1924

აგვისტო - სექტემბერი

28-29 აგვისტო - საქართველოს ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი თავისუფლების აღსადგენად საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ შეიარაღებული აჯანყება სისხლში ჩაახშვეს, რეპრესიებს 12 ათასი ადამიანი შეეწირა.

სექტემბერში, ჟურნალში „მნათობი“ (#5), გალაკტიონმა გამოაქვეყნა 1924 წლის აგვისტოს აჯანყების ამსახველი პოემა „მოგონებები იმ დღეებისა, როცა იელვა“.

პოემა „მოგონებები იმ დღეების, როცა იელვა“ - 1921-1924 („გამარჯვებულნი სასტიკი ხელით აღრჩობენ ტყვეებს, ჰკაფავენ ხვრეტენ, ხალხის სახელით უსპობენ დღეებს“).