შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-574-15 - 1938 წელი


1. კაიტანჯიანი - რა შესაძლებლობაა ქაღალდისა?
2. გიორგი ჯიბლაძე - საღამო მწერალთა კავშირში 8 ივლისს.
2. საღამო 7 ივლისს წ. არმ. სახლში.
3. რატომ არ ეხმაურებიან წიგნს.
[4. 31 და 30-ს საღამოები მწერალთა კავშირში].
4. 1 ივლისს. მწერალთა კავშირში 1 ივლისს და რადიოშიაც.
5. სამ საათზე აკადემიაში ანდრონიკოვთან (ქაღალდი).
7. ლომინაძე.
8. სანდრო ყანჩელი. (?) შვილთან.
9. რას შვრება სურსკაია.
10. რას შვრება სერებრიაკოვი.
11. რას შვრება ივნევი.
12. რას შვრება შერრი?
შერმანი. ყანჩელის შვილი.