შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-552-2 - 1934 წელი


გადასაბეჭდი მასალები:
1. ეპოქის - 830. 2. რევ. საქართველო - 1200. 3. პაციფიზმი - 1000. 4. ძველი ლექსები - 1000.
5000 სტრიქონი. Лист сколько стоит?
5000 :130 = 38 листов. 100 рублей.

1. რა ღირს ფურცელი (4 გვ.).
2. თვითეულ გვერდში რამდენი სტრიქონია?
3. 5.000.
4. რამდენ ხანში დამზადდება 5.000.
5. თვითონ შეუძლიათ თუ უნდა დაადგენ თავს?

Плечо в плечо.
1. Поэт и октябрь.
2. Симфония октября.

ეს საკითხი ჩაითვალოს ამოწურულათ!

Тифлис. 1934 г.
თარგმანების საკითხი.
1. Проверить „Рев. Грузию“. 2. Проверить „Пацифизм“. 3. Проверить „Симф. октября“. 4. Проверить Е. Шерр. 5. Собрать переводы (все?).
Узнать, что поручено переводить Гаприндашвили, Рюрику Ивневу.
Сколько стих. у Петренко, у Богдановского.
[წერილი 20/IV].