შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-489-13 - 1940 წელი


კ. ჭიჭინაძის შემოქმედებითი საღამო მწერალთა კავშირში 1940 წ. 25 მაისს.
1. სწვიმდა. მე ვერ დავესწარი.
2. მეორე დღეს მაგიდაზე დამხვდა ეს ქაღალდი, მაშასადამე, ჩემს გავლენაზეა ლაპარაკი.
3. მომხსენებელი იყო ვ. წულუკიძე.
4. ეს შენიშვნები უნდა ეკუთვნოდეს ერთ-ერთს, რომელიც პრეზიდიუმში იყო მაგიდასთან.