1908

28 სექტემბერი

გაზეთში „ამირანი“ და ჟურნალში „ჩვენი კვალი“ (#19) პირველად დაიბეჭდა გალაკტიონის ლექსები „***მთვარე კაშკაშებს“ „... ცა მოქარგულია“ და „***სქელი ღრუბელი შავი და ბნელი“.