შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-518-6 - 1940 წელი


წიგნები 1941 წლისათვის.
1. მეოთხე ტომი - სახელგამი. 2. Art poetiqa – საბლიტგამი. 3. ლექსების წიგნი - ფედერაცია. 4. ოცი წელი - სახელგამი. 5. ოცი წელი - „Заря Востока“. 6. სამხედრო ლექსები - სამხედრო სექცია. 7. ლექსები სტალინზე. 8. საპირველმაისო ლექსები. 9. ქალთა დღის ლექსები. 10. ოკტომბრის ლექსები. 11. ლექსები ახალგაზრდობისადმი. 12. ახალი ტფილისი. 13. ლექსების წიგნი „Заря Востока“. 14. ახალი კოლხიდა - აჭარისტ. სახ. გამ. 15. აფხაზეთი - აფხაზ. სახ. გამომც.

წიგნები რუსულ ენაზე:
1. Гослитиздат; 2. Изд. „Огонек“; 3. Изд. „Молодая Гвардия“; 4. Ленгиз; 5. Akademia; 6. Северо-Кавк. гос. изд.

სხვადასხვა ენებზე.
1. უკრაინულ ენაზე. 2. ბელორუსიულ ენაზე. 3. აზერბაიჯანულ ენაზე. 4. სომხურ ენაზე. 5. ესტონურ ენაზე. 6. ლატვიის ენაზე. 7. ლიტვა. 8. ფრანგულ ენაზე. 9. გერმანულ ენაზე. 10. პოლონურ ენაზე. 11. რა ორგანიზაციაა ვოკსი?

*
Иэтим Гурджи.
აფხაზეთი.
ერთი კარგი წიგნი, რუსული.
100 поэтов Грузии Галактиону Табидзе.

*
1. ავადმყოფობა - ო. იურ.
2. ფული დროზე არ იყო - სალაროში.
3. პალტო მზად არ იყო.
4. ლიდია შემხვდა - თეატ.
5. ლაინე, ცუდი ამბავი.
6. აქ კიდევ ამის <...>.
7. აქ კიდევ ცუდი ეპ.