შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-488-10 - 1926 წელი


* * *
Чтоб стройка не зря была начата,
Чтоб не обрушились комуны леса,
Надо, чтоб каждый в союзе писал,
Надо, чтоб каждый в союзе писал.
Грамота сама не может даться
Каждый грамотный, ты, ты,
Должен взяться за ликвидации
Безграмотности и темнаты.

А так 22 р.
Маяковский.

*
„მნათობის“ დედა... ო, გოგიბერიძე, მოგხედავ.
ფეხსაცმელები რომ არა მაქვს, რას მიშვებით ეხლა, წვიმა რომ მოვიდეს.