შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-518-7 - 1930-იანი წლები


აუცილებელი:
სადილის აბონიმ. 1 თვის - 36 მ.; რუსთაველის თეატრ. აბონ. - 5; ოპერის თეატრის აბონ. - 5; მარჯანიშვილის თეატრის აბონ. - 5; [კინო-თეატრების აბონ. - 10]; კოსტიუმი... - 10; ფეხსაცმელი... - 30; ქუდი... - 7; ჩაწერვა ბიბლიოთეკაში - 5; ტრამვაის აბონიმ. 1 თვის - 15; პალტოს დახსნა - 20; პურის ფულის გად. - 5 მ.; 2 გირვ. დღ.
სულ 203 მ.
გაზეთები? ტელეფონი. ტელეფონი.

მომავალი თვისთვის:
სადილის აბონ. - 36; [რუსთ.] თეატრი - 20; ტრამ. აბონ. - 15; პურის ფული - 5.
სულ 76. [მიუმატე პაპიროსი - 14]. სულ 90 მან.
1. ელექტრონის - 10 р.; 2. წყალის; 3. ოთახის. 100 მანეთი.
დედას - 50. ოლიას - 50.
აბანოს აბონიმ.; კბილის ექიმთან; საშინაო აფთიაქი; კბილის პასტა; ჯიბის დანა; წინდები - VVV ლ.ს.; ფეხსაცმლის შეკეთება - მ. მ.; ხელის საპონი.
მაქსიმუმი - 384. მინიმუმი - 256. საშუალო - 320. საშ. ნაკლ. - 300.
სად. - 30 р. პაპიროსის.
ყოველდღიური გაზეთი.