1950

ოქტომბერი

მოსკოვში გამომცემლობამ „Гослитиздат“ გამოსცა გალაკტიონის „Избранные стихи“ იგორ პოსტუპალსკის რედაქტორობით.