შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-623-4 - 1942 წელი


1. - ვინა ხართ? - იროდიონი.
- გამარჯობა თქვენი!
- რაშია საქმე? (მედიდურად, ხმას არ იძლევა).
- იროდიონ, თქვენ ხომ არა გაქვთ ბილეთები არაყიშვილის იუბილეიზე?
(დუმილი. მან ტელეფონი დასდვა. ტელეფონი წვრილად ხმაურობს).
ეხლა ვიცი რაშია საქმე!!! (ამას მას გავუხსენებ).

3-4 დღეში, თორმეტი საათის შემდეგ. 02-83.
ანდროსათვის ახალგაზრდობის შესახებ ლექსი.
ფრონტი - ზურგი.