შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-529-3 - 1930-იანი წლები


მიწიშვილი, გვეტაძე, ჭუმბაძე, ტიციანი.
[უმჯობესია] შეცდომების თავშივე მოშორება, ვინემ შემდეგ მათი გამოსწორება.
1. ჩხიკვაძე, 2. გორდელაძე, 3. მაშაშვილი, 4. ლუარსაბიშვილი.
ფორმებს. ფორმები გადავახალისოთ.
დიფერენციაცია. რ. გვეტაძე.
უკანასკნელი დღეები სიკვდილით დასასჯელი გუმანისტისა.