შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-635-14 - 1940 წელი


პირველი შენიშვნა.

[ეს იყო ოცდაათი წლის წინად..] [ეს იყო 1902..].
ეს [იყო] მოხდა ოცდაათი წლის წინად თბილისში. [ერთ ერთ საოჯახო ბა­ღის] [იყო] იმ დღეს [მხურვალე] ზაფხულის [უკანასკნელი] მიწურული თვის, [სა­ღამო,] აგ­ვისტოს მხურვალებით [სავსე ჰაერი] გაჟღენთილი ჰაერი - ძლივს [ეღირ­სა] შე­იც­ვალა მშვენიერ და გრილ საღამოდ. [მტკვრის ხეობიდან საა­მუ­რად დაჰქროლა სა­ღამოს ნიავმა], [საამურმა საღამოს ნიავმა დაჰქროლა. მთე­ლი თბილისი ბა­ღე­ბი­სა­კენ გაეშურა, ქალაქი უცებ გამ.] დაჰქროლა თუ არა მტკვრის ხეობიდან საამურმა სა­ღამოს ნიავმა, ქალაქი [უცებ] გამოცოც­ხლდა, ახ­მაურდა, მიაშურა თავის ბაღებს [და მთებს]. ვერის ხიდზე გაიარა.

ანდრო შალიკაძე.

შესაძლებელია აღმოჩნდეს ახალი მასალები: 1. მესამე ტომში. 2. ქართლის ის­ტორია. 3. ო. ი-ს ახალი მასალა. 4. ისტორია ამირანის.

„იასამანს“.
[„მეფე პოეტების“].
მონტაჟი. „მონტაჟი“.
Завтра желательно.

Сирени.
გალაკტიონ ტაბიძე.
ალეხანდრო.
პირველი ოკტომბერი.
გალაკტიონ ტაბიძე. Galaction Tabidze.
გრანელი.
მეოცე საუკუნე.

On s’engage et puis... on voit.
                                                                                                ნაპოლეონი

                                                                                   *

– До него дойдешь! До него океаны...
Страшен, как-же, российский Одер им.
„Ничего! дойдем пешкодером! Идем, идем!“