შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-84 - 1934 წელი


ნევის პრ., 25 ოქტომბრის №27, ბინა 46, ვ. ასათიანი. ვიქტორ ასათიანი.

*
სულით და გულით!!!
ჩემს ოლიას:
ადამიანს, ამ სიტყვის უაღრესი მნიშვნელობით, ჩემთა ხეტიალთა თანამგზავრს.

გალაკტიონ ტაბიძე
(ს. ს. რესპუბლიკის სახალხო პოეტი)
ტფილისი, 29 მარტი, 1934

*
Кавтарадзе Константин, 22-4-7. Университетская набережная д. 3, В. О.
ლენინგრადი. ეთნოგრაფიის, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი.
1934 - 1917.

*
ლენინგრადის ჟურნალები და გაზეთები:
1. Красная Газета - Веч. В., 2. Красная Газета - Утр. В., 3. Красная Звезда, 4. Ленинградская Правда, 5. Литерат. Ленинград (жур.), 6. Вестник. Акад. Наук, 7. Литерат. Газета.

*
Борису Брику.
Бухгалтерия Сахелгами должна 500 р.
Бухгалтерия ЗакГиза: по журн. „Лит. Зак.“ - 276 р., по газ. „На рубеже“- 346 р.
Итого - 622 р.

*
ტფილისი - ლენინგრადი.
ლენინგრადი - ტფილისი.

რუსეთის მწადია...

ყოველი კარგი მწადია,
როდესაც ჩემს წინ სუკების
ცხელი, შუშხუნა მწვადია.

შუშხუნა მწვადია..
მაშინ მე საქართველოსთვის
ყოველი კარგი მწადია.

ჩემი სამშობლო ამიერიდან...

*
Телефон - Тихонов Николай Семенович - 4-20-3-16 (4-23-16).
Прокофьев Алекс. - 2-35-58.
Всеволод Александрович Рождественский - 6-36-02 тел., Верейская 11, кв. 19.
Ник. Сем. Тихонов, Прокофьев, Брик, Корнилов, Рождественский, Браун.
[K 15 маю Хаცкин.]
2-08-29. Академия наук. презид...
Университетская Набережная, 5. 1-47-55 - Секретариат.
ან სახლში ან 4-46-93 до 5 ч. веч. И. И. Я. здесь...
Институт востоковед. 2-22-07. Набережн. 2а.