შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-626-16 - 1934-1936 წლები


Тифлисский Рабочий. 1933 г.
№153. Июль. 25 лет творческой работы поэта Галактиона Табидзе.
№155. 8. К 25-летию творческой деятельности Галактиона Табидзе.
№208. 9 сент. Г. Табидзе. „Арба и авто“. Б. Брик.
№259. 11 нояб. Г. Табидзе „Октябрьский Оркестр“. Б. Брик.

Заря Востока.
№140. 20/VI. Хроника об организации Наркомпросом Грузии юбилейного чествования.
№143. 23/VI. Обявление Закгиза о выходе Юб. сб. стихов в русском переводе „К юбилею“.
№144. 24/VI. Галактион Табидзе; 25 лет творческой деятельности, с портретом.
№148. 29/VI. Вечер поэта Галактиона Табидзе во дворце искусства на 29/VI.
№153. 5/VII. Ш-ни. К 25-летию литературной деятельности Галактиона Табидзе (с портретом). статья.
№155. 8/VII. 25 лет творческой деятельности Галактиона Табидзе.
№159. 12/VII. Г. Табидзе. Из книги „Революционная Грузия“, глава 55. Пер. В. Гаприндашвили.
№180. 6/VIII. Г. Табидзе. Из книги „Революционная Грузия“ первая глава. Пер. В. Гаприндашвили. Об издании в переводе стихов и поэм Галактиона Табидзе.
№230. 5/X. Постановл. ЦК. КПб Грузии от 21 октября 1933 г. О мероприятии по улучшению работы писателей.
№231. 6/X. Об изд. жур. „Лит. Закавказье“, в числе редакт. Г. Табидзе.
№236. 12/X. Новый журн. „Лит. Закавказье“. Ред. К.
№266. 20/XI. Делегация оргкомитета. О пер. Пастернаком произведений Г. Табидзе.
Вечерний выпуск "Заря Востока". №14. 16 января 1934 г. О раб. вечерах.

Молодой Рабочий.
№144. 24/VI. 25 лет творчества Галактиона Табидзе (с портретом).
№144. 24/VI. Галактион Табидзе. Абхазия. Б. Бр.
№156. 9/VII. Чествование Галактиона Табидзе (сводка).
აკლია:
„Тиф. Р.“ №208, №259. „Заря В.“, №143, №230. „კომუნისტი“, №174.
გალაკტიონ ტაბიძე – კრებული წერილების.

„კომუნისტი“ (Коммунист Гр.).
№139. 18/VI. გალაკტიონ ტაბიძის 25 წლის იუბილე (პირველი ცნობა).
№142. 22/VI. გალაკტიონ ტაბიძის სამწერლო მუშაობის 25 წლის თავისათვის.
№142. 22/VI. მწერლების თათბირი...
№148. 29/VI. გალაკტიონ ტაბიძის შემოქმედების საღამო (ხელოვნ. სასახლ.).
№149. 30/VI. გალაქტიონ ტაბიძის 25 წლის იუბილეი. სომეხ მწერალთა სასახლეში. 30/VI.
№151. 3/VII. გ. ტაბიძის იუბილეს გამო (ცნ.).
№152. 4/VII. გალაკტიონ ტაბიძის იუბილეს გამო (ეპიზოდი წარსულიდან). თენგიზ ჟღენტის ფელეტონი.
№152. 4/VII. განცხადება, რომ 5 ივლისს გაიმართება საიუბ. საღამო.
№153. 5/VII. მთელი გვერდი დიდი სათაურით „გ. ტაბიძის სამწერლო მოღვაწეობის 25 წელი“.
№153. 5/VII. მალაქია ტოროშელიძე: გალაქტიონ ტაბიძე (სიტყვა წარმოთქმული 26 ივნისს მწერალთა კლუბში გალაქტიონ ტაბიძის შემოქმედებით საღამოზე).
№153. 5/VII. ბესო ჟღენტი: საბჭოთა მწერლობის ზეიმი.  №№1.
№153. 5/VII. შალვა რადიანი: გალაქტიონ ტაბიძე (ფელეტონი). №№2.
№153. 5/VII. საფო მგელაძე: გალაქტიონ ტაბიძე (ლექსი).
№153. 5/VII. გ. ქუჩიშვილი: გალაქტიონ ტაბიძეს (ლექსი).
№153. 5/VII. დადგენილება საქართვ. ცენტრალურ აღმასრულებელ კომიტეტის.
№153. 5/VII. მისალმებანი: საკავშირო მწერალთა საორგანიზაციო კომიტეტისაგან.
№153. 5/VII. საქ. პროფკავშირის საბჭოსაგან.
№№153. 5/VII. გალაქტიონ ტაბიძე. პოემიდან „რევოლიუციონური საქართველო“.
№153. 5/VII. გალაქტიონ ტაბიძე (ბიოგრაფიული ცნობები).
№153. 5/VII. ქრ. კრებული გალაქტიონ ტაბიძეზე.
№153. 5/VII. გალაკტიონ ტაბიძის სამწერლო მუშაობის 25 წლის თავის აღსანიშნავი საიუბილეო საღამო 5 ივლისს ოპერის თეატრში (პროგრამით).
№154. 6/VII. გ. ტაბიძის 25 წლის სამწერლო მოღვაწეობის საიუბილეო საღამო.
№156. 9/VIII. ბენიტო ბუაჩიძე. გალაკტიონ ტაბიძე (ფელეტონი).
№160. 14/VIII. სახალხო მწერლის გალაქტიონ ტაბიძის საღამო 11 ივლისს ორჯონიკიძის სახელობის კლუბში.
№166. 21/VII. გ. ტაბიძის საღამო 21/VIII პლეხ. კლ.
№169. 24/VII. გ. ტაბიძის საღამო 25/VII ნავთლ. რკ. გზის მ. კ.
№174. 30/VII. ქრონიკა დროშაში გამოსვლის შესახებ. გ. ტ.
№230. 5/X. ცეკას დადგენილება მიმაგრების შესახებ.

სალიტერატურო გაზეთი:
№10. 29/IV. ისტ. დადგ. წლის თავზე (სარედ. წერ.).
№10. 29/IV. „მნათობის“ გარჩევა. ბ. ჟღენტი.
№10. 29/IV. გ. ტაბიძის იუბილე (სურათით).
№13. 16/VI. ლევან ასათიანი. მწერლის ტრიბუნა. გალაქტიონ ტაბიძე (ფელეტონი სურათით).
№14. 29/VI. მოწინავე საბჭოთა მწერალი. ერ. ასტვაცატუროვისა. ფელეტ. I გვ. №№3.
 №14. 29/VI. გალაქტიონ ტაბიძის იუბილე: საიუბილეო კომიტეტი. საიუბილეო საღამო. გ. ტაბიძის შემოქმედებითი საღამო. სახალხო პოეტის სახელი. გ. ტაბიძის აკადემიური გამოცემა. მასიური ბროშურა. მუშათა კლუბებში. იუბილეში მონაწილეობა.
№14. 29/VI. სომეხთა ხელოვნების სახლში. გ. ტაბიძის საღამო.
№15. 5/VII. მალაქია ტოროშელიძე. გალაქტიონ ტაბიძე.
№15. 5/VII. რედაქციის მიმართვა: „ჩვენი მხურვალე სალამი მოწინავე საბჭოთა მწერალს“.
№15. 5/VII. გ. ქუჩიშვილი. მეგობარ პოეტს.
№15. 5/VII. შალვა რადიანი „ოცდახუთი წლის მანძილზე“.
№15. 5/VII. კალე ბობოხიძე „გალაქტიონ ტაბიძეს“.
№15. 5/VII. გალაქტიონ ტაბიძე. ბიოგრაფიული ცნ.
№№15. 5/VII. ი. გრიშაშვილი „ჩემი მოგონება გალაქტიონზე“.
№15. 5/VII. გ. ტაბიძის იუბილე (პროგრამა).
№15. 5/VII. შემოქმედებითი საღამო (პროგრამა).
№15. 5/VII. სიმონ ხუნდაძე. გალაქტიონ ტაბიძის შემოქმედებითი გზები.
№16. 24/VII. მალაქია ტოროშელიძე. თანამედროვეობის დიდი პოეტი (სიტყვა, წარმოთქმული საიუბილეო საღამოზე 5 ივლისს საოპერო თეატრში).
№16. 24/VII. გალაქტიონ ტაბიძის იუბილეი (ვ. წ-ძე). არა გვირგვინი, არამედ პატაკი. მუშათა კლუბებში გ. ტაბიძის გამოსვლა.
№16. 24/VII. დ. ნაცვლიშვილი. მეგობრული შარჟი.
№16. 24/VII. მწერლები აბრეშუმის ფაბრიკაში.
№16. 24/VII. პოეზიის შემოქმედებითი საკითხები (მომხ. შ. რადიანი).
№21. 18/X. ლევან ასათიანი. „ქვიშხეთში გ. ტ. სტიქ.“
№21. 18/X. ცეკას დადგენილება გაუმჯობესების შ.
№27. 29/XII. პ. ქიქოძე რევოლიუც. რომანტიკის პრობლემა.

საბჭოთა ხელოვნება:
№8. 5/VII. პოეტ გალაკტიონ ტაბიძის იუბილეი.
№8. 5/VII. გ. ტაბიძეს მიენიჭა სახალხო მწერლის სახელწოდება (ცეკას დადგენილება).
№8. 5/VII. „საბჭოთა ხელოვნების“ რედაქციის მისალმება. იუბილეს ქრონიკა.
№8. 5/VII. სიმონ ხუნდაძე. გ. ტაბიძე და თანადროულობა.
№8. 5/VII. გ. მესხი - სურათი.

მებრძოლი უღმერთო:
№20. ივლისი. მე-2 დეკ. გვერდი: გალაკტიონ ტაბიძე. სამწერლო მოღვაწეობის იუბილეს გამო.
№20. გაზ. „მებრძოლ უღმერთოს“ რედაქციის მილოცვა.
№20. მ. უზნაძე. ძღვნად გალაკტიონს. 4.
№20. სავლე აბულაძე. სახალხო მწერალი გ. ტაბიძე (მისი იუბილეს გამო).
№20. გ. ტაბიძის ლექსები. ნაწყვეტები „რევ. საქართველოდან“ (სურათით).
№21. ივლისი. მე-3 დეკადა. სეო მ-ძე. გ. ტაბიძის საღამო (ლექსი). 5.

კოლექტივიზაცია:
№89. 6/VII. ა. ბ-ლი გალაქტიონ ტაბიძე (წერილი).
№89. 6/VII. საქ. ცაკის დადგენილება.
№90. 8/VII. გ. ტაბიძის საიუბილეო საღამო (ცნ.).

ჩვენი საყვირი:
№170. 25/VII. გ. ტაბიძის საიუბილეო საღამო ჩვენთან (წერილი). დ. ჯღარკავა.

ჭიათურის მაღაროელი:
№27. 17/VII. გალაქტიონ ტაბიძის 25 წლის სამწერლო მოღვაწეობის გამო.
№27. 17/VII. ვ. ლუარსამიძის წიგნიდან: „ქართული ჟირონდის მწერლობა“.
№27. 17/VII. გუგული ნასარიძე. გალაქტიონ ტაბიძეს (ლექსი). 6.

წითელარმიელი:
№153. 5/VII. მთელი გვერდი: „მხედრული სალამი სოციალისტური სამშობლოს თავდაცვისათვის მხატვრული კალმით მებრძოლს“. „რწმენით იარ, იარ, იარ“. გ. ტ.
№153. 5/VII. თომაზ ბორელი. გალაქტიონ ტაბიძე (წერილი).
№153. 5/VII. ვ. შუბლაძე. სახელოვან იუბილიარს (ლექსი).
D№153. 5/VII. მისალმებები: ფრუნზეს დივიზიის მებრძოლებისა და უფ. შემადგენლობისაგან.
№153. 5/VII. საქ. თავდაცვითი მხატვრულ-ლიტერატურული კომისიისაგან.
№153. 5/VII. გაზ. „წითელარმიელის“ რედაქციისაგან.
№153. 5/VII. ვანიონ დარასელი. ღია წერილი გალაქტიონ ტაბიძეს.
№153. 5/VII. სურათი. გ. ტ.

მუშა:
№148. 29/VI. გალაქტიონ ტაბიძის შემოქმედებითი საღამო.
№150. 2/VII. გალაქტიონ ტაბიძეს მიენიჭა სახალხო პოეტის სახელწოდება.
№153. 5/VII. გალაქტიონ ტაბიძე (გვერდი სურათით).
№153. 5/VII. საქ. პროფკავშირთა საბჭოს მომართვა.
№153. 5/VII. გ. ტაბიძე (ბიოგრაფიული ცნობები).
№153. 5/VII. ბესო ჟღენტი. გ. ტაბიძის შემოქმედებითი გზა.
№153. 5/VII. გ. ტაბიძის საიუბილეო საღამო.
№153. 5/VII. თენგიზ ჟღენტი. გალაქტიონ ტაბიძის იუბილეის გამო.
№167. 22/VII. ნავთლუღის მუშათა კლუბში საღამო.

ახალგაზრდა კომუნისტი:
№153. 5/VII. 25 წელი რევოლიუციური პოეზიის სამსახურში. „საბჭოთა საქართველოს დიდ პოეტს - გალაქტიონ ტაბიძეს მხურვალე კომკავშირული სალამი“.
№153. 5/VII. ნაწყვეტები გალაკტიონ ტაბიძის ნაწერებიდან (სურათით).
№153. 5/VII. „ახალგაზრდა კომუნისტი“-ს მისალმება.
№153. 5/VII. გალაკტიონ ტაბიძე (მოკლე ბიოგრაფია).
№153. 5/VII. გ. ლომიძე. ეპოქის დიდი პოეტი.
№154. 6/VII. ერ. ასტვაცატუროვი. გალაქტიონ ტაბიძე (ფელეტონი).

კომუნისტური განათლება:
№53. 10/VII. გ. მ. გალაქტიონ ტაბიძე (წერილი სურათით).

საბჭოთა მწერალი:
№9. ივლისი. გიასელი. გალაკტიონ ტაბიძეს.
№9. სერგო თევანიძე - ჩემი სიტყვა გალაქტიონის იუბილეიზე (ლექსი). №№7.
№9. რედაქციის მოსალმება.
№9. სურათი.
№9. პ. ხმალაძე. გალაქტიონ ტაბიძის პოეზია.
№9. ვლადიმერ შავგულიძე. მსოფლიო წუთი (სახალხო პოეტ გალაქტიონ ტაბიძეს).
№9. ექვთიმე ჭანიშვილი. გალაქტიონ ტაბიძეს.
№9. პ. ბახტურიძე: სევდიდან სოციალურ ოპტიმიზმამდე.
№9. კლიმენტი ფანცულაია: რევოლიუციის მტკიცე მოკავშირე.

პროლეტარ (სომხური):
№154. 6/VII. მთელი გვერდი მისალმებით რედ.
№154. 6/VII. ლ. ასათიანის წერილი, სურათით.
№154. 6/VII. ლექსი.
№154. 6/VII. ლექსი.
№154. 6/VII. ქრონიკა და წერილი.
№155. 8/VII. წერილი.

სალიტერატურო გაზეთი (სომხ.):
№12. (40). მთელი გვერდი. წერილი.
№12. ქრონიკა. სურათი.

დროშა:
№13. 15 ივლ. აგვ. წინა ყდა დიდი სურათით.
№13. გ. ტაბიძის იუბილე (ბიოგრაფიული ცნობები).
№13. სურათი დ. კაკაბაძის.
№13. ბენიტო ბუაჩიძე. რევოლიუციის დიდი შემომქმედი.
15-16 აგვ. შალვა რადიანი. ლირიკის დასაცავად.

ნიანგი:
საიბ. ნ. გ. ქუჩიშვილი. ჩემი ანდერძი (ლექსი).
13 ივლ. მედუზა. გ. ტაბიძის იუბილეზე (ლექსი).

მნათობი:
№5. ივლისი. გალ. ტაბიძის პოეტური მუშაობის 25 წელი.
გ. ტაბიძე. პირველი მაისი.
გ. ნატროშვილი. გ. ტაბიძე (წერილი).
გ. ტაბიძე. იდეა - ლექსი.
დავით კლდიაშვილის წერილი.
ვასილ ბარნოვის წერილი.
გ. ქუჩიშვილის წერილი.
ქრონიკა.

გალაკტიონ ტაბიძე (კრებული):
გ. ტაბიძის ბიოგრაფია.
სიმონ ხუნდაძე. გ. ტაბიძის შემოქმედებითი გზა.
შალვა რადიანი. გ. ტაბიძე.
ლ. ასათიანი. გ. ტაბიძე.
გ. ნატროშვილი. გ. ტაბიძე.
პროგრამა ოპერის თეატრისა (ცალკე).
Галактион Табидзе (Бр.).
შარლემანის სურათი.
შალვა რადიანის წერილი.
19 ლექსი.
გალაკტიონ ტაბიძე (მოწოდება).
სტენოგრაფიული ანგარიში ოპერის თეატრის.

На рубеже Востока:
პასტერნაკის განცხადება.

Литературное Закавказье:
Г. Табидзе. Из книги „Рев. Гр.“
Портрет.
Шалва Радиани. Галактион Табидзе.

На Рубеже Востока:
1934 г. №2. 18/I. Мастерам человеческих душ (перевод из. „Рев. Грузия“).
1933. №3. Беседа с Пастернаком. 15 дек.

[Где что переводилось].
ბაქოს "კომუნისტი".