შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-558-9 - 1934 წელი


გ. ტაბიძე. ხელნაწერში 565 გვ., სარჩევი 12 გვ.
დიდი წიგნი‚ ჯონ რიდი‚ ეპოქა‚ პაციფიზმი‚ რევ. საქ.; ლექსები რომ არ შესულა წიგნებში.
После пров. ГрузГиза было 14,363 стр. дов. до 12.500 стр. Страниц 503.
31/X. 34 г.