შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-132 - 1940 წელი


Союзбумсбыт - კიროვის ქ. 9.
Дорогой Тане - в знак дружбы - Гала.

*
27/V-40.
გეხტმანის მოხსენება.
Гамаюнь (ჩრდილო პოლიუსი).
 
ყველა გენიალური ადამიანი უსათუოდ პოეტი არის.
                                                                                                    (ბელინსკი)

- ყველა დედას უნდა, რომ თავისი შვილი კარგი გამოვიდეს (პატარა თავის ტიკინასთან).

- აბა, გავაგოროთ. არ მიდის ტრამვაი?

*
1. მარო და მისი მეგობარი ქალი. 2. ნიშანი ქვაზე. 3. ერთხელ, შიგნით. 4. სახლი სამრეკლოს ქვეშ: პაპიაშვილი და მისი გუნდი. 5. მიწა... 6. წინად კი... 7. როდესაც ანგრევდენ, დიდხანს მოუნდენ. 8. მიხოს ორი კასრი. 9. ახალი სახლი.

*
უნივერსიტეტის ლექსში:
1. სახელი და გვარი მთლიანად. გალაკტიონ ტაბიძე.
2. სათაური - აკაკი წერეთელი.
3. მისი წაქცევა რომ უნდა დემონს,
თვით მიეცემა სიკვდილის...
გვემას, ზეიმს, თვლემას.

*
ჩვენ ვლაპარაკობდით. ლეოსთან - სტილის მონახვის შესახებ.
მოხუც ქალთან:
- რატომ დააპატიმრეს ზაქარია ჭიჭინაძე?
- არ ვიცი, - იყო პასუხი.
- თვითონ მას არა ჰკითხეთ, თუ რაზედ დააპატიმრეს?
- არ იცის არც მან.
- როგორ თუ არ იცის?
- თქვენ როგორა გგონიათ, ან მათ [კი იციან] რომელთაც დააპატიმრეს - იციან, თუ რაზედ დააპატიმრეს? მოდაა, ბატონო.
მე წავედი კომისარიატში, და იმ წამშივე გავანთავისუფლებინე.

*
I. წინასიტყვაობა (სონეტის სახით).
II. Давно две мраморных громады
(Из них воздвигнут был фрон.).
III. ლექსი თავადები.
Голубку, мрамор, иль цветок?
IV. Однажды отлитой из гипса
Залюбовался я рукой.
V. Но для контраста, для примера.
VI. Не знает кто из вас мотива:
Тра ля, лаля....
VII. Когда умру я, пусть полож.
VIII. Вот женщина, святое диво.
IX. Однажды посреди Сиерры.
X. Ты хочешь, чтоб был я смешон.
XI. Как днем сова, такой же чуткий...
XII. Художник странный Квиат.

*
1940. 16 ენკენისთვე.
Картофель – 15. Лук – 3. Капуста – 4. Яблоки – 5. Рис – 25. Лобио – 5. Яйца – 36. Масло постн. – 36. Масло сливочн. – 15. Масло топл. – 28. Зелень – 1. Морковь – 1.50. Помидоры – 3. Мясо – 13. Сыр – 15. Хлеб – 5.60. Кофе – 1.30. Зуб. пор. – 1. Керосин – 10 р. 50. 220 р. 90 к.
Печение – 6. 50. Лекции – 2. Книги – 2. Парикм. – 3. Боржом – 2. 15 р.

19 სეკტემბერი.
Софьюшке – 30. Мыло – 4. Шампунь и вата – 12. Боржом – 2. Папироcы – 10. Побрился – 5. Лекция – 2. Тролейбусы – 2. Хлеб – 6. Книги – 50 р. 129 р.

20 სეკტემბერი.
Мясо – 13. Лук – 6. Яблок – 3. Зелень – 1. Папортник – 10. Хлеб – 7. Сироп – 4. Табак трубочн. – 16. Авто – 1 р. За воду – 24. Ольга Юрьевна – 40. 125.
 
21 სეკტემბერი.
Лекарсктва – 2. Арбуз – 16. Хлеб – 3. 21.
 
24 სეკტემბერი.
Арбуз – 12. Бумага – 36. На лекции – 2. Боржом – 1. Хлеб – 4. Дверные укреп. и др. – 30. Кофе – 3. Сигар. – 3. Авто – 2. 93.
 
25 სენტიაბრ.
ყურძენი - 6 მ. ოდეკოლონი - 5. საპარსი საპონი – 7. წვერის გაპარსვ. - 3. გილზები – 3. ბორჯომი – 1. 25.
 
30 სენტябрь.
ენციკლოპედია - 1000. შკაპი – 900. სხვადასხვა ხარჯები – 200. სადილი და სხვ. - 200. 2300.

1 ოკტომბერი.
აბასთუმანის ხარჯები - 600 მან.

2 ოკტომბერი.
სხვადასხვა ხარჯები - 200 მანეთი.

6 ოკტომბერი.
კაფე – 14. ფოლაქ. ო. ი. – 12. ხელთათმანები – 46. ლექციები – 2. წყალი, ტროლი – 4. საზამთრო – 10. ხორცი – 13. ბოტები – 35. პური – 7. ლაინეს წინდები – 25. ლაინეს სათბობი – 100. ფეხსაცმელები – 305. ო. ი. ტანის. – 120. წიგნები – 7. ჩემი წიგნები – 30. ლექციები – 2. ტროლი – 2. 734.

სულ 16 ენკენისთვიდან 6 ოკტომბრამდე დახარჯულია (ე. ი. 20 დღეში) - 8463 + 230 = 8693.

7 ოკტომბერი.
ნავთი - 17 მ. გალოშები – 35. ხელთათმანები – 23. საპონი – 10. კალსონი – 70. პორტნიხა – 35. 190. გუშინწინდელი - 25. რძე - 15. 230.

9 ოკტომბერი.
ო. ი.-ს ბინის ქირა – 50. საზამთრო – 9. ყველი - 6. 65.

10 ოკტომბერი.
თევზი – 10. საზამთრო – 10. ყველი – 7. პური – 9. ფეხსაცმლის გაწევა – 15. ფეხსაცმლის ატ. – 7. 58. ლაინესთვის გასაგზ. - 12. 70. პურიც - 10 გუშ. 80.
 
12 окт.
Хачапури - 12 р. Кафэ – 14. Селедка и колбаса - 6. Лайне – 132. Обед – 22. Молоко – 15. Папиросы – 18. Тролей. – 2. 221 р.

14 ოკტომბ.
ლენას სადილისათვის - 30 მ. პური - 7. 37.

15 ოკტ.
ხორცი – 12. საზამთრო – 12. ყველი – 6. პარკი – 1. პარიკმახერი – 3. მეეტლეს უნივერსიტ. – 21. 55.

სულ თექვსმეტ სეკტემბრიდან – 16 ოკტომბრამდე დახარჯულია 9.451 მ.
 
21 სეკტემბერი.
Мясо – 15. Лекарства – 100. Упаковка – 20. Посылка – 12. Носки и... – 10. Богдановский – 120. Билеты на лекц. – 15. Арбуз – 10. Папиросы – 30. Ол. – 200. Почта – 15. Хлеба – 30. Молоко – 30. Взаимы сос. - 180. Книги – 9. Записн. кн. – 4. Виноград – 12. Троллейбус – 2. Читальня – 3. Бритва – 12. 1.029.

25 სეკტემბ.
Расходы - 300 მ.

*
უნივერსიტეტში:
1. ვარლამ მიქაძე პ/მ. რედ. 2. გაზეთი. 3. სიმონ ყაუხჩიშვილი.
მწერალთა კავშირში:
1. ვ. გოლცევი. 2. Новый мир. წერილი. ლექსები. შალვა რადიანი. 3. გოლცევი ღელავს. ვიღაცა ხელს უშლის დამზადებულ ანტოლოგიას. მე გამირბიან. არ სურთ, მიჩვენონ წიგნი. იერიში მოაქვთ მოსკოვიდან. 4. არ არისო საწყენი - ძველი სიმბოლისტი იყოო.. 5. ყოველ შემთხვევაში, ეხლა მობეზრდათ. 6. კ. ჭიჭინაძე „Своевластье“. 7. კორნეიჩუკი. 8. ბაჟანი და სხვ.
სტეპანე... „Сталинец“.
ხმები: „[ბოლ] გერმანიის მიერ ბულგარეთში შესვლის შესახებ“.

*
მე მჯერა, რომ იესო ქრისტემ წყალი ღვინოდ აქცია, მაგრამ ამ ღვინით რომ ვინმე დამთვრალიყოს, ვერ დავიჯერებ..

*
1. წიგნები სახელგამიდან. 2. [პირველ საათზე] 12 საათზე. 3. „კომუნისტი“-ს რედაქციაში. 4. სომხური გაზეთი. 5. საბავშო გაზეთი. 6. მწერალთა გამოფენაზე.

*
Уважаемый товарищ.
Высылаю для воспроизведения БСЭ к статье о моем творчестве 2 моих фотоснимка. [Какой] Воспользуйтесь одним из них по Вашему усмотрению. Снимки эти сделаны недавно, в этом году.
Остаюсь с товарищеским приветом.
                                                                                                                    
                                                                                                                           Народный поэт Грузии - Галактион Табидзе

В большой советской энциклопедии.

*
Для декламации.
1. Янтарный, красный - 95 стр. 2. Страна моя родная (пре...). 3. Нападение – 104.

Стр. 28. Ветер, брось свои печали.
Стр. 29. Родной ветер.

მეღვინეთ-უხუცესი. ბალანჩივაძე.

*
Манон Леско ( ვის? ვინ?).

ლირიკაში არის:
1. ყველას რაიმე აქვს სახსოვარი. 2. ვიგონებ ყრმობას. 3. დაჰკა წერაქვი. 4. მთვარის ნაამბობიდან. 5. ჩანგო, ბევრი კარგი დრო.
 
დარჩა:
ეპოქა: მოდიან ლეგიონები. აგერ წინამძღვრიანთ კარით. „და სისინებდენ ჩალის ღერები“. „Larix Cibirica“. „Ars longa, vita brevis“.
მე-III ტ.: „სამშობლოს წინსვლა გასახარელი“. „გამხიარულდი, ბუხარო“. „წყალტუბოდან ქ.“, „მე ხომ სხვა ვარ“ (ფერად-ფერადი). „მთა გორების ზემოდ“. „ულევი, უანგარიშო“.

*
1. <Замаск.> <...ца>.
<Раймон Ешолье> (Хрестом. для в. ч.).
Литфонд - 300. Паши - 2.000. Дрова - 500. 4000.

1940