შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-506-9 - 1934 წელი


1934.
Клише! Клише! Клише!
Шалва Радиани. Бесо Жгенти.
Есть переводы. Нельзя.