1922

1 იანვარი

მწერალთა კრებაზე წაკითხული გალაკტიონის საპროგრამო წერილით „პოეზია - უპირველეს ყოვლისა!“ და ლექსით „ზამთარი“ გამოიცა ჟურნალის „ლომისი“ პირველი ნომერი.