შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-432 - 1940 წელი


30 სტრიქონი 600 გვერდზე.
В день сто строк, в месяц 3000.
6000+6000+6000+6000=24.000.
24000+24000=50000.
1640. 1700. 40.
360.000+360.000=720.000.
205X8=1.640. 362X8=2.896.
Март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март.
[ბავშები]. ამირანი. აკაკი წერეთელი.