ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: წ-ძე (წულუკიძე) ვანო
სათაური: არა გვიანი, არამედ პატივი
„სალიტერატურო გაზეთი“, 1933, 24 ივნისი

ავტორი: წერეთელი ალექსანდრე
სათაური: ნეორომანტიზმი ქართულ თანამედროვე სიტყვაკაზმულ მწერლობაში
გაზ. „ჩვენი მეგობარი“, 1917, 3-5. 01.

ავტორი: წერეთელი ვასილ
სათაური: „ძველი და ახალი ჟურნალი“
ჟ. „კოლხური“, 1923, №1.

ავტორი: წინასიტყვაობის ავტორი: ივანე გომართელი, ტუტკუ გვარამიას გამოცემა
სათაური: ტაბიძე გალაკტიონ, ლექსები, ტ. 1
ქუთაისი, 1914, 21 გვ.

ავტორი: წულუკიძე მიხეილ
სათაური: ტაბიძის ლექსები
გაზ. „შადრევანი“, 1915, 16. 03