შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-523-7 - 1934 წელი


[და მშრომელები აჭარისტანის
ასე უთვლიან ამხანაგ სტალინს:
ჩვენ მჭადის ყუას მივაჭმევთ მწვანილს,
შენ კი მოგართმევთ ოფლით მოყვანილს
ფორთოხალს, ლიმონს, ჩაის, მანდარინს,
[იქნებ იამოს] როგორც შეფერის შენნაირ [ბელადს] „ბარინს“.]
 გ. ტაბიძე

„მგზავრის წერილები“. თავი IV.
[და სტალინს უთვლიან [...]
მიიღე, ჩვენი ძვირფასი [...]
ჰაიტ აფირხაწ... ჩვენი თუთუნი,
ეგებ შესწყვიტო შენი პუტუნი].