შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-19 - 1925 წელი


*
Будет все, что ты захочешь,
Только умей хотеть!
Желай! Сходи с ума!

А. Толстой

*
I, II - მიენდოს გოცირიძეს - ძვ. ჟ.-გაზეთ.
III, IV, V - ლადო გუდიაშვილს. ლექს. ტ. I.
VI, VII -  ლადო გუდიაშვილს, ირაკლი გამრეკელს, დ. გოცირიძეს. Craine aux f.
VIII, IX, X - ამათვე.

ტომი პირველი
1. ფოტოგრაფიული სურათი - გაკეთებული ლიტოგრაფიით - კარგ ქაღალდზე.
2. გამომცემლობისაგან...
3. კლიშეები ჟურნალ-გაზეთებისა: რიცხვით 30.

*
მთების ხორალი. ხ. გ. რძ. ძრ.

მთების გაბაასება
უშბა
ასე დიდებული, მთებში რომელია?
კოშკი უდიდესი მე ვარ ქვეყანაზე,
ცამდი აღმართული, როგორც ბრწყინვალება,
მუდამ თეთრი თოვლით ვდგევარ შემოსილი.
 
ქვევით მყინვარები მიდის უმრავლესი,
იყავ, დონგუზ-ურუმ, ჩემი ქვეშევრდომი.

შენიშვნები 100 ლექსისათვის
1. პროლოგი. ეს ლექსი შესავალის სახით ასი ლექსის წინ დაიბეჭდა ჟურნალ „მნათობი“-ს მე-18 ნომერში.

*
ძველებური შოტლანდიური სტროფები ბაირონის პოემების.
როს ვოცნებობდი ბაირონის კომპოზიციებზე.
ინგლისმა მაშინდელმა ჰპოვა ვორდსვორტისა და კოლრიჯის ოცნებათა შემდეგ თავისი თავი. ბაირონის ტემპერამენტი.
ალექსანდრ ბლოკი თარგმნიდა ღირსეული ოცნებით მას. მასში იყო მეფური უგონობა, გადასული სრულხმოვან ლექსში.
ბაირონის კორსარის რეპლიკები.
ბეატრიჩეს მკრთალ სახეზე შეყვარებული იყო ბავში, და ის ბავში ჩემთვის ისეთივე დიადია, როგორც ღვთაებრივი კომედია და თვით დანტე.

*
ლექსების რიცხვი:
პირველ ტომში (ტ. გვარამიძისეული) - 152.
„მნათობი“ №12 - 100.
დაუბეჭდავი - 300.
Graine aux fleurs - 86.
„ლომისი“, „ეფემერები“ „ერთობიდან“ და სხვ. - 31.
„ფასკუნჯი“ და სხვა - 37.
„მნათობი“ და სხვ. რევ. ლექს. - 20.
მოსაძებნია - 17.
სულ 743 стихотв.
მიემატება პოემები და მანიფესტები - 157.
900.
900 ლექსი უნდა განაწილდეს 15 ტომში: 900 : 15 = 60 стих.
თვითეულ ტომში მოდის დაახლოებით 60 ლექსი.
მიემატოს 5 ტიტულის ფურცელი - 10 გვ.
მიემატოს 2 წინა. მიემატოს 2 უკანა ფურც.
78 გვერდიანი ტომი.
P. S.  ხსენებულ 900 ლექსში დაუბეჭდავია მხოლოდ 300. დანარჩენი დაბეჭდილია ჟურნალ-გაზეთებში და წიგნებში.

რამდენი გვერდი მოუნდება 900 ლექსს?
მაგალითისთვის აღებულ იქნას გოტიეს წიგნი „Емали и Камеи“.
3 ტაეპიანი ლექსი 1 გვერდზე - მხოლოდ დანაწილებით.
4 ტაეპიანი... 1 გვერდზე - დაუნაწილებლად.
5 ტაეპიანი - პირველ გვ. 3 ტაეპი და 2 გადაიტანება.
8 ტაეპიანი ლექსი არის მაქსიმუმი 2 გვერდის.
ყოველი გადატანილი ლექსის მეორე გვერდი იტევს მხოლოდ 5 ტაეპს, დანარჩენი გადადის.
[ტომი პ.]

ლექსები წიგნი I. 1914. ტ. გ.
ხელოვნება - 10 ტაეპი - გვ. 3; მიმღერე რამე - 4 ტაეპი - გვ. 1; შავი ყორანი - 4 - გვ. 1; რომ თაყვანი სცეს - 3 - გვ. 1; პოეტი - 4 - გვ. 1; შემოდგომა - 2 ლექსი - გვ. 2; გზაზე - 7 ტ. (2 სტრ.) - გვ. 2; ტყეში - თითქმ. 5 ტ. - გვ. 2; კორდზე - 5 - გვ. 2; დუმილი - 8 - გვ. 2; სარკესთან - 4 - გვ. 1; ახ. ცისკართან - 4 - გვ. 1; წუხელი, ღამით - 5 - გვ. 2; ყვ. ფოთოლი - გვ. 1; სარკმელთან - 4 - გვ. 1; ხშირად ვოცნ. - 4 - გვ. 1; ჭმუნვარება - 6 - გვ. 2; განწირულება - 6 - გვ. 2;  ნიაღვარი - 4 - გვ. 1; უდაბნო - 12 - გვ. 2; დაკარგ. ედემი - გვ. 3; მთაწმინდაზე - 9 - გვ. 3; სოფელში - 6 - გვ. 2; ხომლი - 4 - გვ. 1; Aვე Mარია - 6 - გვ. 3;  ჩემი ქნარი - გვ. 2; განახლდა გ. - 5 - გვ. 2; უკ. დღე - 5 - გვ. 2; სასაფლაოზ. - 3 - გვ. 1; დიდი ხანია - 3 - გვ. 1; მგზ. სიმღ. - 6 - გვ. 2; დარიალ. ვ. კლდ. - 5 - გვ. 2; ძებნა - 5 ტ. - გვ. 2; ქარიშხ. შემდეგ - 5 - გვ. 2; შორი გაზ. - გვ. 1; შორი ალერს. - გვ. 1; შორი სიახლო. - გვ. 1; მუხა - 4 - გვ. 1; Aსტრე - 4 - გვ. 1; ვარდ. ფოთ. - 5 - გვ. 2; არ მინდა სიტყვა - 4 - გვ. 1; ვარსკვლავ. კამარა - 8 ტ. - გვ. 2; ტყის პირად - 6 - გვ. 2; რა მშვ. იყო ნამი - 4 - გვ. 1; ყვავილები - 4 - გვ. 1; სიმღერა - 4 - გვ. 1; მწუხარება - 6 - გვ. 2; სინანული - 3 - გვ. 1; სანამ შორს იყავ - 3 - გვ. 1; ქარი - 8 - გვ. 2; როგორც აჩრდილნი - 5 - გვ. 2; უკანასკნ. დღეს - 4 - გვ. 1; მდინ. პირზე - 4 - გვ. 1; ორი  პეპ. - 15 - გვ. 4; მომაკვდავი - 7 - გვ. 2; მოგონება - 6 - გვ. 2;  დემონი - 6 - გვ. 2; წამი შემოქმ. - 8 - გვ. 2; წუთი - 3 - გვ. 1; ვწყევლი სიყვარულს - 4 - გვ. 1; სად? - 6 - გვ. 2; მალე ფერ. - 6 - გვ. 2; შორეულს - 5 - გვ. 2; Aურორა - გვ. 2; მარტონი ვართ - გვ. 1; ელეგია - 8 - გვ. 2; ჭკნება - 4 - გვ. 1; გახსოვს - 6 - გვ. 2; შემოდგ. - 5 - გვ. 2; იმ ნეტ. - 3 - გვ. 1; სიზმ. - 4 - გვ. 1; ბინდ. - 6 - გვ. 2; ლაურა - 4 - გვ. 1; ბედს იქ. - 5 - გვ. 2; ოჰ, ნუ - 4 - გვ. 1; ერთმა წ. - 5 - გვ. 2; გული - 4 - გვ. 1; დახ. თვ. - 5 - გვ. 2;  მე ვუკვ. - 4 - გვ. 1; ახ. წ. - 7 - გვ. 2; მარტ. ჟ. - 4 - გვ. 1; მყუდრ. - 5 - გვ. 2; მე დავიბ. - 5 - გვ. 2; თვალ. - 4 - გვ. 1; ბედნ. - 6 - გვ. 2; ფანტ. - 4 - გვ. 1; არასდროს - 3 - გვ. 1; სთვლემს - 3 - გვ. 1; ორი ზარი - 8 - გვ. 2; გემზე - 5 - გვ. 2; პოეტი - 5 - გვ. 2; დაღ. წ. ქ. - 5 - გვ. 1; ხანდახან. - 3 - გვ. 1; ჯვარი - 4 - გვ. 1; რომანსი - 6 - გვ. 2; უსიყვ. - 8 - გვ. 2; ჰორიზ. ზენ. - 10 - გვ. 3; ო როგ. მსუ. - 6 - გვ. 2; მთვარე - 4 - გვ. 1; ის ჩამ. - 4 - გვ. 1; მუსიკა - 18 - გვ. 4; ჩვენება - 4 - გვ. 1; სიზმარში - 4 - გვ. 1; როგორც სიზმ. - 5 - გვ. 2; მე ცისკ. - 5 - გვ. 2; კვნესა - 5 - გვ. 2; ჰორიზონტი - 5 - გვ. 2; არვინ არის. - გვ. 3; ტყემ წამიყვ. - 12 - გვ. 3; განთიადზე - 1 - გვ. 3; საღამო - 6 - გვ. 2; ყველა დასრ. - 2 - გვ. 1; და გაფითრდ. - 6 - გვ. 2.

ირონია
1. ჩვენი გულკეთილი, ძველი ყანწელები შეშფოთებულნი არიან.
2. ყანწელები, რომლებიც ამჟამად კვირაში ექვს დღეს ფულების შოვას ანდომებენ, და მეშვიდე კვირა დღეს ქვეყანას აყრუებენ თავიანთი ლიტერატურული გავლენის საპროპაგანდოთ.
3. მაგრამ ხანდახან შეშინებულნი ურევენ ჩერვონეცისა და ელენე დარიანის სახელებს.
4. და ამ მოწყენილობაში ისმის [პაოლოს] ტიციანის ტირილი: „[ჩემი] როგორც მოწყენილი, მე ჩემი თავი დავკარგე“.

*
არ არის მთვარე დედამიწაზე,
როდესაც მთვარე ანათებს დღისით.

კარგია თუ არა, როცა ბნელდება ღამე.
გ. ქუჩიშვილი. ჭანჭარი.
Кооперация.

*
მკრთალი ნათელი სავსე მთვარისა,
მშობელი მხარეა...

გალაკტიონ ტაბიძე
                       
*
ავი რამ გჭირდეს გიკვირდეს,
ავი რა საკვირველია.

*
საქართველოში შენ ერთი მაინც
არ იტყვი, როგორც იტყვიან სხვები,
შეგებრალება თვ.

ლურჯა ცხენები:
როგორც ნისლის ნამქერი, ჩამავალ მზით...

*
III  სურათი:
შ...
1. ღამეა. ფანჯარაზე მოსჩანს აბაჟური ლამპისა.
ავტომობილში სხედან:
ავტომობილს ფანარმა მიანათა...
აფიშა გაკრულია: ცირკი ვერისა...
რკინისგზა. ეჩვენება, რომ ტყე ქანაობს.
მროშავი ცისქვილი უწოდე, თუ გსურს.
აღმოსავლეთის მემუსიკენი.
ბებუთი.
ხელთათმანებს იცვამს.
მინების დამსხვრევა.
მორბის მთელი წისქვილი.
1. ჩამოსვლა ქალაქში და უცნაური ამბები. 2. დაქორწინება. 3. უსიამოვნება ოჯახში და... 4. განქორწინება. 5. ხელ-ახალი ოჯახი.

*
მატარებელი მოდის. ორთქლმავალი. რელსები.
კონდუკტორი ვაგონებში ითხოვს ბილეთებს.
[ბილეთები!] სადგური ტბილისი.
1. სძინავს [კუპეში] ვაგონში ახალგაზრდა გლეხს. კონდუკტორის ძახილზე იგი იღვიძებს. იშმუშნება. გარშემო საუბარია.

* * *
ღამე. არც ერთი გროში.
არც მეგობარი კარგი.
[რომ ამ საოცარ დროში]
ერთ გარბენაზე ქოში
და მეორეზე თარგი.

*
იყავით მაშინ მხოლოდ ცამეტის,
[ეხლა ჩვიდმეტის ხართ, ვით მონება.]
[აწ ჩვიდმეტის ხართ.. მინდა მონება.]
როცა მე თქვენი მსურდა მონება.
ეხლა გრიგალებს გადაამეტეს,
ვით ღვთაებრივი ზეშთაგონება.
[არ არის ქალი? ქალი იგინი?
სადაა გრძნობა იმა ქალისა...]

Мешают. პ...
[Любовь.] თქ.

*
როგორც ნისლის ნამქერი, ჩამავალ მზით ნაფერი
ელვარებდა ნაპირი სამუდამო მხარეში.

*
საქართველოში შენ ერთი მაინც
არ იტყვი, როგორც იტყვიან სხვები.

1925. 9 ოკტომბერი.
ერთი მიზნისკენ
პორტრეტები: ს. სუდეიკინის, ლ. გუდიაშვილის, დ. კაკაბაძის, ვლ. სიდამონ-ერისთავის, ირაკლი ტოფაძის, დ. გველესიანის (ორი). სულ შვიდი. გრ. მესხის - რვა. გუდ. დეტალი - 9.
ფოტოგრაფიები: 1. სემინარიის, პ. იაშვ. ერთად. 2. ბალმონტთან. 2. აკაკისთან. 3. პირვ. წიგნიდან.
ლექსები: გ. ქუჩიშვილი, შიო მღვიმელი და სხვ. (ჟურნალი).
წერილები: ჟურნალი და სხვ.
ყდები: 1-ლი წიგნის, მეორე წიგნის, ჯონ რიდის.

*
21 ივლისი. 1927.
ათი დღის წინად მე მივიტანე წიგნები [„გოსიზდატ“-ში. იქ ერთი მიწიშვილია.] სახელმწიფო გამომცემლობაში. ეს არის დაწესებულება, რომლის წინ თავს იყრის ქართველი მწერლების უმრავლესობა: ყველა დარგის, ყოველნაირი მიმართულების. ფაკტიურად კი მხოლოდ ორი ჯგუფია: ერთი 300-500 მანეთს რომ იღებს თვეში, მეორე, რომელსაც არავითარი საარსებო წყარო არ აქვს, რომელთა სახეზე და ტანთსაცმელზე სწერია სიღარიბე, საშინელი, აუტანელი, წელში გამწყვეტი სიღარიბე.. ასეთი სიღარიბე ყოველთვის დამამცირებელი და, მართლაც, საშინელი რამეა, ხანდახან თავისთავისადმი პატივისცემასაც უკარგავს ადამიანს, არა თუ შეაზიზღებს მთელს კაცობრიობას. ეს ნამდვილი წყევლაა. იმის მაგიერ, რომ თავისუფლად და დამოუკიდებლად იცხოვრო, იძულებული ხარ მიყრუებული ქუჩებით იარო. ადამიანი თავისდათავად ხდება შურიანი, ბოროტი.

*
კლიშე - მე III ტ.
კონგრესის პროგრამა (2).

ლექსები
1. ექვთიმე ჭანიშვილი - გალაკტიონ ტაბიძე. 2. სიო ხიდისთაველი - 25 წელი. 3. ნიკო ჭილაშვილი - გ. ტაბიძეს. 4. „მან იოლდაშ გალ.“ - (კოტე რატიშვილი). 5. დ. გაბრუაშვილი - გ. ტაბიძე. 6. ევგ. სიდოშვილი - ლანდი. 7. იეთიმ გურჯი - ნახტომი ვის... 8. გ. შინატეხელი - გალაკტიონი. 9. ქეთევან ქუჩუკაშვილი - თქვენ გიორ. 10. მოქანდაკის ლექსი - რუსთ. 11. ვ. გუჯარიძე - გ. ტ. 12. გ. ტაბატაძე - გ. ტაბიძეს. 13. გივი ორჯონიკიძე - გ. ტაბიძე. 14. ვალიკო ციურელი -  გ. ტ. 15. ნათელა ვეშაპელი - გ. ტ. 16. რ. ივნევი - ლექსი. 17. ჰგავს შვიდი ათას ლექსის დაწერას (შ. კაშ.). 18. შალვა კაშმაძე - გ. ტაბიძეს. 19. გრ. ასიოსი - პოეტი წარმოებაში. 20. შიო მღვიმელი - როცა ვმღერი. 21. რაუდ გოგოხია - პ. გ. 22. მირზა გელოვანი - გ. ტ. 23. ეთიმა გურჯი - გ. ტ. 24. სიო ხიდისთაველი - გ.  ტ. 25. მ. ზანგურაშვილი - თიანეთის კ. 26. კოჩობა აროსია - ორი ლექსი. 27. ბაბილინა - სიტყვა გალ. 28. შალვა კაშმაძე - გრძნეული ჩანგი. 29. მარიკა მიქელაძე - გ. ტ. 30. უცნობი ავტ. (ვახტ. ხუციშვილი). 31. ლადო მაჭავარ. - როცა მოხვედი. 32. შენ ჩვენს შორის (ქუჩიშვილი). 33. გერონტი ტუღუში - ლექსი. 34. ექსპრომტი სტუდენტებისა. 35. შალვა ბაკიძე -  ლექსი. 36. ანდრო ჭავჭანიძე - ლექსი. 37. ბ. ჩოჩია - ლექსი. 38. რუსთავ. თეატრ. ინსტ. სტ. 39. ვარდენ კურტანიძე. 40. ნინო ტყეშელაშვილი. 41. გიორგი ქუჩიშვილი (მეორე). 42. ტ. გრანელი. 43. შიო მღვიმელი (მებაღე). 44. ქუჩიშვილი - მესამე. 45. ნაზისი - ლექსი. 46. ლიდია მეგრელიძე. 47. შ. ქურიძე ( მგ. გ.). 48. ვ. რუხაძე. 49. ლ. ძიძიგური. 50. აშუღ-მურადი - ლექსი. 51. სავლე აბულაძე - გალაკტ. 52. ი. გვანცალაძე (ქნარი). 53. ილია ხინველი - სევდ. მგ. 54. ქნარი - ქვეყნის გამოტ. 55. საფო მგელაძე (გ. ტ.). 56. იცოცხლე გულო, განცდებმაღალო - ( ს. ისიანი). 57. გ. ლომთათიძე (ლექსი). 58. გ. შინატეხელი (ახალგაზრდა პოეტ.). 59. თუში - ლექსი. 60. ვასო კირვალიძე (გ. ტ.). 61. ირაკლი ტოფაძე. 62. ლიუგენა (ლექსი). 63. ვიქტ. კასრაძე - შენი ლექსები. 64. სოლომონ თავაძე (ლექსი). 65. გიორგი ქებაძე (ლექსი). 66. სოსო ამაშუკელი (ლექსი). 67. გიორგი გაგუა (ლექსი). 68. ალექსანდრე აბაშელი. 69. მ. ქვლივიძე - ლექსი. 70. ვ. ბესოშვილი: ვაშა გენიოსს. 71. დ. ახვლედიანი (ლექსი) - არ ნახული. 72. მ. უზნაძე. 73. ვ. გორგაძე. 74. სევ. მ-ძე. 75. გუგული ნასარიძე. 76. ვ. დარასელი. 77. გიასელი. 78. ვ. შავგულიძე. 79. შ. ნავთლუღელი. 80. გ. მაისურაძე. 81. გ. ობოლაშვილი. 82. მ. პატარაია. 83. ვერა შუბლაძე. 84. იარალოვი (გალ. გორში). 85. ვახტ. ძნელაძე (გ. ტ.). 86. გრ. ცეცხლაძე.

ლექსები
1. ლექსი გალაკტიონზე - პ. რურუა. 2. ნინელ ჭეიშვილი - გალაკტიონი ზღვასთან. 3. პ. რურუა - ვნახე სიზმარში მგოსანი. 4. ალ. ერქომაიშვილი - გალაკტიონ ტაბიძეს. 5. ილია ხოშტარია - ის დაბრუნდება. 6. ლეონ გაბუნია - ხელოვნება ზენიტამდე. 7. შიო მღვიმელი - ნატვრა. 8. გ. ქუჩიშვილი - ანდერძი. 9. ლ. ძიძიგური - გ. ტაბიძეს. 10. ვლ. სულაბერიძე - გ. ტაბიძე ქუთაისში. 11. ნიკ. ფხაკაძე - საქ. სახ. მგ. გ. ტაბიძეს მებრძოლისგან. 12. ბონდო კეშელავა - გალაკტიონი. 13. გ. გაგუა - გალაკტიონ ტაბიძეს. 14. ს. აბულაძე - გალაკტიონ ტაბიძეს. 15. ვერა კუპრაშვილი - საყვარელ პოეტს. 16. კალე ბობოხიძე - გალაკტიონ ტაბიძეს. 17. გ. ქუჩიშვილი - მეგობარ პოეტს. 18. ალ. საჯაია - საიუბილეო მიძღვნა გალაკტიონს. 19. ვიქტ. გაბესკირია - (გ. ტაბიძეს). 20. გ. ქუჩიშვილი - (ვარიანტი პირვ. ლექს.). 21. მარიკა ბარათაშვილი - გალაკტიონი. 22. ანდრო თევზაძე - ოცნება და სინამდვილე. 23. კალე ბობოხიძე - (ვარიანტი). 24. სიო ხიდისთაველი - გალაკტიონ ტაბიძეს. 25. მირზა გელოვანი - ფრონტიდან. 26. ვანო ქისტაური - გ. ტაბიძეს. 27. ფირუზ ჯანაშვილი - ქ. გორში. 28.  მაყვალა მრევლიშვილი - ატმის ყვ. პას. 29. უცნობი ლექსი - გ. ტ. 30. გრ. არაქელოვი - რომელი საათია. 31. უცნობი (ა. ო.) - გ. ტაბიძეს. 32. აკ. სირაძე - გ. ტაბიძეს. 33. ნიკ. ტყეშელაშვილი - გ. ტაბიძეს. 34. Корявековский - Нар. поэту. 35. მ. გერმანიშვილი - საამაყო პოეტს. 36. ვიქტ. სულაქველიძე - გ-ს. 37. მარიკა ბარათაშვილი (ვარიანტი?). 38. ლიხის ქედს რომ გადასცდები (შალვა კაშ.). 39. გალინა ქოჩიაშვილი - გალაკტიონი. 40. იოსებ ნადაშვილი - გალაკტიონ ტაბიძეს. 41. დავით და სპარტაკ მხეიძეები - აკროსტიხი. 42. დ. ლაკადელი - პოეზიის მამას. 43. დ. ლაკადელი - პოეზიის დიდებას.. 44. შ. კაშმაძე - გრძნეული ჩანგი. 45. ბ. ბრიკი - Г. Табидзе. 46. შ. კაშმაძე - ექსპრომტი (რვ. გვ. 48).

წერილები
1. ხომლელი - გალაკტიონ ტაბიძე. 2. ომეგა (პ. ჭანიშვილი) - გალაკტიონ ტაბიძე. 3. ლევან ასათიანი - გალაკტიონ ტაბიძე. 4. Г. Т. - Любимый поэт народа (В. Т.). 5. სიმონ  ხუნდაძე - გ. ტაბიძე და თანამედროვეობა. 6. აკაკი გაწერელია - გ. ტაბიძე (ლ. ს. 1958). 7. დ. ბენაშვილი - გ. ტაბიძე (ლ. ს. 1958). 8. М. Давиташвили - Новый ст. Г. Т. (З. В.). 9. ბესო ჟღენტი - პოეტი და რევოლიუცია. 10. შალვა რადიანი - გ. ტაბიძის ახალი ლესები (Л. 1940). 11. Б. К. - Поэт Революции. З. В. 1936. 12. Галактион Табидзе у студентов (З. В. 1936). 13. ი. ნონეშვილი - ქართვ. ხალხის საყვ. პოეტი. 14. გ. სააკაშვილი - გალაკტიონ ტაბიძე. 15. Р. Перадзе - Народный поэт. 16. ვ. ჟურული - გალაკტიონ ტაბიძე. ახ. კ. 17. სოლ. ცაიშვილი - გალაკტიონ ტაბიძე. 18. ი. გრიშაშვილი - ჩემი მოგონება გალაკტიონზე. 19. სიმონ ხუნდაძე - გ. ტ. შემოქმედების გზები. 20. შალვა რადიანი - 25 წლის მანძილზე. 21. „სალიტ. გაზეთის“ მეთაური. 22. ალ. აბაშელი, იოსებ გრიშაშვილი, ირაკლი აბაშიძე, გიორგი ლეონიძე, სიმონ ჩიქოვანი, გრ. აბაშიძე - ხალხის საყვარელი პოეტი. 23. გიორგი ნატროშვილი - საბჭოთა ეპოქის მომღერალი. 24. შალვა რადიანი - პოეტის გზა. 25. გ. ნატროშვილი - გ. ტაბიძის საღამო. 26. შალვა დადიანი - უწინარეს ყოვლისა. 27. Гурген Борьян - Приветств. 28. ბესო ჟღენტი - მოხსენება. 29. ელო ანდრონიკაშვილი - მართალი. 30. ივ. პურადაშვილი. 31. ი. ნაზარბეკოვი - 5.000 მუშის სახელით. 32. ანნა აზგელოვი (კურსები). 33. ი. იოსელიანი - გენიალური გალაკტიონი. 34. დარია ახვლედიანი აკაკიზე. 35. ეკატერინე გაბაშვ. - წერილი. 36. მზია ერისთავი - ბოლო.. 37. იოსებ არიმათიელი. 38. И. Андроникашвили - Г. Табидзе. 39. სანდრო შანშიაშვილი. 40. დავით კლდიაშვილი. 41. ვასილ ბარნოვი. 42. ვალერიან გუნია. 43. განდეგილი. 44. შალვა დადიანი. 45. ია ეკალაძე. 46. ტ. რამიშვილი. 47. ზ. ჭიჭინაძე. 48. თედო ბეგიაშვილი. 49. აკაკი ფაღავა. 50. გ. საქარიქედელი. 51. ოლიმპიელი. 52. კასიუს პელი. [53. გერონტი ქიქოძე.] 53. ლენინგრადელების ადრესები.

*
1762 стр.
რვ. №3. 1. დავით და სპარტაკ მხეიძეები. ქუთაისი. 1943. XII. 2. გ. პატარაია 19... 3. გ. ობოლაშვილი. 4. იოსებ ნადაშვილი. 5. სევ. მ-ძე (მუსერიძე). 6. გ. ბესოშვილი. 7. გუგული ნასარიძე - 9 თებ. 1933 (ორი). 8. გალინა ქოჩიაშვილი - 29 ნოემბ. 1943. 9. ბონდო კეშელავა - 7 დ. 1943. 10. აკ. სირაძე - 25 ნოემ. 1943.
რვ. №4. 11. N. - 1943. 12. გრ. არაქელოვი. 13. მ. უზნაძე - 1933. 14. ვ. შუბლაძე - 1933. 15. სავლე აბულაძე - 1939. 16. ლ. ძიძიგური (მოგეს.) - 1922. 17. ქნარი - 1922. 18. ლეონ გაბუნია - 1922. 19. შიო მღვიმელი - 1922.
რვ. №5. 20. ვიქტორ სულაქველიძე - 1943. 21. ვანო ქისტაური - XII. 1943. 22. დოც. ნ. ტყეშელაშვილი - 1943. 23. დოც. ნ. ტყეშელაშვილი - 1943. 24. ელო ანდრონიკაშვილი - 1943. 25. დ. გერმანიშვილი. 26. N.N. (გალაკტ. გორში) - 1944. 27. გ. მაისურაძე - 1929. 28. ვასო გორგაძე - 1933.
რვ. №6. 29. პ. რურუა - 1944. 30. ნ. ჭეიშვილი - 1944. 31. ა. ერქომაიშვილი - 1944. 32. ა. საჯაია. 33. განდეგილი - 1917. 34. იასამანი - 1922.
რვ. №7. 35. მ. ქვლივიძე. 36. გივი ორჯონიკიძე. 37. ქუჩუკაშვილი... 38. N.N. 39. რაუდ გოგოხია. 40. N.N. 41. N.N. 42. ჭავჭაAნიძე - 1921. 43. ბ. ჩოჩია (სოხუმი - 1927). 44. ქნარი - გვ. - 1921. 45. სტუდენტები - 1927. 46. ი. ხინველი... 47. ი. გვანცალაძე. 48. გ. შინატეხელი (ორი). 49. გ. ქებაძე - 32 г.  50. ვ. კირვალიძე (2 ლ.). 51. ვ. კირვალიძე. 52. ვ. კურტანიძე.
რვ. №9. 53. ამაშუკელი სოსო. 54. ვ. ბესოშვილი. 55. გ. ქუჩიშვ. (ერთად. ვებრძ.) - 1927. 56. ვ. ციურელი. 57. N.N.
რვ. №10. 58. გრ. ტაბატაძე - 1933. 59. გერ. ტუღუში. 60. სავლე აბულაძე - 1938. 61. გრ. აროსია. 62. კოჩობა აროსია. 63. კ. ბობოხიძე. 64. კაშმაძე (ლექსის <მდინარე...>). 65. მიხ. ზანგურაშვილი. 66. შალვა კაშმაძე (ლიხის მთას). 67. შალვა ბაკიძე. 68. მიხ. ზანგურაშვილი.
რვ. №11. 69. გ. ლომთათიძე. 70. შიო მღვიმელი. 71. შალვა კაშმაძე (ჰგავს შვიდი ათას). 72. გრ. აროსია.
რვ. №12. 73. დარია ახვლედიანი. 74. ვარლამ რუხაძე. 75. ლიდია მეგრელიძე. 76. შიო მღვიმელი. 77. გ. ქუჩიშვილი. 78. ილო მოსაშვილი. 79. ნაზისი. 80. გ. ქუჩიშვილი. 81. მირზა გელოვანი. 82. სავლე აბულაძე. 83. ვ. სულაბერიძე. 84. ეთიმ გურჯი. 85. აშუღ-მურადი. 86. ლ. ძიძიგური. 87. ლადო მაჭავარიანი. 88. ანდრო თევზაძე. 89. ვახტო ძნელაძე. 90.
რვ. №12 Б. 91. ექვთიმე ჭანიშვილი. 92. გ. შინატეხელი. 93. ს. ხიდისთაველი. 94. ნ. ჭილაშვილი. 95. კ. რატიშვილი. [96. ლეჟავა.]

100 Стихотворений  грузинских поэтов
А. Аракелов Григорий, Амашукели Сосо, Аросия Григорий, Аросия Кочоба, Аросия Григорий, Ахвледиани Дарья, Абуладзе Савлэ, Ашуг-Мурад, Андроникашвили Е., Абуладзе Савлэ, Абуладзе Савлэ.
Б. Бесошвили В., Бесошвили Г., Бакидзе Шалва, Бобохидзе К.
Г. Габуния Л., Гандегили, Германишвили, Горгадзе В., Гогохия, Гванцаладзе, Геловани М., Гюрджи Е., Гванцаладзе.
Д. Дзидзигури, Дзнеладзе, Дзидзигури.
Э. Эркомаишвили.
З. Зангурашвили, Зангурашвили.
И. Иасамани.
К. Кешелава Бон., Кочиашвили, Кистаури,  Квливидзе М., Кучукашвили, Кнари, Кебадзе, Кирвалидзе, Кирвалидзе, Куртанидзе, Кучишвили, Кашмадзе, Кашмадзе, Кучишвили, Кашмадзе, Кучишвили, [Кистаури,] Кнари.
Л. Ломтатидзе, Лежава Г., Лежава.
М. Мхеидзе С. и М., Маисурадзе Т., Мусеридзе С., Мгвимели Шио, Мегрелидзе Л., Мосашвили И., Мадчавариани Л., Мгвимели Ш.
Н. Надашвили Иосиф, Насаридзе Гугули., Назиси.
О. Оболашвили Г., Орджоникидзе Г.
П. Патарая Б.
Р. Руруа П. (2 ლექსი), Рухадзе В., Ратишвили К.
С. Сулаквелидзе В., Саджая П., ცтуденты, Сирадзе, Сулаберидзе.
Т. Табатадзе Гр., Тугуши Гер., Тевзадзе Андр., Тевзадзе Андр., Ткешелашвили Н. Д., Ткешелашвили Н. Д., Тевзадзе.
У. Узнадзе М.
Х. Хинвели И., Хидиставели, Хидиставели.
Ц. Циюриели В.
Ч. Чавчанидзе, Чочия (Бой Б.), Чанишвили, Чилашвили, Чейшвили.
Ш. Шубладзе В., Шинатехели.
N. N. - Шесть авторов.
Всего - 99 стих. 54.*
Здесь мощь и сияние грузинского слова,
[ჩтихи] Летит ураганом все снова и снова;

[Народные песни,]
[Мечту] Словес украшают [песни] мечту
бриллианты.
[Каскады] Цветы Колорадо и мосты Риальто.

[Велик же твой подвиг, поэт-победитель,]
Народный, [великий] могучий дух движется
мститель.
Велик же твой подвиг, поэт-победитель.

Г.  Лежава

*
На долю выпало твою,
Поэзии флаг нести,
Несешь его ты, как зарю,
Как не ему, [кому-ж] цвести.

Тебя, быть может, только [тот]
Поймет, чей слух остер..
[Был Тато] Недаром верил ты в народ,
Кто [крылья] длани вдаль простер.

Я помню юных дней моих
Очаровательные годы,
И домик матери твоей
На берегу [родной] реки..

[Заглядывал] Захаживал я часто
к ней...

На долю выпало твою
Тем знаменосцем быть -
Кто всенародную зарю -
Обязан [заговорить].

Г. Лежава

ქუჩა - მანიფესტაცია
მწყობრი რიგებით,
მთლიან რიგებით!
ახალი თოვლით ქუჩა არეობს,
არა ღიმილით, [სიყვა] არა ძმობით და შერიგებით
[მდინარე] მოელვარე, ქუჩა[დ] მიმდინარეობს.

ეს მნგრეველების არის ყრილობა,
მოედოს ცეცხლი, გადიბუგოს ძველი ქვეყანა!
[ზეციდან ჯვარი] ზეცით სიცივე და გულგრილობა
ვის სურდა ქვეყნად [შე]გადმოეყვანა?

სასახლეთ ცეცხლი და მშვიდობა ქოხებს მოელის,
ფეოდალობა იგრძნობს დასასრულს.
განადგურდება სენაკები უდაბნოელის,
გულცივი ზეცა რომ გადასაზროს.

სმენა! თვალყური!
ეპოხა ისვრის ახალ ერესებს.
განადგურება! აი რაა სიტყვა ხალხური,
მინდვრებს აი რა აინტერესებს.

ქარმა ველებზე ძნები დაშალა
და მიმოფანტა ქვეყნის კიდეზე,
შეუნთეთ ცეცხლი, რომ მზე [გა]დაჩალა
იყოს უვრცესი და უდიდესი.

ჯერ აიშლება კვამლი მხუთარი
და მოედება ცას ვუალებად,
შემდეგ იფეთქებს, რომ საკუთარი
[ხალხს] მისცეს ყოფნის საშუალება.

ავა ზეცამდე, ცას შეეხება,
გიგანტიური და უწვდენი რისხვის პატრუქი,
აჰა, ალისფერ სისხლით შე[ე]ღება
ღრუბლები ცივი და უბადრუკი.
 
ძველი არაკი,
რომ იქ უკვდავი ღვთის გემებია:
ეს იყო სიტყვა და ლაპარაკი
საქმით კი არვის უგემებია.

და აიაზმის მშვიდი პკურება,
ეკალი მათგან ვის არა სოდეს?
განადგურება და ისევე განადგურება!
ბრძოლა მარადი, შერიგება კი არასოდეს.
 
სანთლის კიანთი
და მატყუარა ხუცის ფილონი,
ეს იყო მახე, რომ თავიანთი
[ბრწყინვალებებით] გზით მიეზიდათ გულუბრყვილონი.

 
ხავსი ედება კოშკებს უძველესს,
დრომ შუბლს ნაოჭი გადაუხარა,
დაღუპვა ელის დამბალ საფუძველს,
თვითმპყრობელობამ რომ ჩაუყარა.

მიეშურება საზღვარგარეთ ძველი [რაობა] თაობა,
რომ იქ გაყინდეს უცხო [შიშებად] ჯიშებად,
მათი ჩურჩული, ყრუ მოძრაობა
მალე სავსებით გაითიშება.

ჩვენ კი [დავიწყეთ სულ] დავიწყოთ აქ ახალი ქვეყნის შენება,
რა ვუყოთ, რომ ვართ ტლანქი, უგეში,
ახალ განთიადს სიხარულად მოეჩვენება
დაუნდობელი რღვევის ნუგეში.

იქ კი, პარიზი
დე, სასოებით ინახავდეს ნაგავს გახვეტილს:
რა [რომ] უმწარესი
ტკივილით [შეხვდეს] იგრძნობს დროის გაკვეთილს!

ჩვენთან მძლეველი ძალა დარჩება
კიდევ იმდენი,
მინდვრები ყანით შეიფარჩება,
ხორბლის მიმდენი.

იყოს გრიგალი, იყოს შერყევა,
შურისძიება იქცეს ერთ ელვად,
საკმარისია დაგუბული გრძნობის შერხევა,
იფეთქებს ერთხელვე.

წავლენ ზღვებისკენ მთელი ჯგუფები,
მთელი თაობა,
რადგან იქ [არვინ არ] აღარ წაეჩხუბება
მოგონებათა სხვადასხვაობა.

რაც ამ ბრძოლაში არის მთავარი,
და რაც ყველაზე უფრო სწორია:
ეს: შელესილი კუბოს ყავარი,
[რომელსაც ადგ.] რასაც ახურავს ძველს ისტორია.

ჩვენი გზა მხოლოდ გრიგალებს მიყავს,
რომ იქ ქალაქი იყოს ნაგები,
წინააღმდეგი გატაცება მას ვერ გარიყავს,
მოვლენ მსოფლიო - ამხანაგები.

ფიქრობენ:
რაღაც საოცარი ნგრევა მოხდება:
ეს მართალია: არ ჩაიქრობენ
გულში ცეცხლს, სანამ დედამიწა არ ამბოხდება.

შურისძიება ქუჩას მტვერიანს,
მას კაპიტალი ისევ განაგებს,
ადამიანის ცქერით ეხლა არ უცქერიან
ამხანაგები იქ ამხანაგებს.

ახალი ქვეყნის გვინდა სახელი,
ახალი მხარე, ახალი დარგი,
მაგრამ ყველაზე უფრო ახალი
და უფრო კარგი.

თანასწორობა არის საერთო,
დაე, ბორკილებს ხალხს ნუ ადებენ,
დაუბრუნდეს ხალხს, რაც მას წაერთო,
ღამეებს ნუღარ აზვიადებენ.

იყოს სიმართლე და სამართალი,
მოგვეცით ეხლავ თვალუწვდენი ჩვენი ტყეები,
ეს გრძნობა იყოს ჩვენი სარდალი,
დასწყვიტეთ ყველა სადავეები.
 
დაე, მინდვრები ცეცხლმა გადახრას,
იგი მომავალს ძლიერს მოიტანს,
ჩვენ ვამჩნევთ ახალ მზისკენ გადახრას
და მზეს ქუჩების მიდამოიდან.

..................... შეცდომა,
..................... დასმული,
..................... შეწვდომა,
..................... გადათასმული.

გადაიარა თექვსმეტმა წელმა.

Творчество Галактиона
В грузинской поэзии Галактион Табидзе выявил новые пути,  сделался основоположником новой поэтической культуры. Он органически объединил лучшие традиции европейской и грузинской поэзии (в особенности из периода романтизма), критически  переработал и развил, возвел их на новую ступень. Его поэзию характеризируют богатство чувства, глубина и искренность, острота переживаний, разнообразие и завершенность формы (или полнота), нежнейшая музыкальная звучность (ბგერადობა), многообразие (ნაირ-ნაირობა) рифм и красота. Одно из замечательнейших свойств его поэзии состоит в том, что он может всей полнотою раскрыть перед нами свою душу, передать все нюансы своих настроений (переживаний - „განწყობილებისა“) и чувств.
Лирика Галактиона, которая всегда чарует читателя глубиною чувства и искренностью, природностью человеческого голоса...

І
ბარიტონი.
იდიდე, ჩემო სამშობლო მხარევ!

ას გმირს
[ო, გამაგონე: მუმლი მუხასა] „ხელი ხმალს იკარ“ - ხმა [იმ]
                            მუხებისა და ლილეოსი.

ეს [გამარჯვების უბადლო] ასი გმირის [მედგარი] ხმაა - ეს
                            სიმღერაა საქართველოსი.

[და სიმღერა] გესმის ხმები ცხრა [ძმის] ხერხეულიძის? -
                            ეს სიმღერაა საქართველოსი.

მშობლიურ ჰანგებს დაუგდე ყური, გესმის არაგვის ხმა უცნაური?
გესმის თერგისა და მტკვრის ხმაური? - ეს სიმღერაა საქართველოსი.

მორღვევა მთიდან მეწყერის ავის.

გმირთა პირველ ასეულს
[ხელი ხმალს იკარ!] [ეს სიმღერაა,] გესმის მთებიდან [ხმა მუხებისა]
                               „მუმლი მუხასა“ და ლილეოსი?

[გმირთა პირველი ასეულის] ეს მრავალ გმირთა ერთგული
ხმაა, ეს სიმღერაა საქართველოსი.

[დაუგდე ყური: გესმის მთებიდან ხმა] [ვისაც მოუკლავს]
[ისმის შორიდან მშობლიური ხმა:]
მრავალჟამიერ [მოისმოდეს] გაისმოდეს ხმა: „მუმლი მუხასა“ და „ლილეოსი“?
ეს გმირთა მრავალთ [მარადი] მოძრავი ხმაა, ეს სიმღერაა საქართველოსი!

[მშობლიურ [ჰანგებს დაუგდე ყური] ჰანგთა რხევა ზღვაური]  
მოაპობს მკერდით ზღვას მეზღვაური, გესმის არაგვის ხმა საცნაური?
გესმის თერგის და მტკვარის ხმაური? ეს სიმღერაა საქართველოსი!

[მორღვევა მთიდან] მოარღვევს რისხვა მეწყერის ავის,
        [და გადალეკვა ხელშემკვრელი] არ ემონება ქვეყნად არავის,
გესმის გრიალი მომსკდარი ზვავის? - ეს სიმღერაა საქართველოსი!

თავის უფლების მოყვარულ ერებს [აწი] ვით ზვავს ვერა-რა ვერ შეაჩერებს,
მთა რომ იმღერებს, ტყე რომ იმღერებს, ეს სიმღერაა საქართველოსი!

აქ გამარჯვება დროშას სწერია: [შენ დაჭრილი ხარ - არაფერია.]
                        სამშობლო ჩვენთვის ყველაფერია!
თუ რამ სიმღერა გულს უმღერია, ეს სიმღერაა საქართველოსი.

იდიდე, [ჩემო] დიდო სამშობლო მხარევ... შენს აღტაცებას,
შენს [სევდა] გრძნებანარევ -
[სხვა სიმღერებში ვერა, ვერ გავრევ, ეს სიმღერაა საქართველოსი!]
სიმღერებს სხვათა ჰანგში ვერ გარევ: ეს სიმღერაა საქართველოსი.

დღეებს სიახლე მოაქვს მრავალი...

*
მრავალჟამიერ [გაისმოდეს] გუგუნებდეს ხმა - მუმლი მუხასი და  ლილეოსი.
ეს გმირთა ჩვენთა არის სიმღერა, ეს სიმღერაა საქართველოსი.

*
[სერგეი ესენინი].

1. დაპყრობილ ვიქენ - გადაიზნიქენ. კისკისი - ბილიკიცკი. დამირჩა - გადამირჩა. ასევე - შემოგასევენ.
2. დღეს?! ეხლა?! ...რა მოხდა? ხელაღებით - ვენახებით. გიჟური - გამოიჟურა. ფარვანა - დაუფარავი.
3.    იშვიათ - გამომიშვიათ. აგრეთვე - აგრე თვე. მხოლოდ - ბოლოდ. ეს იყო მაშინ, დღეს კი... დღეს კი...
4. ერთობ - ღმერთობ. აქეთა - ბაგეთა. ღირსება - ეღირსება... დღემდე კი - შემდეგი.
5. ოცნი - კოცნი. ჭილოფს - ცდილობს. უსურო - უსსუსურო.
6. საბრალო - უნაპრალო. დაბალი - სარდანაპალი. თაკილი - გამოვაკელი. მოეცა - სიმარტოეცა.
7. ვიცადე - განვიცადე. სავსებით - ამოსავსებით. გაუგია - გადაუგია. მთიელი - სარბიელი.
8. აწვა - მიბაძვა. ანგარიში - სიანკარეში. საპირე - მოპირდაპირე. იზიდა - გადაიზიდა.
9. მაგრამ... მაგრა... ამაში - თამაში. გაიყინა - ააყიყინა. იხვია - გზა ამიხვია.
10. ოდნავ - მოდნა. ბეწვია - მეწვია. რაზა - ფრაზა. ორივეს - მორივეს.
11. სფერო - ფერო! მეხება - მეხებათ. კიდევ - გიდევ. გამტან... შხამთან.
12. ქართული - მომართული. ამიტომ - უამიდომ. წაღება - გადიბაღება. კამათი - ანდამატი.
13. ფარფაში - შავთვალწარბაში. უთია - რა სათუთია. ნესტან - მხნესთან - ხესთან.
14. დავები - შევედავები. თანახმა - გაიტანა ხმა. საფუძველს - უძველესს. სრულებით - წარსულებით.
15.    ბუნება - მოდუნება. საერთო - გაერთო. საგანზე - საგანძე. პირობა - პირდაპირობა. მარტივით - ვარდივით.
16.    ქნევა - ქცევა. ჩარგული - გადაკარგული. აწუხებს - სიტყვა-პასუხებს. უშნო - ბუშნო.
17.    ტლანქო - ბანქო. თემური - უგემური. სულთან - სულთან. ცალკე - ფალკი.
18.    სამჯერ - დამჭერ. ათასჯერ - გადასჭერ. ჭუჭული - დახუჭული. გაცდები - განცდები.
19.    უხეში - სირუხეში. თითონ - ქვითონ - ლითონ. გაეგო - გაეგო. უკეთესს - გადაუკეტეს.
20.    ძარღვია - გადაარღვია. უწოდო - გაუწოდო. აფარებს - ანდუყაფარებს. აფასებს - გადიკაპასებს. რთული - გართული.