შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-609-7 - 1940 წელი


ოლგა იურიევნა. ხატიაშვილი. ლეონიდე გარაყანიძე. მარიკა მიქელაძე.

გამოგზავნილია ფოტო. დაახლოებითი შინაარსი - „ყველაფერი დამოკიდებულია მათ შემხვედრ თანაგრძნობისაგან“ - საგურამოს ლექსები.

*
[ასსონანსით მოგახსენებ:
[ჩემო] ნიკოია სირბილაძე,
რა კი ფული არ მასესხე,
დაგადევი სირბილეზე].

რა კი ფული არ მასესხე,
ნიკოია სირბილაძე -
ასსონანსით გიპასუხებ:
დაგადევი სირბილეზე.

საღამო საგურამოში?