შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-632-12 - 1940 წელი


სჩანს, ხატიაშვილს არ უნდა მასალის დაბეჭდვა - უნდა ვაიძულოთ. „Из­вес­тия“.
სახლში გამოფენის მოწყობა. მესამე წიგნი.
ელენე ახვლედიანი. ავალიანი.
ირაკლი აბაშიძე.
„Заря Вост.“ Стенограмма т. Жгенти. Выступление рабочих  – Табатадзе (речь). Табатадзе (стих.). Фото снимки. Чхубиани.
Рабочие говорили по грузински – но они читали, так что...

I. 12 საათამდე.
ლაინეს საკითხი. სბერკასსა. კურუარი. დეპეშა. დეპეშა აბასთუმანში.
II. „ირ. აბაშიძე“, „შალვა რადიანი“, „ფედერაცია“, „კომუნისტი“, „მნათობი“.
[არტემ ახნაზაროვი]. ა. აბაშელი.
ქარია და ეს არი.
ხატიაშვილი, აბულაძე, მოსაშვილი და სხვ.
1. ფოტო. 2. წიგნები. 3. ქრონიკა. „კომუნისტი“ აწარმოებს სისტემატიურ...
საბავშო.
1. კი მაგრამ - დაიბეჭდა ხომ დადიანის ნარკვევი. იბეჭდება ლეონიძის, მო­­საშ­ვი­ლის უზარმაზარი ლექსები.
როგორ ბედავს?
რაღაცას ბიძინა მეუბნება ტელეფონით, კარგად ვერ გავიგე - რა მო­საზ­რე­ბით: არ იბეჭდება.
- გაქვს დიდი მასალები.
- როდის შეიძლება დაიბეჭდოს.
- (ალბად, შეთანხმებულია ც-კასთან).
3-14-82. 22-82.
ვეფხვაძEე - რუსთაველის 26.