შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-555-17 - 1930 წელი


რა ღირს პირველი ხარისხის ბალდახინი.

მარჯორი პოლიტი.
ინგლისელები გაჰკიოდენ ერთსა და იმავეს:
მარჯორი პოლიტ. მარჯორი პოლიტ. მარჯორი პოლიტ.