველი სიტყვა“. 9 სეკტ.
6. ხუტა ბერულავა. „ბელადის ღიმილი“. 16 სეკტემბერი.
7. წით. არმ. ვ. გელაშვილი. „ალექსანდრე მატროსოვი“. 29 სეკტემბერი.
ვაჟიკა ფხოველი „გამარჯვების ზარი გრგვინავს“. 2 ოკტ.
[სოლომონ თავაძე „მოგონება“. 6 ოკტომბერი].
კურსანტი თ. ჯანგულაშვილი. „შური ვიძიოთ“ - 13 ოკტომბერი.
გრიგოლ იმედაძე. „გარიჟრაჟისას“. 20 ოკტომბერი.
ანდრია სან. „მებრძოლის დღიურიდან“ (10 ნოემბერი).
გივი გოგიჩაიშვილი. „ორი მეგობარი“. 17 ნოემბერი.
წით. არმ. ვლად. გელაშვილი. „სამშობლო ჩვენი“. 24 ნოემბერი.
ალ. თირქია. „ლ. ბერიას“.  23 დეკემბერი.
წით. არმ. ნიკ. თალაკვაძე „საბჭოთა კავშირის გმირი“. 4 იანვარი, 1944 წ.
15 ლექსი „მებრძოლში“.

„კომუნისტი“ - სააგიტაციო ფურცელი.
შოთა დოლიძე. „არის - მტერი ვანადგურო“. 15 დეკემბერი, 1942.
ევგენი ბართაია. „კავკასიელო მხედარო“. 4 დეკემბერი.
ვასო გვეტაძე „სამშობლოსათვის, სტალინისათვის“. 6 ნოემბერი.
ამირან გაბესკირია. „პარტიზანი“. 20 ოკტომბერი.
ხუტა ბერულავა. „გმირივით მუდამ გმირულს ელოდეთ“. 13 ოკტომბერი.
ამირან გაბესკირია. „კავკასიონის დამცველი“. 17 სეკტ., 1942.
შალვა შენგელია. „გვარდიის დროშა“. 31 აგვისტო.
ვასო გვეტაძე. „მტერს არ შევარჩენთ“. 18 აგვ.
სევერიან ისიანი. ორი ლექსი. 5 აგვისტო.
ა.    ჯუღაშვილი. „წითელი არმია კარგია“. 31 დეკემბერი.
როსტომ საბითი. „წმინდა ვალს ვიხდი მშობლისას“.
ვლად. გელაშვილი: „ამხ. კომისარო“. 9 ივლისი.
მალხაზ ფარულავა. „დედის წერილი“. 9 ივლისი.
ხუტა ბერულავა. „ბალადა ოდიშელ არწივზე“. 6 ივლისი.
მიხ. ქართველიშვილი. „სამშობლოსათვის“. 2 ივლისი.
ვასილ გვიჩია. „სევასტოპოლი“. 22 ივნისი.
ვასო გვეტაძე. „პარტიზანი ქალი“. 1 ივნისი.
ვასილ ნამ... „ჩანჩიბაძე“. 26 მაისი.
ვასო ქადაგიშვილი. „გამარჯვების სიმღერები“. 25 მაისი.
ნიკო ბულაღაური. „შეტევა“. 21 მაისი.
სტ. არღუთელი. „სამშობლო მხარეს“. 18 მაისი.
ვანო ღვინიაშვილი „მხარი მხარს მივცეთ გმირულად“.
მალხაზ ფარულავა. „დედის წერილი მებრძოლისადმი“.
ვასო გვეტაძე. „ცხრა კომკავშირელის სიმღერა“.
ნისლაურ ჭინჭარაული. „მზე იკაშკაშებს სამშობლოს ცაზე“.
იოსებ ნონეშვილი. „ქართული დიდება დავიცვათ“.
რევაზ მარგიანი. „ყირიმისათვის მებრძოლი ქართველები“. 24 მაისი.
შალვა შენგელი. „ოცდარვა“. 17 თებერვალი.
გიორგი კალანდაძე. „პარტიზანული“. 27 იანვარი.
შალვა ლორთქიფანიძე. „მიგვიძღვის რკინის სარდალი“.
კაპიტონ რუსიძე. „ყველაფერი ფრონტისთვის“.

24-ში ვიყავი „მებრძოლის“ რედაქციაში. რედაქტორი დამ. ი. ნონეშვილს.