შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-471-8 - 1928 წელი


რუსთაველის თეატრი
კვირას, 12 ივნისს
გალაკტიონ ტაბიძის
საღამო
მონაწილეობენ: სანდრო შანშიაშვილი, კონსტანტინე კაპანელი,
გალაკტიონ ტაბიძე
„ლირიკის ადგილი კულტურის ევოლიუციაში“
მომხსენებელი: კონსტ. კაპანელი