შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-518-1 - 1940 წლის შემდეგ


Выяснить.
1940?
ახ. კომუნისტი, ხუთშაბათი, 30 ოკტ., №243.
1. გ. ტაბიძის პოემა ობოლ ვარსკვლავივით გამოიყურება ამ ნომერში.
„კოლ. გლეხები გუთანსა და ბარს ეჭიდებიან“.
რევოლიუციონური საქართველო.