შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-520-4 - 1930-იანი წლები


საბჭოების არჩევნები. Избирательные собр.
На изб. собрания допускаются лица пользующиеся избир. правом.
Порядок.
Канд. списки или отд. кандидатуры могут предлагаться посредством парт. и профорган. и отд. гражданами на изб. собрании.
<См. ...>. Известия. Четверг, 9 октября, 1930 г., №274.
Шалва Окуджава будет знать все.

*
ერთ სტამბაში იბეჭდება: 1. „კომუნისტი“, 2. „მუშა“, 3. „დროშა“, 4. „ტარტაროზი“, 5. კოლეკტივიზაცია, 6. შოლტი, 7. წითელარმიელი, 8. კოოპ. ცხოვრება.

მისი უდიდებულესობა პრესა

ოთხსართულიანი ამერიკანული მანქანა, რომელიც ბეჭდავს 94 გვერდიან გაზეთს - А в соседних павильонах видишь на кинокартине [огромные] нынешние бумажные фабрики выбрасывающие на рынок миллионы тонн разносортной бумаги, от тончайшей папиросной, до картонной.
ფაშისტების განყოფილებას უწოდებენ „Кладбище прессы“.
9.914 газет запрещено и разгромлено Муссолини – вот оно кладбище. Тысячи журналистов брошены в тюрьмы, сосланы на каторгу, Муссолини торжествует, но пролетариат не сдается, подпольная антифашистская печать существует.