შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-526-6 - 1940 წლის შემდეგ


1914 - ლექსები. 1919 - Crane… 1921 - ბიბლიოფილი. 1923 - ჯონ რიდი. 1927 - ლექსები. 1929 - ეპოქა. 1930 - საით მიდის... 1931 - პაციფ. 1934 - ტო¬მი I. 1935 - ტომი მესამე. 1941 - ტომი IV. 1931 - საშკოლო ბიბ. 1931 - ლი¬რიკა. 1939 - აკ. წერეთელი. 1940 - მშობლ. მიწ. 1941 - მამულო სიცოცხ. 1938 - Заря. 1935 -  Заря. 1936 -  Москва. 1936 -  Москва. 1936 -  Москва. 1936 -  Заря. 1931 -  Заря. 1936 - Москва.