1914

ივნისი

ივნისის ბოლოს ქუთაისში ხელის მოწერით გამოვიდა გალაკტიონ ტაბიძის ლექსთა პირველი კრებული, სადაც მოთავსებული იყო 157 ლექსი.
ორ თვეში გაიყიდა წიგნის მთელი ტირაჟი – 2000 ეგზემპლარი.