1919

აპრილი

2000 ტირაჟით გამოიცა გალაკტიონის მეორე წიგნი Cran Aux fleurs artistiques - „თავის ქალა არტისტული ყვავილებით“.

გამოხმაურებები: იოსებ იმედაშვილი „თეთრი მეფე“ - ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“ 1920, #8; ვახტანგ გარიკი, გაზეთი „საქართველოს რესპუბლიკა“, 1920 #49; ივანე იოსელიანი „გენიალური გალაკტიონი“, ჟურნალი „ტფილისი“, 1920 #1.