შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-472-3 - 1940-იანი წლები


არსაიდან ხმა, არსითძახილი
არ ესმით სახლებს
მხოლოდ ხანდისხან შემღერის ძაღლი
მთვარეს სიმაღლეს

ამის ჩამწერს არ ესმის ელემენტარული თვისებები ჩემი წერის მანერის. ოთხ სტრიქონში [ექვსი] რვა (8) შეცდომაა.

არსაიდან ხმა, არსით ძახილი
         არ ესმისთ სახლებს,
მხოლოდ ხანდახან შემღერის ძაღლი
          მთვარის სიმაღლეს..
აი, როგორ უნდა.