შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-632-8 - 1940 წელი


აკაკი და...
საღამო. შესავალი სიტყვა. ლექსები (ყველა არტისტები).
აკაკის ლანდი. აკაკის გარდაცვალების გამო. ნაწყვეტი პოემიდან „აკაკი წე­რეთელი“.