შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-554-9 - 1940 წელი


19/III-40.
1. [სახელგამი - წიგნი] და პორტრეტი. 2. [მწერალთა კავშ. „მნათობი“.] 371-84. 3. ფოშტა. წერილი. 4. ფოტო. [5. „კომუნისტი“. 6. ბიბლიოთეკა. 7. გველესიანი. სტამბა, აკადემია].
რადიო - 3-00-34. კარლო კალაძე - 71-57.
7. ინდუსტ., 8. ს. აჭარა, 9. ზუგდ. გაზ., 10. ოზურგ. გაზ.