შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-471-11 - 1934 წელი


მწერალთა კავშირში:
1. პირადობის მოწმობა.
2. მოწმობა იმის შესახებ, რომ მივდივარ, მონაწილეობა მივიღო იმ წიგნის გამოცემაში, რომელსაც სცემს ლენინგრადის მწერალთა გამომცემლობა.
3. მიქელ პატარიძესთან ერთი საათი (პაციფიზმი და რევ. საქართველო).
4. დეპეშა ლენინგრადის მწერალთა კავშირ. დ. დემეტრაძე.

სახკომსაბჭოში:
5. ქავთარაძესთან ლენ. გამგზავრების შესახებ.

ზაკგიზში:
ორიგინალები, წერილები და სხვ.

დახ. განმანაწილებელში:
ნასკები და სხვ.