შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-629-24 - 1940 წელი


დიდათ პატივცემულო ბ. მიხეილ.
ეს არის სვეტლანა ჩერნიავსკაია, - გვინდა გადავიყვანოთ ელექტრო-ტექ­ნი­კუ­რი ინსტიტუტიდან - ლიტერატურულ ფაკულტეტზე - რუსულ გან­ყო­ფილებაში.
ძალიან დავალებული ვიქნები:

                                                                                                                                              თქვენი მარად პატივისმცემელი
                                                                                                                                                                     გალაკტიონ ტაბიძე
                                                                                                                                                                           ტფილისი, 1940

Тупость его отличалась еще тем, что кончил гимназию с золотой медалью.
Л. Н. <...>. დირეკტორი - კ. <...>. ჯავახიშვილი.
Таб., Папуашвили.
23 მაის.
ჯინჯიხაშვილი. 7 эт.

                                                                                                 *
                             ამოშუქდა
                                         თუ არა მთით
                                                     დიდებული მნათი,
                          მსწრაფლ მიიჭრა -
                                          ფანჯარა...