შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-489-8 - 1940 წელი


„ანოფელესი“ შემოფრინდა ჩემს ოთახში ჟორესის ქუჩაზე №4, 25 მაისს, 1940 წ., ღამით, საშინელი წვიმის შემდეგ.
ანოფელესი! საშინელება! 25 мая, 1940. ანოфელეს.