შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-137 - 1940 წელი


2 ლექსია. ხეები. მცენარეები ჩქოლა.

*
1940. 22 ოკტ.
რუსთაველის თეატრის საკონცერტო დარბაზი.
პროფ. ბერძენიშვილი. ქართველი ხალხის როლი და მისი ძალა უცხოელთა შემოსევის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მე-XIV - XVIII საუკ.
დასაწყისი 9 საათზე.

1. თამაშობდა თუ არა რაიმე როლს ქართველი ხალხის - უცხოელთა შემოსევის წინააღმდეგ ბრძოლაში მაშინდელი ქართული მწერლობა?
კლასიკური მწერლობა.
2. არის თუ არა დარჩენილი რაიმე მასალები ქართულ ზეპირსიტყვაობაში, უცხოელთა შემოსევის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ?

*
1. ფული. 2. მანქანა. 3. ქუდი. 4. ჩულქები.
მოსაწვევი ბარათები.

1. „ცოციალები“.
2. „ზეკუცია“.
3. „მქადაგებელი“ (პროპაგანდისტი პროკოფია დოლიძე).
4. „ცოციალივით გაუშვია თმა“.
5. „გაუმარჯოს ინდაურებს“.
6. ბაირაღები - დროშები.
7. „კოინჯა“-დ.

*
კალე. მე-4 ტომი. 20 ფორმა. 500 სტრ. 12.000 სტრიქონი.
მე-IV ტომისათვის. 8.000.

*
ნადი. მნადი. მწვადი. ხვადი. პროლეტარიატი. მირიატი. ათი. ცრიატი. რათი. მრავალფრადი. ხატი. შრატი. ჰხადი. მთლადი. ცხადი. ფშატი. საათი. მათი. ზადი. თათი. მჭადი. ცვლადი. მქადი. წადი. ცვლადი.

*
IV. რისი ცოდვები! ლალ-იაგუნდათ
უჩნდა დღე, თვენი..
არე-მიდამოვ, შვილი არ უნდა
გასწირო შენი.

* * *
შვილი არ უნდა გასწირო შენი,
არე-მიდამოვ,
ახალგაზრდობის გამო ჩადენილ
ცოდვების გამო!

ფოტო ფრანგული გაზეთისათვის.

*
„პოეზია“.
ერთფეროვნება.
აბრატატიზმი.
ერთნაირ შთაბეჭდილებას სტოვებენ.
„ხალხურობა“.
წიგნი და 5 კაცი.
ალიო მაშაშვილი ნამდვილი პარტ. ბოლ. ოკტომბრის მოწინავე პოეტია. ნამდვილი ბოლშევიკია.
სანდრო ეული. სიმონ ჩიქოვანი.
„აზრის და ამღერების“.
„ეს არ არის ალიო მაშაშვილის ლექსები“.
„მარტო არ არისო პირველიო“.
„სიყვარულის შეიძლება თუ არა წერა“ (ალიო).
უიდეობა.
სიმონ ჩიქოვანი.
ლეო ქიაჩელი ზომებს არ იღებს თავმჯდომარეობისთვის.
შემოდის ხატიაშვილი.
დ. ბენაშვილი. [კ. გამსახურდია]. დ. ლიხელი.

* * *
У нас, вообще, лица стали круглые, объевшиеся. Это характерн. черта всех 19...

*
ა. შანიძეს აქვს სურათები [შანიძის] ჯანაშვილის და ჩემი და სხვ.
აკაკის გამოფენაზე 64 დიდი ტილო. უნდა იყოს 100.
 
*
მწერალთა კავშირში. ილია თავაძემ უთხრა ჩიქოვანს:
ჩვენ შევცდით თავიდანვე. დავხარჯეთ სიტყვები. ეხლა რაღას იზამ. უნდა დავიწყოთ თავიდან.
1940 წ. საქალაქო კრების დაწყების წინ.

*
სიგრძე კარების - 2 მ. 80. Окна - 1 მ. 90. სიგანე - 116-120.
მხატვრები: გველესიანი, ჩუდეცკი - ერთად.
სანდრო ეული. 23.

„აი ია“
[მიყრუებული სოფლის
მახსოვს პირველი შკოლა,
[დარიგებები მშობლის.]
და დარიგება მშობლის.]

აგე, პატარა შკოლა
მიყრუებული სოფლის,
მის წინ ხეები ჩქოლა
და დარიგება მშობლის.
 
ვერ გადაუდგამს ბიჯი,
[შიგნით კი ხარობს სვია]
შიგნით კი ხმაურს ჰქვია
ყდაზე ნახატი ბიჭი
და ხმები: „აი ია“.

*
Вопрос выпуст. в свет III тома произведений Г. Табидзе на нестандартной бумаге, я консультировал в полиграфсекторе ОГИЗА и получил следующее разъяснение:
ОГИЗ своим издательствам разрешает пременение нестандартных форматов бумаги в следующих случаях:
1. Для окончания многотомных изданий начатых на нестандартной бумаге.
2. При наличии нестандартной бумаги с обязательным обеспечением стандартного формата полей.
В связи с этим нет надобности сомневаться в том, что III т. указ. изд. том., был выпущ. на нестандартной бумаге.
Качество работы оценено как лучш. можно <ж...>.
Эта работа оценена. с точки зрения издательства неважн.
                                                                                                                   Когорская, 31 окт., 1940      

*
გალაკტიონ ტაბიძე.
ქონდრის კაცი.

Ширина бумаги - 7 сант.
4 створки - 32 сант. х 4 = 128.
Высота - 180 х 2 = 360.
128 х 2 = 256. 20 сант. 12 дн. 128 : 20 = 6.

ლ. 10 штук.
1. ლიტ. საქართველო. 2. Заря Востока.  3. Комунисти.  4. ახ. კომუნისტი. 5. საბჭოთა ხელოვნება. 6. ერთი თითონ მე. 7. ერთი გამოფ.

*
ბერიას სახელობის კლუბი:
განსახკომის ლექტორიუმი - ხმალაძე. 3-35-82.
პაპუაშვილი - კლუბის გამგე. 48-45.
ჯინჯიხაშვილი - ლიტ. განყ. გამგე კლუბში.
იცის ქუჩიშვილმა. თევზაძეს უნდა წერილი. პიონერი.
ბერიას სახ. კლუბი. 3-48-45.
 
*
30 штук. [3. 30. 35]
როგორაა საქმე. 23.
3-27-43. მაჭავარიანი ილია.

აბაშელი, გრიშაშვილი, ქუჩიშვილი, ლორთქიფანიძე, ვაკელი, გორგაძე, ს. კლდიაშვილი, სახოკია, გარიყული, მარიკა, იასამანი, მეტრეველი, ბობოხიძე, გ. კაჭახიძე, ს. თავაძე, ს. ხიდისთაველი.

*
საღამოს დეფეკტები:
1. არ გამოცხადდენ: ს. აბაშელი, გრიშაშვილი, ქუჩიშვილი, იასამანი და სხვ.
2. ლიტფონდის ფოტოგრაფი მთვრალი იყო და არაფერი არ გადაიღო.
3. საღამოს გახსნისას ბნელოდა - და სინათლე რადიანის გამოსვლისას გააჩაღეს.
მთავლიტი (ებრალიძე) იჩენდა საზიზღარ სახეს.
კომუნისტში - იყო განცხადება.
შემატება: ვ. გორგაძის მოგონება, მ. გარიყულის - ფრაგმენტები.
დატა ხიდისთაველის ლექსისათვის.

ლეო ქიაჩელი, ვიღაც ახალგაზრდა, კ. ჭიჭინაძე, ობოლი მუშა, დემნა შენგელაია.

1940